Katica Badovinac

Katica Badovinac

Nekaj o meni

Tiskane objave

Prva samostalna tiskana zbirka poezije ''MOST OD OBLAKA'', Redak d.o.o. - Split, 2019.

Pjesme objavljene u međunarodnim zbornicima i drugim edicijama:

REVISTA HAIKU -  Diploma u kategoriji engleskog jezika, 2022. (Rumunjska)
DISKURS Vol.4 No.3 - časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2022. (Hrvatska)
IRIS INTERNATIONAL - Haiku zbornik; godište 7, svezak 7, 2021. (Hrvatska)
HRVATSKI PJESNICI - Baština prošlosti i sadašnjosti u ritmičkom jeziku; svezak 1, 2021. (Hrvatska)
DISKURS Vol.4 No.1 - časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2021. (Hrvatska)
UDRUŽENJE ALIA MUNDI: I BI PRIČA - zbornik povodom 60 g. od smrti Ernesta Hemingwayja, 2021. (Srbija)
FESTA OD VERS U DESETERCIH SLOŽENA, 2021. (Hrvatska)
DISKURS Vol.3 No.2 - časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2021. (Hrvatska)
PESEM SI 2021 (Slovenija)
DISKURS Vol.3 No.1 - časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2021. (Hrvatska)
REVISTA HAIKU - 1. nagrada u kategoriji engleskog jezika, 2021. (Rumunjska)
CHRYSANTHEMUM - Magazin za kratku japansku liriku, No.29/2021 (Njemačka)
NONSENSNA POEZIJA I MUDRE KOJEŠTARIJE - Zbornik pjesama, 2021. (Hrvatska)
AUTUMN MOON HAIKU JOURNAL, vol.4:1 - Autumn-Winter 2020-2021 (UK)
HAIKU CONNECT US:  POST CARD PROJECT, 2020. (Poljska)
IRIS INTERNATIONAL - Haiku zbornik; godište 6, svezak 6/1, 2020. (Hrvatska)
DISKURS Vol.2 No.1 (Podlistak): POBRATINSTVO LICA U SVEMIRU, 2020. (Hrvatska)
LINDA STOLTZFOOS HAIKU MEMORIAL BOOKLET, 2020. (USA)
DISKURS Vol.2 No.1 - časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2020. (Hrvatska)
DISKURS Vol.1 No.3 - časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2020. (Hrvatska)
HAIKU NOVINE - Niš, god.27 br.35; Jesen-Zima, 2020. (Srbija)
PESEM SI 2020 (Slovenija)
REVISTA HAIKU - 1. nagrada u kategoriji engleskog jezika), 2020. (Rumunjska)
DISKURS Vol.1 No.2 - časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2020. (Hrvatska)
DISKURS Vol.1 No.1 - časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2019. (Hrvatska)
GARAVI SOKAK 2019. (Srbija)
PESEM SI 2019 (Slovenija)
HAIKU ZBORNIK – LUDBREG 2019. (Hrvatska)
U SRCU GAZELE – Zbornik gazela, 2019. (Hrvatska)
ZAUVIJEK ĆU BITI DIJETE – Pjesnici za djecu, 2018. (Crna Gora)
POEZIJA ČEŽNJE PJESNIKA OČARAVANJA – Elektronički zbornik, 2018. (Hrvatska)
O JAPANSKOJ KNJIŽEVNOSTI, prof. Marija Juračić – Elektronička knjiga, 2018. (Hrvatska)
TVOJE KANDILO I MOJOM SVIJEĆOM PLAMTI – Elektronički haiga zbornik, 2018. (Hrvatska)
GARAVI SOKAK 2018. (Srbija)
PESEM SI 2018 (Slovenija)
IRIS INTERNATIONAL – haiku zbornik; godište 4, svezak 4, 2018. (Hrvatska)
BIJELA RODA – haiku zbornik, 2017. (Hrvatska)
LA VOCE DEI POETI – La catena della pace; Diploma, 2016. (Italija)

Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?