Moje virtualne pesniške zbirke

PTICA U MOJOJ GLAVI

PTICA U MOJOJ GLAVI

Milena Vučlović

PTICA U MOJOJ GLAVI

Izdavač: Biblioteka "Dr Vićentije Rakić" Paraćin

Urednik: Irena Miletić

Recenzent: Jovana Milutinović

Lektor i korektor: Irena Miletić

Grafički urednik: Saša Sokolović

Idejno rešenje korica i ilustracije : Srećko Zdravković

Štampa: "Graforeklam"Paraćin

Paraćin, 2017


S OVE STRANE REKE

S OVE STRANE REKE

Milena Vučković 

S OVE STTRANE REKE

Izdavač : Biblioteka "Dr Vićentije Rakić" Paraćin

Glavni i odgovorini urednik: Irena Sokolović

Recenzent: Jovana Milutinoviuć

Grafički urednik: Saša Sokolović 

Idejno rešenje korica: Srećko Zdravković 

Štampa: "Graforeklam" Paraćin

Paraćin, 2020