Mirjana Marinković

Mirjana Marinković

Nekaj o meni


Мирјана Маринковић – кратка биографијаРођена сам 1967. године.1992. године дипломирала сам руски језик и књижевност на катедри за славистику Филолошког факултета у Београду.Од 1993. године предајем руски језик, руководилац сам и оснивач "Руског хора" у школи у којој радим, пишем песме и прозу, певам, сликам, организујем приредбе, концерте и поетске вечери ("Поетско ћоше").Крајем 2010. године објавила сам прву збирку песама на слово под називом "Испричаше ми слова", за коју сам сама радила илустрације, потом још три књиге поезије (шаљиве и мисаоне):  "Апокалипса до јуче", "Сигурна кућа", објављене су у септембру 2011. и "Корабље за вечност", 2012. године.Пишем такође хаику и кратке приче.Своје песме објављујем у неколико часописа и електронских портала:"Диогенес", Сарајево"Максминус", Сарајево (члан редакције)"Webstilus", Загреб"Рукопис", Ћуприја"Канделабар", Инђија"Мајдан", Костолац"Поета", Беoград"Јесењин", Београд"Будилник", Нови Сад и другим.Oд новембра 2010. организујем поетске вечери под називом "Поетско ћоше" као аутор пројекта. До августа 2012. одржаване су у београдском ресторану "Стенка" трећег петка у месецу, а од октобра 2012. се одржавају у галерији "Траг" (2. петак у месецу) и у ресторану "Српска брвнара" (први петак или субота у месецу). Поетско ћоше постоји и у Бања Луци, као и у Прњавору.

Tiskane objave


ИСПРИЧАШЕ МИ СЛОВА, песме на слово, Београд, 2010.АПОКАЛИПСА ДО ЈУЧЕ, шаљиве песме, Београд, 2011.СИГУРНА КУЋА, песме, Београд, 2011.КОРАБЉЕ ЗА ВЕЧНОСТ, песме, Београд, 2012.

Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?