JL, Ptuj

JL, Ptuj

Nekaj o meniJANEZ, <?xml:namespace prefix = st1 />Janko LAH je rojen 28. novembra 1951 zakoncema
gospodinji Justini Lah, roj. Štrucl, in mlekarskemu mojstru Ivanu (Janezu)
Lah.Izhaja iz družine delavskih staršev, ki sta mu omogočila prijetno mladost.
Med največje darove staršev šteje usmerjanje k spoštljivemu, krščansko
vsebinskemu življenju, s poudarkom na pravičnosti, poštenem in trdem delu,
skrbnosti, urejenosti, skromnosti in življenju na svoj račun, brez škodovanja
drugim. Veseljaške in dobrovoljne lastnosti staršev so ga pripeljale do glasbe,
pesništva in skladateljstva, resnejše pa na pot študija, kjer se je posvetil
strojništvu, ki ga je zaključil z diplomo univerzitetno diplomiranega
inženirja.

Že v času osnovnega
šolanja je rednosodeloval v skoraj vseh obšolskih dejavnostih. Vsaka takrat
aktualna športna igra ga je zvabila. V njej se je rad dokazoval in kazal svojo
športno
naravo. Tudi brez šaha ni
šlo in se mu tudi še danes težko odreče. Lutkarstvo, igralstvo,
folklora ter drugi krožki
so ga navdihovali. Temu se ni znal odreči niti v zreli dobi,

saj je 15 let z veseljem
prepeval v Moškem komornem zboru na Ptuju in sodeloval s 
ptujsko folkloro. Glasba
ga vleče še naprej. Poizkusil se je tudi v igranju z ansamblom,
komponiranju narodno
zabavnih - melodij in pisanju besedil. Po osnovni šoli je postal aktiven
mladinec in predsednik mladinske organizacije v Vidmu pri Ptuju. Srednjo
tehniško šolo je opravil v Mariboru kot štipendist mariborske tovarne
avtomobilov (TAM).
Še med študijem je
priskočil na pomoč v poučevanju matematike na srednjih šolah.

Veliko je tudi inštruiral
naravoslovne predmete, in je tako mnogim pomagal pri učnih težavah. Ima
prirojen čut za podajanje snovi, zato so inštruiranci uspešno dosegali potrebno
znanje.

Kmalu po univerzitetni
diplomi se je zaposlil kot učitelj matematike na ptujskih srednjih šolah. Potem
je delal kot samostojni projektant energetike, dokler ni krenil na pot
poslovodenja. Bil je tehnični direktor in direktor različnih podjetij, kjer je
neprestano ostril svoj pogled na
management. Med temi velja
omeniti podjetji IMP in TAM Maribor, kjer je začel praktično uveljavljati svoja
nova managerska spoznanja in znanja. Za krajši čas je vstopil tudi na polje
vodenja občine, ko je po osamosvojitvi Slovenije postal prvi predsednik
Izvršnega sveta na Ptuju. Ko je spoznal moč novih managerskih možnosti, je v
posebnih okoliščinah, ki so se pojavile ob
direktorovanju v TAM-u,
sprejel pomembno odločitev in se posvetil samo tvornemu razgrajevanju
managementa. Danes je na voljo njegov Dinamični sistemsko procesni dogodkovni
management (DSPDM), katerega edini avtor je in iz katerega je nastala blagovna
znamka ProfitMan (Profitni 
Management). Poznana
managiranja je iz tako imenovanega statičnega managiranja rekonstruiral v
dinamično managiranje, s katerim je mogoče dnevno, skoraj brezhibno, 
obvladovati vse procese in
dogodke v poslovnem dogajanju, kakršnega koli organizacijskega
ali poslovnega sistema.
Popolnega podjetniškega obvladovanja, kot ga je hotel, se ni mogel naučiti iz
literatur, niti ne od koga v praksi, ker ni obstajalo. Po spoznanju, da je
njegova neprestana delovna zaskrbljenost povezana z neobvladovanjem
organizacijskih sistemov, ni bilo dvoma, da želi za to poskrbeti sam. Začutil
je, da je mogoče poslovodenje dnevno obvladovati
praktično 99%.

