Forum

Revija MLADIKA 46. Literarni natečaj 2017

Revija MLADIKA

46. Literarni natečaj 2017

 

 

Revija Mladika razpisuje XLVI. nagradni literarni natečaj za izvirno še neobjavljeno črtico, novelo ali ciklus pesmi.
 
Na razpolago so sledeče denarne nagrade:
PROZA
prva nagrada                      500 €
druga nagrada                   300 €
tretja nagrada                    250 €
 
PESMI
prva nagrada                     300 €
druga nagrada                   150 €
tretja nagrada                    100 €

 

Rokopise je treba poslati v dveh čitljivo pretipkanih izvodih (format A4) na naslov MLADIKA, Ulica Donizetti 3, 34133 TRST, do 31. OKTOBRA 2017. Rokopisi morajo biti opremljeni samo z geslom ali šifro. Točni podatki o avtorju in naslov naj bodo v zaprti kuverti, opremljeni z istim geslom ali šifro. Teksti v prozi naj ne presegajo deset tipkanih strani (oziroma 25.000 znakov), ciklus poezije pa naj predstavlja samo izbor najboljših pesmi (največ deset). Tekste in šifre lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: [email protected] V eni priponki naj bo prispevek s šifro (v primeru več pesmi naj bodo VSE PESMI V ISTI PRIPONKI), v drugi pa osebni podatki.
Ocenjevalno komisijo sestavljajo: pisateljica Vilma Purič, prevajalka prof. Diomira Fabjan Bajc, pisateljica Evelina Umek, prof. Marija Cenda ter odgovorni urednik revije Marij Maver. Mnenje komisije je dokončno.
Izid natečaja, ki je odprt vsem, ne glede na bivališče, bo razglašen ob slovenskem kulturnem prazniku – Prešernovem dnevu – na javni prireditvi in v medijih. Vsi teksti ostanejo v lasti Mladike. Nagrajena dela bodo objavljena v letniku 2018. Objavljena bodo lahko tudi nenagrajena dela, za katera bo komisija mnenja, da so primerna za objavo.
Rokopisov ne vračamo, to pomeni, da jih fizično ne pošiljamo nazaj avtorjem.
 

Komentiranje je zaprto!