Trubarjeva hiša literature

Trubarjeva hiša literature

Nekaj o meni


Trubarjeva hiša literature je prva literarna hiša na Slovenskem, ki se nahaja na Stritarjevi 7 v Ljubljani. Njeno poslanstvo je postati referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. Kot prostor srečevanja in kulturnega dialoga hiša literature sodeluje v literarni ponudbi projektov na področju kulture in kulturnega delovanja, ki se odvijajo v prestolnici.

Posamezne programske vsebine se izvajajo tedensko ali mesečno v obliki ciklov, nekatere kot gostujoče prireditve, delimo pa jih v naslednje programske sklope: literatura, kultura in družba, film, filozofija, glasba, kreativne delavnice ter razstave.

Tiskane objave

Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?