Forum

PETLIMA

Petlima je pesniška zvrst, ki združuje pesem s Titlico. Lahko rečemo, da je svobodna titlica oz. pesem iz naslovov, ki nima ustaljenih pravil. V besedilu so lahko rime, vendar ni vedno izvedljivo, da so lahko povsod, saj jih omejuje titilični zapis. Torej je rima v sožitju z antitezo. Pišemo v kiticah ali brez. V tej pesniški zvrsti, prav tako ustvarjamo besedilo iz naslovov lastnih pesmi ali drugih avtorjev (z njihovim dovoljenem). Lahko pišemo navpično, da je vsak naslov zase, tako kot pri Titlici. Lahko pa pišemo tako, da so naslovi razvrščeni skupaj v povedi, tako kot pri pesmi besede. Možno je tudi oboje skupaj. Za lažje razumevanje vam bom predstavil, kaj je naslov, prirejen naslov in dodatna beseda. Petlima vsebuje naslove, ki jih pišemo s poševno pisavo ter prirejene naslove in dodatne besede, ki jih pišemo z normalno pisavo. Razen pri prirejenem naslovu, kjer je pisava krepko.

 

Oblike Naslova (za lažje razumevanje):

♦ Sestavljen naslov: Nelagodno gorje (primer iz pesmi PETLIMA 1).

♦ Razstavljen naslov: Nelagodno je v življenju gorje.

 

Oblike prirejenega naslova (za lažje razumevanje):

♦ delno ali polovično prirejen naslov,

ki gre v oklepaj skupaj s tremi pikami,

npr.: (... utrinke). (primer iz pesmi PETLIMA 1).

♦ Razen če je na začetku , ni oklepaja:

... preprosti so jedkega kesanja prosti,

živijo v modro prepleskanih sobanah modrosti.

♦ Celotno prirejen naslov, ki ni v oklepaju s tremi pikami,

ampak je podčrtan (npr.: bližine). (primer iz pesmi PETLIMA 1).

 

♦ Delno ali polovično prirejen naslov, ki ima odvzeto besedo (npr.: ... zrno).

♦ Delno ali polovično prirejen naslov, ki nima odvzete besede, ampak je spremenjen

prvi del naslova (Prepraženo zrno - Prepražijo zrno). (primer iz pesmi PETLIMA 2).

♦ Sestavljen celotno prirejen naslov (Prepražena zrna).

♦ Razstavljen celotno prirejen naslov (Prepražena so kavna zrna).

 

Dodatne besede:

♦ izmislimo si jih sproti, ko pišemo besedilo.

 

Imamo pa tukaj še izjemo (za lažje razumevanje):

♦ (Počistili so iz sebe) prižgan polom preteklosti ... (primer iz pesmi PETLIMA 2).

♦ V prikazani situaciji, je prvi del mišljen kot delno prirejen naslov v spremenjenem stanju (počistili),

drugi del pa je mišljen kot delno prirejen naslov v nespremenjenem stanju (iz sebe).

♦ Počistili so iz sebe, se imenuje razstavljen delno prirejen naslov,

počistili iz sebe pa sestavljen delno prirejen naslov.

 

Dodatna navodila:

♦ če je v nastajanju, nadaljujemo abecedni vrstni red od besede, ki smo jo nazadnje napisali.

In sicer si lahko izbiramo med zadnjim naslovom, prirejenim naslovom in dodatno besedo.

♦ Tako kot pri Titlici, ni stroge forme od A do Ž, toda abecedni vrstni red je vseeno pomemben.

 

Abecedni vrstni red:

♦ od A do Ž,

♦ od Ž do A.

 

Kombinacije abecednega vrstnega reda:

   ♦ AŽŽA, ...

   ♦ ŽAAŽ, ...

   ♦ AŽŽAŽAAŽ, ...

   ♦ ŽAAŽAŽŽA, ...

 

OBLIKE PETLIME

 

♦ Petlima v klasičnem slogu (primer za lažje razumevanje):

 

PETLIMA 1

 

Moč dobrote

na stežaj,

niso samo besede.

