nenamiljanovic

nenamiljanovic

Nekaj o meni

Nena Miljanović je rođena u Šapcu i živi u Loznici.Po obrazovanju je psiholog.Piše  ljubavnu i erotsku liriku, poeziju u dijalektu , poeziju u prozi, pesme na etno teme.Bavi se prevođenjem i prepevom sa slovenačkog i makedonskog jezika  na srpski.Književnica ima dve objavljlene  samostalne zbirke poezije, pesme u  trinaest zajedničkih zbornika i u tri antologije poezije u kojoj su autori iz više evropskih zemalja . Objavljuje u književnim časopisima i elektronskim medijima.Član je SKOR-a i Udruženja pesnika Srbije i CG.

Tiskane objave

Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?