Goran Vitić

Goran Vitić

Nekaj o meni

Goran Vitić rođen je 05.06.1967. u Milićima, Republika
Srpska, BiH. Srednju Elektrotehničku školu je završio u Vlasenici SŠC"
Milorad Vlačić". Studirao Defektološki fakultet u Beogradu. Živi i radi u Beogradu.

 Poeziju piše od svoje 18 godine, piše poeziju za decu,
lјubavnu, rodolјubivu,misaonu,duhovnu, satiru, aforizme i epigrame. Na
međunarodnim književnim konkursima dobitmik više nagrada
i priznanja, uvršten u preko deset antologija..

Prevođen na nekoliko jezika:( ruski,
bugarski, hrvatski, arapski).

   Svoje radove objavljuje u časopisima,
zbornicima, na društvenim mrežama i u srestvima javnog informisanja,  objavljen je u više od 50 zbornika i trideset
časopisa..

Tiskane objave

U rukopisu ima sačuvano preko hiljadu pesama.

Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?