Katica Badovinac

Katica Badovinac

Nekaj o meni

Tiskane objave


Prva samostalna tiskana zbirka poezije ''MOST OD OBLAKA'', Redak d.o.o. - Split, 2019.


Pjesme objavljene u međunarodnim zbornicima i drugim edicijama:

UNDER THE BASHO JOURNAL 2024. (USA)DISKURS
Vol.10 No.3 
časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2024.
(Hrvatska)

DISKURS Vol.10 No.2  časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2024. (Hrvatska)HRVATSKI KNJIŽEVNICI Baština prošlosti i sadašnjosti u ritmičkom jeziku; svezak 3, 2023.
(Hrvatska)

DISKURS Vol.9 No.3  časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2023. (Hrvatska)
DISKURS Vol.9 No.2  časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2023. (Hrvatska)
UNDER THE BASHO JOURNAL PERSONAL BEST, 2023. (USA)

UNDER THE BASHO JOURNAL 2023. (USA)
UDRUGA TRI RIJEKE 10. Susreti hrvatskih haiđana, 2.
nagrada
, 2023. (Hrvatska)

DISKURS Vol.8 No.2 
časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2023. (Hrvatska)
THE JAPAN SOCIETY UK Haiku Corner, Week 27 (3
- 7 July 2023) – Haiku tjedna
PESEM SI – PESMI POMLADI PO IZBIRI BRALCEV: SEDMO NEBO, Katica Badovinac, 2023.
(Slovenija)
PESEM SI 2023 (Slovenija)
DISKURS Vol.7 No.2 
časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2023. (Hrvatska)
DISKURS Vol.6 No.3 
časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2023. (Hrvatska)
THE JAPAN SOCIETY UK Haiku Corner, Week 3 (16
- 20 January 2023)
HRVATSKI KNJIŽEVNICI Baština prošlosti i sadašnjosti u ritmičkom jeziku; svezak 2, 2022.
(Hrvatska)
DISKURS Vol.6 No.2 
časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2022. (Hrvatska)
LANTERNA MAGAZIN: HAIKU KRUGOVI
1. nagrada na temu ''Kratka ljetna noć'', 2022. (Hrvatska)
UNDER THE BASHO
JOURNAL 2022. (USA)
IRIS INTERNATIONAL – Haiku zbornik; godište 8, svezak 8, 2022. (Hrvatska)
DISKURS Vol.5 No.2  časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2022. (Hrvatska)
PESEM SI 2022 (Slovenija)
DISKURS Vol.5 No.1 
časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2022. (Hrvatska)
REVISTA HAIKU -  Diploma u
kategoriji engleskog jezika, 2022. (Rumunjska)
DISKURS Vol.4 No.3  časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2022. (Hrvatska)
IRIS INTERNATIONAL – Haiku zbornik; godište 7, svezak 7, 2021.
(Hrvatska)
HRVATSKI PJESNICI Baština prošlosti i sadašnjosti u ritmičkom jeziku; svezak 1, 2021.
(Hrvatska)
DISKURS Vol.4 No.1
  časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2021. (Hrvatska)
UDRUŽENJE ALIA MUNDI: I BI PRIČA
zbornik povodom 60 g. od smrti Ernesta Hemingwayja, 2021. (Srbija)
FESTA OD VERS U DESETERCIH SLOŽENA, 2021. (Hrvatska)
DISKURS Vol.3 No.2 – časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2021.
(Hrvatska)
PESEM SI 2021 (Slovenija)
DISKURS Vol.3 No.1 – časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2021.
(Hrvatska)
REVISTA HAIKU – 1. nagrada u kategoriji engleskog jezika, 2021. (Rumunjska)
CHRYSANTHEMUM – Magazin za kratku japansku liriku, No.29/2021 (Njemačka)
NONSENSNA POEZIJA I MUDRE KOJEŠTARIJE – Zbornik pjesama, 2021. (Hrvatska)
AUTUMN MOON HAIKU JOURNAL, vol.4:1 – Autumn-Winter 2020-2021 (USA)
HAIKU CONNECT US:  POST CARD PROJECT, 2020. (Poljska)
IRIS INTERNATIONAL – Haiku zbornik; godište 6, svezak 6/1, 2020. (Hrvatska)
DISKURS Vol.2 No.1 (Podlistak): POBRATINSTVO LICA U SVEMIRU, 2020.
(Hrvatska)
LINDA STOLTZFOOS HAIKU MEMORIAL BOOKLET, 2020. (USA)
DISKURS Vol.2 No.1 – časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2020.
(Hrvatska)
DISKURS Vol.1 No.3 – časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2020.
(Hrvatska)
HAIKU NOVINE - Niš, god.27 br.35; Jesen-Zima, 2020. (Srbija)
PESEM SI 2020 (Slovenija)
REVISTA HAIKU – 1. nagrada u kategoriji engleskog jezika, 2020
(Rumunjska)
DISKURS Vol.1 No.2 – časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2020.
(Hrvatska)
DISKURS Vol.1 No.1 – časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2019.
(Hrvatska)
GARAVI SOKAK 2019. (Srbija)
PESEM SI 2019 (Slovenija)
HAIKU ZBORNIK – LUDBREG 2019. (Hrvatska)
U SRCU GAZELE – Zbornik gazela, 2019. (Hrvatska)
ZAUVIJEK ĆU BITI DIJETE – Pjesnici za djecu, 2018. (Crna Gora)
POEZIJA ČEŽNJE PJESNIKA OČARAVANJA – Elektronički zbornik, 2018.
(Hrvatska)
O JAPANSKOJ KNJIŽEVNOSTI, prof. Marija Juračić –
Elektronička knjiga, 2018. (Hrvatska)
TVOJE KANDILO I MOJOM SVIJEĆOM PLAMTI – Elektronički haiga zbornik, 2018.
(Hrvatska)
GARAVI SOKAK 2018. (Srbija)
PESEM SI 2018 (Slovenija)
IRIS INTERNATIONAL – haiku zbornik; godište 4, svezak 4, 2018.
(Hrvatska)
BIJELA RODA – haiku zbornik, 2017. (Hrvatska)
LA VOCE DEI POETI – La catena della pace; Diploma,
2016. (Italija)Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?