Forum

Nimbus? NIMBY!

http://famasaki.com/wp-content/uploads/2012/10/ain.gif

 O relativnosti jezika

Stvarnost, kot jo doživljamo, je rezultat mentalnih projekcij ali interpretacij, ki se prek jezika manifestirajo kot bolj ali manj očitne metafore. Stvarnost zaznavamo znotraj jezikovnih okvirov. V poročevalskem jeziku za masovno rabo in lažjo orientacijo ali vodenje naslovnikov novinarji radi uporabljajo klišejsko naštancane metafore, s podobnim namenom jih uporabljajo tudi politiki. V poeziji pa največji vtis naredijo izvirne metafore, ki 'govorijo' o tem, da je jezikovni okvir možno širiti, in nakazujejo načine preseganja jezikovne relativnosti.

»You are not what you think you are but what you think you are.« (Nisi to, kar misliš, da si, temveč to, kar misliš, si.) Kot avtor izreka v angleščini je naveden Norman Vincent Peale, ki je pisal o moči pozitivnega razmišljanja. Izrek se mimo Peala gotovo najde še pri drugih avtorjih, v slovenskem jeziku npr. v (potopisnem) romanu Evalda Flisarja.

Kako prebroditi Mediteran

David Shariatmadari v Guardianu piše, kako Angleži (pozitivno?) razmišljajo o enem od trenutno 'perečih problemov' oz. kako nezavedno z vnašanjem klišejskih metafor v svoje izjave izražajo stereotipne predstave ali predsodke o beguncih.

 

bp

bp

Poslano:
26. 08. 2015 ob 13:58
Spremenjeno:
26. 08. 2015 ob 15:33

Včasih smo tistim, ki so bežali pred vojno ali državnim ali sektaškim nasiljem rekli begunci, tistim ki so šli po svetu za kruhom in boljšim življenjem pa (ekonomski) migranti.

Letos besede begunec skoraj ne slišimo več v medijih (angleško različico refugee v tujih medijih celo še precej redkeje kot domačo), vsi so postali migranti, pa naj prihajajo iz Sirije ali s Kosovega, ločimo kvečjemu še zakonite in nezakonite priseljence, nekateri na skrajni desni pa tudi tega več ne.

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/aug/10/10-truths-about-europes-refugee-crisis

Zastavica

Jupiter! Silvana Orel Kos

Poslano:
26. 08. 2015 ob 17:09
Spremenjeno:
26. 08. 2015 ob 17:16

V ozadju migrantskega novoreka niso samo (nerodni, površni) mediji, ampak izjave njihovih uradnih virov. Npr. ko pobrskam po zapisih naše širše domovine, se v uradnih dokumentih beseda "refugee" praktično ne uporablja več. Zanimiva je že naslovna stran  "DG za notranje zadeve in migracije".  V obdobju od 2008-2013 so vodili tri sklade:

In v preteklem obdobju so še precej govorili o "refugees". V novem obdobju od 2014-2020 pa je odprt sklad, v katerem neposredno nič več ne govorijo o "refugees", temveč o migrantih in "asylum seekers"/"prosilci za azil" ...

Asylum, Migration and Integration Fund (2014-20)

Za zdaj še nisem zasledila, kaj je v ozadju tega novoreka. Nekakšna politična korektnost, (mogoče finančno motivirana) nebulozna finta, sprememba fokusa? Npr. "begunec" je oseba, ki od nekod beži, torej je poudarek na begu, na pomikanju osebe proč od izvornega kraja bivanja (zunaj EU). "Prosilec za azil"/"asylum seeker" pa se semantično usmeri na končno destinacijo osebe, ki naj vzpostavi uradni odnos z oblastmi, ki bodo ali ne bodo osebi omogočile bivanje (v EU), medtem ko se izraz "refugee" nanaša na manj uradni kontekst varnega zavetja.

Komisar Avramopoulos npr. v svojem govoru  o situaciji na južnih mejah EU po enkrat uporabi izraza "refugee crisis" in "people seeking refuge" (to je menda refugees?), sicer pa devet tvorjenk iz migracijske podstave.

V včerajšnji izjavi za javnost slovenske vlade so trikrat omenjeni "begunci", devetkrat "migranti". V Delu takole povzemajo vladni vir: "Šefic je še povzel, da povečanega števila beguncev na slovenskih mejah še ni, število migrantov je trenutno manjše kot ponavadi."

