Kemal Ljevaković

Kemal Ljevaković

Nekaj o meni

Kemal Ljevaković: Rođen je
10. jula 1948. godine u Tešanju, Bosna i Hercegovina. Profesor srpskog/
hrvatskog/bosanskog jezika sa južnoslavenskom književnošću.     Cijeli svoj radni vijek posvetio je odgoju
i obrazovanju mladih u čemu je ostvario značajne rezultate i priznanja. Pisao
je recenzije, predgovore, promotivne osvrte za mnoge knjige i za mnogobrojne
uradio lekturu. Pjesme i priče su mu objavljivane u književnim časopisima,
antologijama i zbornicima kod nas i u inozemstvu.Pjesme su mu prevođene na
italijanski i engleski jezik.Dobio je:-Specijalno priznanje -
na Međunarodnom konkursu poezije “Pablo Neruda“ u gradu Capri, Italija,
2018;             -Treću nagradu - za
duhovnu poeziju, na Internacionalnom konkursu VerbumlandiArt, Galatone,
Italija, 2018;-Drugu nagradu - na
Književnom konkursu za najbolju kratku priču, na temu “Dijaspora”, BKC
Kalesija, 2018;-Specijalno priznanje
- PLAKETA - na Međunarodnom festivalu poezije “Mesopotamija”, Beograd, 2018;- Finalista - IV. međunarodnog
festivala poezije „Pero Živodraga Živkovića“, Zenica, 2018;- Premio speciale - za novinarsku priču, LECCE.A GALATONEIL PREMIO LETTERARIO
INTERNAZIONALE
(međunarodna književna nagrada) na VI. Međunarodnom
konkursu za poeziju i prozu, Udruženje za kulturu „VerbumlandiArt“ Galatone,
Italija, 2018;- dobitnik je Književne
nagrade „Musa Ćazim Ćatić”
za najbolju neobjavljenu priču - prvo mjesto,
Odžak /München, 2019;- dobitnik je Međunarodne
nagrade “Glas pjesnika” - Nagrada za zasluge na polju književnog stvaralaštva,

Udruga “VerbumlandiArt”, Rim (Italija), 2019;- Finalista - V. međunarodnog
festivala poezije „Pero Živodraga Živkovića“, Zenica, 2019;- dodijeljena mu je Književna
nagrada - Najoriginalnija ljubavna pjesma, u kategoriji afirmisanih pjesnika,

na XIX konkursu „Pjesme nad pjesmama“ povodom Dana zaljubljenih, 14.2.2020.
Klub umjetničkih duša, Mrkonjić Grad;- dobitnik je Književne
nagrade “Isnam Taljić” za trećenagrađenu kratku priču,
na 6. literarnom
konkursu za Nagradu “Isnam Taljić” 2020, Islamski Kulturni Centar Behar
- Grand Rapids, Michigan/USA;- Srebrena povelja -
za kvalitet poetske kreacije, Udruženje za kulturu - Nova svjetlost Sarajevo,
Balkanska pjesnička unija - konkurs za poeziju godine 2020, u tri ciklusa,
31.1.2021;- Srebrena plaketa -
za osvojeno drugo mjesto, na konkursu za Književnu nagradu “Musa Ćazim
Ćatić“ za najbolju pjesmu 2020.Zastupljen je u biografskom
leksikonu Ko je ko u BiH 2014-2018.  

Tiskane objave

Objavio je sljedeće knjige:- Rat-rane moje duše,
zbirka priča i dokumenti, 2005;                            - Od Trebića do Trepča,
monografija, 2006;- 100 godina škole u
Tešanjci 1909-2009
, monografija, 2009;- Drum - jučer, danas,
sutra
, publikacija, 2010. (u koautorstvu);- Siddik, zbirka
pjesama,  2011;- Aleja bijelih duša,
zbirka pjesama, 2012;- RJEČNIK TEŠANJSKOGA KRAJA - prilog
leksikografiji bosanskog jezika
, 2014;                                                                                                                                                                                                                                              - Samrtna  svitanja, zbirka pjesama, 2016;- Blago blagoslova,
roman, 2018;- OKAMINE (mene
krhotine)
- zbirka pjesma, 2020;- Ekrem M. Ajanović -
od realke do znanstvenika
- monografija, 2021.- u pripremi je Drugo
dopunjeno izdanje -
RJEČNIK
TEŠANJSKOGA KRAJA - prilog leksikografiji
bosanskog jezika
, te zbirka pripovjedaka.

Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?