Po prevzemu poslovodenja v
TAM, kjer je že po desetih dnevih dela aktiviral skoraj dve leti v celoti
mirujoče podjetje, in je že v prvem mesecu ustvaril deset krat večjo
realizacijo prihodkov, kot jo je našel, mu je bilo jasno, da sistem, ki ga ima,
funkcionira. Tako si je poplačal vložen napor. Žal ga je takratna oblast,
zaradi ozkih kapitalsko tranzicijskih interesov pod vplivom politike
podjetniških politikantov, s silo zaustavila. Pod pritiski življenske
ogroženosti je zapustil podjetje, in državo, da si je obvaroval življenje, po
katerem so mu stregli. Po desetih dnevih

bivanja v Avstriji, kjer
so ga že drugič poizkušali umoriti slovenski plačanci, ne Avstrijci, se je
vrnil v Slovenijo.

Leta 1996 je napisal
knjigo MPP je uničil TAM (Mafija Politikantskih Podjetnikov
je uničila TAM) in jo
izdal v samozaložbi. Dela v TAM-u nikoli ni dobil plačanega. Tožba traja že
celih enajst let, pri čemer se država še naprej spreneveda in noče plačati
naročenih in opravljenih storitev. Še huje, namesto plačila ga je s pomočjo
avantgardnih medijev, po konstruktu istih politikantov, ki jim je bil na poti
in so ga ogrožali v TAM-u, označila za neprimernega.

Rezultati dela, po
zgrajenem sistemu, so izjemni, večinoma neverjetni. Sistem temelji
na izvirnih in edinstvenih
pristopih, zato presenetljivo hitro dosega presenetljivo dobre
poslovne rezultate. Prvič
ga je predstavil v knjižici z naslovom JL - ProfitMan, ki jo je,
tudi v samozaložbi, izdal
leta 2000. Lahovo Dinamično managiranje ameriški strokovnjaki za management v
svojem mnenju o njegovem delu označujejo kot delo tega stoletja. Da bi ta
revolucionarni pristop k managiranju lažje približal širšemu poslovnemu
prostoru, se je odločil izdati literaturo v kateri bo natančno predstavljeno
delovanje managementa z uporabljenimi
novostmi.

Druga knjiga iz zbirke
ProfitMan »Spremeni in/ali sprejmi, ne plačuj uspešnosti z zdravjem« opisuje
temeljne filozofske opredelitve do danes poznanih filozofij, hkrati pa za
področje managementa niza filozofske novosti. Gre za jedrnate analize in
dikcije, ki zahtevajo poglobljene prozne opise. Zato se je odločil in bistva
izrazil v tej pesniški obliki, ki nudi bralcu prostor za lastno misel in
fantazijo. Pred nami je izbor pesmi s poudarkom na sistemskem razumevanju
življenja, kjer se upira
na lastno, utrnjeno logiko uporabljeno pri tvorni razgradnji managementa in jo
primerja z verskimi in metafizičnimi spoznanji, dognanji in dogmami. S tem kaže
svojo življenjsko naravnanost, ki je poosebljena, vizionarska, revolucionarna v
lastni svobodi in se ne
podreja tokovom
standardnega razmišljanja po današnjih spoznanjih in znanjih, ampak se
samozavestno oklepa sebe. Kot sam rad pove, se opira na to, kar ni v njem in je
on sam, zato se vedno
znova opre na sebe. V tem je tudi posebnost zbirke, ki daje bralcu
noto, s katero se lahko,
če želi, spremlja na svoji lastni izvirni življenjski poti. Sedaj se posveča
uveljaviti novega managementa, ki poleg popolne prilagoditve dejanskemu
dogajanju, v čemer je uspeh, posega tudi globoko v humanizem, etiko, moralo in
poštenost ali nadkulturo, kot je te
lastnosti poimenoval, s
čemer dosega takšna osebnostna stanja manegerjev, da uspeha
ne plačujejo z
nikogaršnjim, niti svojim, zdravjem.

Zaključuje s pisanjem
knjig, pripravlja njihove izdaje in s svojimi tvornimi razgradnjami planira
vstop v izbraževalne, dodiplomske in podiplomske, procese. Kot velik domoljub
razmišlja, kako s svojimi spoznanji oblikovati novo, perspektivnejše in
pravičnejše življenjsko okolje, v katerem
kot državljan ne bo
izkoriščan, kot danes, ko vedno znova, ponavljajoče plačuje ene in iste stvari
(davek na davek ali davek od plačanega davka), zaradi česar na svojem, v
Sloveniji, nima najboljšega na tem svetu, kot bi lahko imel.

Državna birokracija,
zavedno ali nezavedno IZKORIŠČA produkcijskega človeka, ki ustvarja iz nič,
sama pa iz ustvarjenega dela nič, daje v nič ali IZ NEKAJ DELA NIČ zgolj za
svoje užitkarstvo, kar vodi v samouničenje.