Iz zgornjega sklepam, da je beseda "migrant" v zadnjem letu pridobila nov pomen. Verjetno je ohranila prvotnega (izpred leta 2014), zdaj pa mu dela družbo še širši, splošnejši pomen, ki zajema vse ljudi, ki se (eni bolj, drugi manj uspešno) pomikajo proti EU.

Zastavica

Jupiter! Silvana Orel Kos

Poslano:
26. 08. 2015 ob 20:13

V tv-poročilih poročevalci namesto izraza "begunci" uporabljajo tudi izraz "prebežniki". 

V začetku junija so na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša prejeli naslednje terminološko vprašanje:

"Angleški termin migrant se običajno v slovenščino prevaja s terminoma migrant ter priseljenec. Ali lahko uporabimo tudi ustreznik prebežnik, zlasti takrat, ko so med priseljenci tudi begunci in ekonomski migranti, npr. ljudje, ki s severnoafriških obal preko morja prihajajo v Evropo?"

Iz odgovora sklepam, da v slovarjih še ni zabeležen novi pomen izraza "migrant" (ne v angl, ne v slov), izraza "prebežnik" navedena slovenska glosarja tudi še ne obravnavata. Definicijo termina "migrant" v Glosarju migracij (iz leta 2006) povzemajo takole:

"Tudi Glosar migracij za angleški termin migrant navaja slovenski ustreznik migrant ter poudarja, da splošne definicije migranta na mednarodni ravni ni. Termin migrant se najpogosteje uporablja v primerih, »ko oseba samostojno, brez vpliva drugih zunanjih dejavnikov, sprejme odločitev, da bo migrirala zaradi “osebnih ugodnosti”«, nanaša pa se na »osebe in njihove družinske člane, ki potujejo v druge države ali območja, da si izboljšajo materialne ali socialne razmere ter nadaljnje možnosti zase in za življenje svojih družin«."

Na spletni Urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce:

"Begunci in migranti se med seboj močno razlikujejo: migranti se prostovoljno odločijo zapustiti svoje domove, da bi sebi in svojim družinam zagotovili svetlejšo prihodnosti, medtem ko so begunci primorani zapustiti svoje domove ali domovino, da bi si rešili življenje ali ohranili svobodo. Zato si UNHCR prizadeva, da bi imeli vsi prosilci za azil, ki potujejo v skupinah z migranti, dostop do ozemlja druge države, ter da ne bi bili vrnjeni na mejo kot nezakoniti migranti. V primeru vrnitve v domovino bi bilo njihovo življenje lahko ogroženo ali pa bi jim celo grozila smrt."

Za izraz "prebežnik" terminološki strokovnjaki podajo naslednje sklepno mnenje:

"Izraz prebežnik, ki sicer ni pravni termin, bi bil potemtakem ustrezno krovno poimenovanje za migrante, ki iz različnih vzrokov (ekonomski, politični, verski itd.) zapustijo svojo državo, zlasti če v drugo državo vstopijo ilegalno."

Daljši odgovor je na:

http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje/prebeznik#v

Zastavica

bp

bp

Poslano:
28. 08. 2015 ob 10:31
Spremenjeno:
28. 08. 2015 ob 10:32

A ni tudi prebežnik prav šele v novejšem času dobil nov pomen nezakonitega priseljenca, včasih pa je pomenil osebo, ki je zapustila neko stran v spopadu in odšla drugam, torej prej dezerterja oz. izdajalca (ang. prevod bi bil po mojem lahko defector)? Prebežnik v starem pomenu bi lahko bil borec ISIS, ki se mu je početje uprlo in je zapustil to organizacijo, po novem pa je jezikovno  izenačen s tistimi, ki jim je pred tem rezal vratove in so mu ušli (in niso hkrati "naši"). 

Zastavica

Jupiter! Silvana Orel Kos

Poslano:
28. 08. 2015 ob 18:19
Spremenjeno:
28. 08. 2015 ob 18:20

Zgornji terminološki prispevek definicijo poljudnega termina »prebežnik« povzema po delu Prebežniki, kdo ste? iz leta 2001. Mogoče je v delu navedeno, kdaj je beseda pridobila novi, krovni pomen, domnevam pa, da v zadnjih dveh desetletjih. Če med ključnimi besedami za prispevke v Delu preverim število pojavitev oznake »prebežniki«, na današnji dan prikaže naslednje podatke:

Celoten arhiv                    200 za splet in tisk           57 za tisk (28,5 %)

Zadnje leto                        84                                        37 (44 %)

Zadnji trije meseci            49                                        23 (47 %)

Zadnji mesec                     23                                        11 (48 %)

Zadnji teden                      10                                        5 (50 %)

V oklepajih sem dodala število odstotkov pojavitev oznake »prebežniki« v tiskani izdaji in iz tega laično (ti boš verjetno bolje vedel, kako zanesljiv je tak preračun) sklepam, da se izraz (kot krovno poimenovanje za migrante ali pa nadomestni izraz za begunce?) čedalje pogosteje uporablja tudi v formalnem publističnem diskurzu.

