Katica Badovinac

Katica Badovinac

Nekaj o meni

Tiskane objave

Prva samostalna tiskana zbirka poezije ''MOST OD OBLAKA'', Redak d.o.o. - Split, 2019.

Pjesme objavljene u međunarodnim zbornicima i drugim edicijama:

DISKURS Vol.8 No.2  časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2023.
(Hrvatska)

THE JAPAN
SOCIETY UK
Haiku
Corner, Week 27 (3 - 7 July 2023) – Haiku
tjedna


PESEM SI
– PESMI POMLADI PO IZBIRI BRALCEV: SEDMO NEBO, 2023. (Slovenija)

PESEM SI
2023 (Slovenija)

DISKURS Vol.7 No.2 
časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2023.
(Hrvatska)
DISKURS Vol.6 No.3  časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2023. (Hrvatska)

THE JAPAN SOCIETY UK
Haiku
Corner, Week 3 (16 - 20 January 2023)

HRVATSKI PJESNICI
Baština prošlosti i sadašnjosti u ritmičkom jeziku; svezak 2, 2022.
(Hrvatska)

DISKURS Vol.6 No.2 
časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2022. (Hrvatska)

LANTERNA MAGAZIN: HAIKU KRUGOVI
1. nagrada na temu ''Kratka ljetna noć'', 2022. (Hrvatska)

UNDER THE BASHO
JOURNAL 2022. (USA)


IRIS INTERNATIONAL – Haiku zbornik; godište 8, svezak 8, 2022.
(Hrvatska)

DISKURS Vol.5 No.2 
časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2022. (Hrvatska)

PESEM SI 2022 (Slovenija)

DISKURS Vol.5 No.1 
časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2022. (Hrvatska)

REVISTA HAIKU -  Diploma u
kategoriji engleskog jezika, 2022. (Rumunjska)

DISKURS Vol.4 No.3 
časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2022. (Hrvatska)

IRIS INTERNATIONAL – Haiku zbornik; godište 7, svezak 7, 2021.
(Hrvatska)


HRVATSKI PJESNICI Baština prošlosti i sadašnjosti u ritmičkom jeziku; svezak 1, 2021.
(Hrvatska)

DISKURS Vol.4 No.1
  časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2021. (Hrvatska)

UDRUŽENJE ALIA MUNDI: I BI PRIČA
zbornik povodom 60 g. od smrti Ernesta Hemingwayja, 2021. (Srbija)


FESTA OD VERS U DESETERCIH SLOŽENA, 2021. (Hrvatska)

DISKURS Vol.3 No.2 – časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2021.
(Hrvatska)

PESEM SI 2021 (Slovenija)

DISKURS Vol.3 No.1 – časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2021.
(Hrvatska)

REVISTA HAIKU – 1. nagrada u kategoriji engleskog jezika, 2021.
(Rumunjska)

CHRYSANTHEMUM – Magazin za kratku japansku liriku, No.29/2021 (Njemačka)

NONSENSNA POEZIJA I MUDRE KOJEŠTARIJE – Zbornik pjesama, 2021. (Hrvatska)

AUTUMN MOON HAIKU JOURNAL, vol.4:1 – Autumn-Winter 2020-2021 (UK)

HAIKU CONNECT US:  POST CARD PROJECT, 2020. (Poljska)

IRIS INTERNATIONAL – Haiku zbornik; godište 6, svezak 6/1, 2020. (Hrvatska)

DISKURS Vol.2 No.1 (Podlistak): POBRATINSTVO LICA U SVEMIRU, 2020.
(Hrvatska)

LINDA STOLTZFOOS HAIKU MEMORIAL BOOKLET, 2020. (USA)

DISKURS Vol.2 No.1 – časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2020.
(Hrvatska)

DISKURS Vol.1 No.3 – časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2020.
(Hrvatska)

HAIKU NOVINE - Niš, god.27 br.35; Jesen-Zima, 2020. (Srbija)

PESEM SI 2020 (Slovenija)

REVISTA HAIKU – 1. nagrada u kategoriji engleskog jezika, 2020
(Rumunjska)

DISKURS Vol.1 No.2 – časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2020.
(Hrvatska)

DISKURS Vol.1 No.1 – časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme, 2019.
(Hrvatska)

GARAVI SOKAK 2019. (Srbija)

PESEM SI 2019 (Slovenija)

HAIKU ZBORNIK – LUDBREG 2019. (Hrvatska)

U SRCU GAZELE – Zbornik gazela, 2019. (Hrvatska)

ZAUVIJEK ĆU BITI DIJETE – Pjesnici za djecu, 2018. (Crna Gora)

POEZIJA ČEŽNJE PJESNIKA OČARAVANJA – Elektronički zbornik, 2018.
(Hrvatska)

O JAPANSKOJ KNJIŽEVNOSTI, prof. Marija Juračić –
Elektronička knjiga, 2018. (Hrvatska)

TVOJE KANDILO I MOJOM SVIJEĆOM PLAMTI – Elektronički haiga zbornik, 2018.
(Hrvatska)

GARAVI SOKAK 2018. (Srbija)

PESEM SI 2018 (Slovenija)

IRIS INTERNATIONAL – haiku zbornik; godište 4, svezak 4, 2018.
(Hrvatska)

BIJELA RODA – haiku zbornik, 2017. (Hrvatska)

LA VOCE DEI POETI – La catena della pace; Diploma,
2016. (Italija)


Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?