Leta 2003 je doživel
izbris iz registra zasebnih raziskovalcev, češ da ni predal poročila o svojem
raziskovanju. Komaj po 6,5 letih sodnih obravnav je Vrhovno sodišče ugotovilo
da je izbris iz registra NEZAKONIT in neupravičen in naložilo Birokraciji, da
mu nazaj in za nazaj vrne status, vse odvzeto in povrne povzročeno materialno
škodo. Vendar Birokracija ZPIZ, ZZZ, ZZZS, DURS, Banka (državna) tega do leta
2015 niso storile. Ves ta čas trpi neznosne birokratske pritiske v vseh možnih
oblikah, predvsem pa z nepriznavanjem temeljnih človekovih pravic, z
nepriznavanjem z Ustavo Republike Slovenije deklariranih pravic, z zakoni
jamčenih pravic. S tovrstnim ravnanjem, prej naštetih institucij države, je
popustilo zdravje in prestati je moral še tretjo, redko uspešno, operacijo, ki se
je odvila po 6 dnevni komi, ko je bil končno operiran na srcu, v katerem je
bakterija Streptokok v močno oslabljenem imunskem sistemu našla svoj prostor na
glavni srčni aortni zaklopki in razžrla dva od treh lističev zaklopke ter se zrušila
vase, kar je imelo vrsto posledic, ki so se kazale s krvavitvijo na usta, s
pljučnim edemom in odpovedjo zalaganja telesa s krvjo, saj ni več dosegla vitalnih telesnih
organov. Vendar se je 12 urna operacija srca, v kateri je oblikovana nova
kombinirana umetno-biološka zaklopka, dobro končala. Zdravljenje je bilo fizično uspešno. Po mesecu dni je bil, delno ozdravljen, odpuščen UKC Maribor. Resnost
poškodbe pa opisuje preprosta izjava zdravnika ob prebujanju po operaciji:«g. Lah imeli ste veliko srečo,
saj obolelost, enako vaši, mogoče preživi eden od 100 primerov«. In ostal je živ
in hvaležen predvsem dvema zdravnikoma, prim. intenz. nege. dr. Majdi Šarman iz
Ptujske bolnišnice in kardiokirurgu dr. Petru Juriču UKC Maribor ter seveda
vsemu oskrbnemu osebju. Operacija je pustila svoje sledi v vrtoglavici,
oslabelem ravnotežju, težji koncentraciji ob nekaterih drugih posledicah. Izvor
streptokoka ni pojasnjen, sam pa ugotavlja, da je v krvni sistem zašla iz
ledvice, kjer je približno dva meseca prej  doživel močan ledvični napad. Po operaciji
srca je ugotovljeno, da ima ledvične koralne kamne velike 4,5cm; 0,6cm in 0,5 cm,
ki pa zaradi onemogočanja zdravljenja (ZPIZ, ZZZS, DURS) še dve (2) leti po
srčni operaciji niso odstranjeni.  Tako
je v družino neazkonitega, neustavnega ravnanja in eklatantnega kršenja
temeljnih človekovih pravic različnih vrst stopila še neetičnost, nemoralnost
in nehumanost državne že naštete birokracije, ki jo s svojim neurejanjem
podpirajo predsednik državnega Zbora, Brglez, predsednik vlade Cerar,
predsednik države Pahor in predsednik grotesknih SSS sindikatov Semolič.  Vse bi naredili, da ne bi naredili nič. saj oni za svojo osebno korist iz nekaj delajo nič! Na mnoge dopise se ne odzivajo, čeprav jih k 15-dnevnemu roku nagovarja Zakon o
Splošni javni informaciji. Izogibajo ali branijo se z molkom. Seveda tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer
ne ukrene ničesar. Tako je pristal na socialni pomoči CSD Ptuj in sedaj v
sredini leta 2015 prejema 268,22 € socialne pomoči mesečno. S tem pa si ne more urediti
niti vnovične priključitve v električno omrežje, ki so mu jo,, julija 2014, kot
invalidu III kategorije, ki bi naj bil po 51. člen Energetskega zakona 
varovan pred odklopom, vseeno nezakonito odvzeli zaradi neplačila borih 48 (oseminštirideset) €.
Takšnega početja in življenja si ni mogoče predstavljati…kar težko pa ga je živeti.
Vendarle OSMIŠLJANJE, ki ga JL, Ptuj izvaja, daje tudi to. Življenje za
življenje. Sprejeta je odločitev, da mojega umrtja, ki ga želi prestrašena in
zato posestna, groteskna slovenska mafijska birokracija, ne bo.