V stari in prenovljeni različici SSKJ-ja se geslo za iztočnico »prebežnik« glasi enako:

prebéžnik -a m (ẹ̑) knjiž. kdor prebeži: pridružili so se jim vojni ujetniki in prebežniki; prihajali so vedno novi prebežniki / prebežnik iz boja dezerter

Definicija je splošna, sicer vezana na glagol »prebegniti«. Zgledi rabe dišijo po vojnem kontekstu, z enim pa preroško zajamejo tudi novi pomen. Zanimivejša razlika med starim SSKJ-jem in prenovljeno izdajo se pokaže s primerjavo gesel glagola »prebegniti«:

1. z begom priti drugam, v drug kraj: iz zapora je prebegnil domov / iz nemške vojske je prebegnil k partizanom; prebegniti v sosednjo državo / prebegniti čez mejo ilegalno oditi v tujino / zaradi sporov je prebegnil na drugo stran prešel, prestopil

1. z begom priti drugam, v drug kraj: iz zapora je prebegnil domov / prebegniti v sosednjo državo / prebegniti čez mejo ilegalno oditi v tujino / zaradi sporov je prebegnil na drugo stran prešel, prestopil

Verjetno ni treba dolgo ugibati, katero geslo je iz stare različice SSKJ-ja. Na izpraznjeno mesto časovno in ideološko specifičnega primera bi lahko uvozili novejši primer: npr. »štirje Kubanci prebegnili v ZDA«, »sirski kristjani prebegnili v Turčijo«, v obeh kontekstih se razume »v sosednjo državo« ali »čez mejo«, kot kažejo tudi primeri v SSKJ-ju. Za dolgotrajno, naporno in nevarno pot, na kateri zdaj bledijo begunci, pa se mi zdi, da stavek npr. »tisoč Sircev prebegnilo v Nemčijo« preveč zabriše njihovo trpljenje. Privzdigneš eno žico, in že si v srcu Evrope.

bp, imaš prav glede prelivanja pomenov. V včerajšnjem prispevku demokratičnega tednika sem prebrala, da so med prebežniki tudi prebežniki, ampak ne gre za prebežnike »na drugo stran«, temveč za prebežnike, ki so kamuflirani kot prebežniki … ?

V omenjenem prispevku se vrstijo metafore nestrpnega govora, npr. »potem pa je cunami beguncev pljusknil …«, kar sem na začetku tega forumskega prispevka ponazorila s situacijo v VB.  Danes pa isti medij na svoji spletni strani (začuda) objavlja STA-jev prispevek o razpravi Društva novinarjev Slovenije, ki javnost, še posebej pa medije, poziva k spoštovanju človečnosti in dostojanstva.

Zastavica

Jupiter! Silvana Orel Kos

Poslano:
01. 09. 2015 ob 10:14
Spremenjeno:
01. 09. 2015 ob 13:35

Zastavica

Jupiter! Silvana Orel Kos

Poslano:
03. 09. 2015 ob 15:56

Miliband said the language used by British government, and much of the UK media, to describe the crisis, referring to migrants rather than refugees (although the majority arriving on Europe’s shores are fleeing war or persecution), reflected a conscious effort to deny them their rights enshrined by international convention.

“It is a misnamed crisis, and it seems not misnamed by accident. It’s been too convenient to misname it as a migrant crisis, because it suggests these people are voluntarily fleeing, whereas in fact – if you’ve been barrel-bombed out of your home three times, life and limb demand that you flee,” he said. “It’s not about being politically incorrect in using the term migrant. It’s simply incorrect.”

http://www.msn.com/en-gb/news/other/david-miliband-failure-to-take-in-refugees-‘an-abandonment-of-uk’s-humanitarian-traditions’/ar-AAdR6mB

Zastavica

Komentiranje je zaprto!