So tudi nasmeh

in prijaznost

prodornega pogovora,

ki proizvaja

raj na zemlji.

 

Resnični videospot

udobne rokavice sočutja

naj neguje (... utrinke) upanja

in širi topel obroč bližine

saj na glavo obrnjen svet

nepravičnosti, povzroča

nelagodno gorje.

 

PETLIMA 2 (prirejen odlomek)

 

... preprosti so jedkega kesanja prosti,

živijo v modro prepleskanih sobanah modrosti.

 

Počistili so iz sebe prižgan polom preteklosti

prestopljenih bregov pozabljenega tveganja,

da ne bi bilo prepraženo njihovo zrno radosti.

 

♦ Petlima v navadnem slogu (priporočena oblika),

je brez poševne in krepke pisave, oklepaja s tremi pikami in podčrtovanja:

 

Moč dobrote

na stežaj,

niso samo besede.

So tudi nasmeh

in prijaznost

prodornega pogovora,

ki proizvaja

raj na zemlji.

 

Resnični videospot

udobne rokavice sočutja

naj neguje utrinke upanja

in širi topel obroč bližine

saj na glavo obrnjen svet

nepravičnosti, povzroča

nelagodno gorje.

 

♦ Petlima  v poljubnem slogu, kjer označimo samo naslove (primer za lažje razumevanje):

 

Moč dobrote

na stežaj,

niso samo besede.

So tudi nasmeh

in prijaznost

prodornega pogovora,

ki proizvaja

raj na zemlji.

 

Resnični videospot

udobne rokavice sočutja

naj neguje utrinke upanja

in širi topel obroč bližine

saj na glavo obrnjen svet

nepravičnosti, povzroča

nelagodno gorje.

 

 Petlima v poljubnem slogu, kjer označimo samo prirejene naslove (primer za lažje razumevanje):

 

Resnični videospot

udobne rokavice sočutja

naj neguje (... utrinke) upanja

in širi topel obroč bližine

saj na glavo obrnjen svet

nepravičnosti, povzroča

nelagodno gorje.

 

(Odlomek iz Petlime 1.)

 

... preprosti so jedkega kesanja prosti,

živijo v modro prepleskanih sobanah modrosti.

 

Počistili so iz sebe prižgan polom preteklosti

prestopljenih bregov pozabljenega tveganja,

da ne bi bilo prepraženo njihovo zrno radosti.

 

(Prirejen odlomek iz Petlime 2.)

 

♦ Petlima v kombinacijskem slogu:

♠ petlimski brahek,

♠ petlimski aforizem,

♠ petlimska misel.

 

Navodila za kombinacijski slog:

♦ če ni možna uporaba naslova, ga nadomestita prirejen naslov in dodatna beseda.

♦ Če ni možna uporaba prirejenega naslova, ga nadomestita naslov in dodatna beseda.

♦ Če ni možna uporaba dodatne besede, jo nadomestita naslov in prirejen naslov,

razen, če je to Titlična petlima, ni potrebno uporabljati dodatne besede.

♦ Če pa ni prirejenega naslova, ne dodatnih besed, je to Titlica iz naslovov.

♦ Pri Petlimi pravila kombinacijskega sloga ne veljajo.

 

Dodatek: 

♦ Petlima + Aforem (https://www.pesem.si/a/objava/prikaz/138257/aforizemska_pesem),

♦ Petlima + Brahem (https://www.pesem.si/a/objava/prikaz/138739/brahkova_pesem_ali_brahem).

 

Mišel Žafran, Lešim Narfaž

Poslano:
12. 10. 2016 ob 12:40
Spremenjeno:
20. 08. 2019 ob 11:34

VRINJEN NASLOV, VRINJEN PRIREJEN NASLOV IN VRINJENA DODATNA BESEDA


- Vrinjen naslov znotraj naslova:

Kreda ne piše večno - naslov
Tegobe - vrinjen naslov

Kreda tegobe ne piše večno. (Primer iz PETLIME 14).