Prepoznana je življenjska
resnica. Pripravlja se za njeno delitev s poštenimi, pravičnimi delovnimi ljudmi,
prvenstveno s Slovenci.  Pripravlja se
vstop v prelom med umiranjem in življenjem. Zavedajoč se, da je umiranje
zagotovljeno, kot slehernemu do sedaj živečemu in umrlemu, živi zgolj za
življenje.  

Prepoznana je resnica o
nastanku in smislu življenja, ki se ne konča v umrtju. Torej se odpira novo
razumevanje življenja v BioUmnem večnem življenju h kateremu se človek in človeštvo
osmišljata. Sedaj že 260-to do 270 –to generacijo, kolikor človek sploh obstaja
(11.000 let). S tem bodo ovržene vse lahkomiselne verske in znanstvene dogme
zgrajene na NERESNIČNIH prepričanjih ali zmotah, ki jih dnevno opaziti na
vsakem koraku sedanjega hierarhično nepravično urejenega IZKORIŠČEVALSKEGA
ŽIVLJENJA za koristi IZKORIŠČEVALCEV. 

Končno je razodeta 
resnica o nastanku življenja, četudi se poizkuša razodetje preprečiti.
Proces je opisan v pesmi OSMIŠLJANJE, ki ji sledi obširnejša proza z enakim
naslovom.

Proces OSMIŠLJANJA je
mogoče lažje razumeti ob razumevanju izvirnega managementa ProfitMan, ki se
strokovno imenuje Inteligentni Dogodkovni management (IDoM). IDoM, v izjemno
kratkem času, nenasilno uspešnostno oblikuje vsak še tako zavožen
organizacijski sistem, pa naj gre zgolj za individuum, institucijo v obsegu
države ali sveta. Torej je dobro razumeti delovanje IDoM, ki ga je mogoče realno opazovati v delovanju. Aplikativnost na OSMIŠLJANJE postane tako preprosto
razumljiva. Samo vprašanje časa, KDAJ, ki v večnosti povsem izgubi svoj pomen.

Osmišljanje

 

 

Človeka misel sem, moj oče, s čiste misli.

Zavedajoče materializiran
v nepopolnosti.

Nezavedno osmišljen  v  osmišljajoči Zemlji.

V zavednosti sam sebe
iščem.

razgrajujem nezavedni
um,

gradim obvladovanja

in trdim spoznanja.

Vedno več, v zavedni rasti, čutim sebe.

Spočenjam, rastem,
večnost ciklično živim in se tako ohranjam.

S hrano snovno v
bolezni, umirajoč živim, da zavedni um krepim.

Spoznavam, ciklika ni
večnost končna še,

zato ustvarjam, izven
sebe, žive celice.

Osmišljen bolj
spoznavam svet in sebe. 

Ni le, kar je vidno, jazKdo!

Vem!

Je, vem, kar jazKaj je, resnično!

Umiram še, ker s slabim
dobro hranim.

Nečisto čistim,
nadomeščam s čistim.

Delam, da vsako
izkoriščanje spodim.

»Jaz sem, moj oče, moja
mati«,

za življenje, v
cikliki.

»A tudi Jaz  sem,  moj
 oče«,

BioUm večnosti bodoče.

Vsak BioUmno večnostno
živeti more,

če le bio umno čisto
zaživeti zmore.

Tak v sebi oblikujem
mir, sem sebi oče,

ve um in človek vsak,
ki hoče.

»Sem svoj oče«!

Človek.

JazKdo

+

jazKaj.

Jaz.<?xml:namespace prefix = o />Toliko za sedaj,
slehernemu ki želi v vedenje in pomoč k vsemu, kar mora storiti in lahko stori
sam. 

Tiskane objave

50 let ustanovitve prvega slovenskega kluba v ptujski občini; l 1983;

MPP je uničil TAM; l 1996;

Dom starejših občanov Krško; l 1997;

ProfitMan JL, l 2000;

Šola Videm skozi čas; l 1994;

Tvorna razgradnja življenja; l 2007;

Pred izdajo:

Tvorna gradnja življenja;

Inteligentni dogodkovni management (IDoM)

Ne plačuj uspešnosti z zdravjem,

Osmišljanje;

 

Kmalu, ker je gradivo v pilotnem preverjanju. Zaradi oviranja je mogoče, da bodo  dela izvirno najprej objavljena v tujih jezikih.

JL, Ptuj

 

 

 

Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?