Vladimir Vuković

Vladimir Vuković

Nekaj o meni

Kratka biografija. 

Vladimir Vuković, rođen 7. 2. 1976. u Beogradu. Studirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Bogoslovskom fakultetu. Objavio je dve zbirke poezije „Staklena raskršća” 2012. godine i „Pisma iz nestajanja” 2013. Živi i radi u Beogradu i Minsteru.

Tiskane objave

„Staklena raskršća”, Bernar, Beograd 2012. 

„Pisma iz nestajanja”, Bernar, Beograd 2013.

Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?