Vesna Španić

Vesna Španić

Nekaj o meniProfesorica engleskog jezika i komparativne književnosti,
diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; radila je kao
prevoditeljica te profesorica engleskog jezika u školama stranih jezika,
osnovnoj i srednjoj školi;  živi i radi u
Zagrebu kao prevoditeljica engleskog jezika. Poezija je njena ljubav još od
djetinjstva, ali tek 2016.god. počinje poeziju objavljivati na Facebooku. Član
je udruge za promicanje kulture KULTura sNOVA Zagreb te aktivno sudjeluje na
Zagrebačkim večerima poezije  KULTure
sNOVA Zagreb koje uređuje i vodi Zdravko Odorčić; sudjeluje na pjesničkim festivalima u organizaciji
KULTure sNOVA Zagreb i  drugim pjesničkim
festivalima u regiji. Sudjelovala
je na Svjetskim umjetničkim igrama, predsjednik Peter Weiss, u Slavonskom Brodu, 2017. god. Pjesme su
joj  objavljene u sedam  međunarodnih zajedničkih zbirki poezije
KULTure sNOVA Zagreb: Antologija 2 Facebook pjesnika, 2016., S ljubavlju:
Svim na zemlji mir veselje
, 2016. Valentinovo u lepršavim stihovima, 2017., Slavonija na dlanu, u
međunarodnoj zajedničkoj zbirci poezije Produkcije RROMi KULTure sNOVA, Slušajte ljudi-Ašunen Rromalen, 2017., Zagreb na dlanu, 2017. i Dubrovnik
na dlanu
, 2017. Dvije njene pjesme  objavljene
su u Knjizi Svjetskih umjetničkih igara održanih u Slavonskom Brodu
2017.god. NE BIH SMJELA I SHOULD NOT je
njena prva samostalna zbirka poezije, dvojezično hrvatsko-engleskom izdanje, KULTura sNOVA, Zagreb, 2017.

Secondary school teacher of English language, with a
degree in English language and literature as well as  comparative literature, she graduated from the
Faculty of Humanities  and Social
Sciences in Zagreb; worked as the translator as 
well as the teacher of English language at the centres for foreign
languages, primary and secondary shools; she lives and works in Zagreb as the
translator of English language. Poetry is her love from her early childhood,  but  only in the year 2016 she started publishing
her poems on the pages of Facebook. She is the member of KULTura sNOVA Zagreb,
Culture Promotion Association; actively participates  at the Zagreb Poetry  Evening 
that are, in the framework of the activities of KULTura sNOVA Zagreb,
lead and organized by Zdravko Odorčić; she also participates at the poetry festivals organized by KULTura
sNOVA Zagreb and other poetry festivals 
in the region. She participated with her poetry at the World Art Games, president Peter Weisz, held in
Slavonski Brod, 2017.Her poems were published in seven international common
collections of poetry by KULTura sNOVA Zagreb: Antologija 2 Facebook
pjesnika
, 2016, S ljubavlju: Svim na zemlji mir veselje, 2016. Valentinovo
u lepršavim stihovima
, 2017, Slavonija
na dlanu
, 2017, the international commom collection of poetry by Produkcija
RROM  and 
KULTura sNOVA with a translation into Roman language, Slušajte ljudi-Ašunen Rromalen  2017, Zagreb
na dlanu,
2017.  and  Dubrovnik na dlanu, 2017. Two of her poems were published in the World Art Games
Book, 2017. NE BIH SMJELA I SHOULD NOT is
her first independent collection of poetry, in Croatian and English language,
published by KULTura sNOVA Zagreb, 2017.

Tiskane objave


VESNA ŠPANIĆ: ZBIRKA POEZIJE  NE BIH
SM
JELA  I SHOULD NOTNakladnik: KULTura sNOVA, Zagreb, svibanj 2017.Urednik: Zdravko OdorčićPrevela na engleski i lektorirala: Vesna ŠpanićNaslovnica i 
tisak: Studio Moderna d.o.o.Medijski pokrovitelj: Radio SnovaNakladnik: KULTura sNOVA, Zagreb, svibanj 2017.

 

IZ  RECENZIJE PJESNIKA DUŠKA BABIĆA:DOZVOLA
ZA LJEPOTU            “Na put u zemlju koja se zove Ljubav,
pjesnikinja Vesna Španić krenula je svojom prvom zbirkom (Ne bih smjela I should not)
vrlo smiono, smjelo zakoračivši u Poeziju, na taj teritorij koji pripada onim odabranima,
koji znaju kako izići na kraj s vlastitom duhovnom ljepotom, kako prepisati osjećaje
i vizije što se u duši pjesničkoj roje, a da istovremeno izbjegnu bilo kakvu umjetničku
pompoznost, pretencioznost i prepotentnost, umjetničku oholost  kojom često obiluju poetike samozvanih velikih
pjesnika: kod Vesne Španić nema naoko velikih metafora, alegorija, velikih riječi,
nema ispraznih mitologiziranja, intelektualiziranja, ona izbjegava klasične poetske
deskripcije, analogije, pretjerivanja, simbolike radi simbolike, ona je čista emocija,
utopljena u vlastitu prirodu i u prirodu svijeta. Ona prepisuje emociju iz srca,
kao iz vlastitog Sunca, pa i sama postaje izvorom svjetla.            Vesna Španić je pjesnikinja svjetla koja
emanira ljepotu u beskraj, u vječnost.Za to ima dozvolu, sasvim sigurno.Duško
Babić, pjesnik, 6.5.2017.THE
PERMISSION FOR BEAUTY“On her way to the land
called Love, the poet Vesna Španić has gone with her first poetry collection (Ne bih smjela  I should not) very daringly, boldly
taking a step into the Poetry, that territory that belongs to the chosen ones,
to those who know how to cope with their own spiritual beauty, how to rewrite
the feelings and visions that are running through the poet's soul and, at the
same time, to avoid any artistic pomposity, pretentiousness and overbearing,
the artistic arrogance that often the poetics of the self-proclaimed great
poets has in abundance: Vesna Španić's poetry doesn't seemingly have great
metaphors, allegories, great words, no frivolous mythologization, she avoids
classic poetic descriptions, analogies, exaggerations, symbolics for the sake
of the symbolics, she is pure emotion, immersed in her own nature and in the
nature of the world. She rewrites the emotion from her heart, as from her own
Sun and so she herself becomes the source of the light.Vesna Španić is the poet of the light who emanates
beauty into infinity, into eternity. She surely has a permission for this.”Duško Babić, the poet, 6 May 2017


Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?