- Vrinjen prireje naslov znotraj prirejenega naslova:

Kreda ne piše - prirejen naslov
Tegobnosti - vrinjen prirejen naslov

Kreda tegobnosti ne piše.

- Vrinjen prirejen naslov znotraj naslova:

Kreda ne piše večno - naslov
Tegobnosti - vrinjen prirejen naslov

Kreda tegobnosti ne piše večno.

-Vrinjen naslov znotraj prirejenega naslova:

Kreda ne piše - prirejen naslov
Tegobe - vrinjen naslov

Kreda tegobe ne piše.

- Na isti način pišemo tudi vrinjene dodatne besede
znotraj naslova in znotraj prirejenega naslova.

PETLIMA 14

Izpustiti lastni pritisk
vihravega neba v sebi
s padalom lebdečega upiranja,
mnogo mejnikov vrne na matično mesto.

Nepisana pravila lajšajo vijačnico življenja
in zavedno krivdo, ki boli v srcu igre;
ki maši zvonec ponovnega začetka.

Kreda tegobe, ne piše večno slabosti,
ki hočejo zavozlati pozitivno počutje;
upanje ostaja v ubrani poti nekega smisla -
usipanih radosti vdihanega vnosa miru.


Za pisanje Petlime, je najbolje, da v zvezek za osnutke na več strani naredimo razpredelnice po abecednem redu, torej razporedimo naslove, ki jih lahko sproti prirejamo. Seveda potrebujemo ogromno naslovov lastnih in tujih pesmi (z dovoljenjem), saj je tako lažje pisati. Ko jih ostane malo na razpolago, si pomagamo z dodatnimi oz. samostojnimi besedami.

Zastavica

Talitha Jaguar

Poslano:
18. 10. 2016 ob 21:38
Spremenjeno:
20. 10. 2016 ob 21:36

usipanih bleščic radosti vdihanega vnosa miru.s padalom lebdečega upiranja,niso samo besede.obroč bližine, predlagali

Zastavica

modricvet

Poslano:
24. 02. 2017 ob 21:29

Pesniško zvrst z nekimi pravili je smiselno poimenovati samo v primeru, da večina bralcev lahko iz zapisane pesmi razbere, katera pravila te zvrsti so upoštevana (na primer pri klasičnem sonetu lahko ugotovimo, v kakšni metriki je napisan, npr. enajsterec, in kako so razvrščene rime).

Iz objavljenih primerov tvoje "oblike" ni možno razbrati nobenih pravil. Oz. potem je lahko "petlima" praktično vsaka pesem v prostem verzu.


LP, mcv

Zastavica

Mišel Žafran, Lešim Narfaž

Poslano:
03. 03. 2017 ob 13:04
Spremenjeno:
03. 03. 2017 ob 13:07

Morda imaš občutek, da so pravila nejasna, saj če dodobra preučiš Petlimo v delavnici, lahko opaziš, da so v resnici bolj preprosta. Zgleda, da so pravila le neustaljena. Ostali slogi razen navadnega, ki je priporočen, so predstavljeni zaradi lažjega razumevanja pesniške zvrsti. Tako sem sestavil besedilo, da ljudje vedo za kaj se gre. Ker nisem strokovnjak za poezijo, bolje nisem zmogel opisati videnega. Če bi bilo drugače napisano, takrat pa mi verjemi, da bi res bilo nerazumno.

Tako je to pri nas ljudeh, ko mislimo, da se mora v vseh zadevah strinjati večina, na takšen način ne moreš doseči ničesar, samo ovržeš lahko tisto kar si si prizadeval pri svojem ustvarjanju. Če je nekomu všeč moje delo in uspe razbrati značilnosti pravil v moji delavnici, je to zame dovolj zgovorno dejstvo, da sem nekomu odprl novo obzorje v poeziji. 

To ne drži, da je lahko vsaka pesem v prostem verzu Petlima. Teoretično povedano, je takšna, kakršna je in nič drugega.


Lep pozdrav tudi tebi.

Zastavica

Komentiranje je zaprto!