saraivor

saraivor

Nekaj o meni

Rođena 1953. godine. u selu kod Gospića u Lici. Na Zagrebačkom sveučilištu diplomirala sam novinarstvo (FPN) te filozofiju i književnost (Filozofski fakultet), radila kao novinar, a sada sam profesor u srednjoj školi. Pišem poeziju i prozu (pjesme, kratke priče, eseje, roman). Objavljujem na internetu i u književnim časopisima. Zastupljena sam u u sedam zbornika lirike (po dva u Srbiji i Makedoniji), a vlastitu zbirku ljubavne poezije Bijeli papir objavila sam ove godine. Živim i radim u Varaždinu.

Tiskane objave

Bijeli papir - zbirka ljubavne poezije
Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?