Mirjam Dular

Mirjam Dular

Nekaj o meni

Pišem (kratko) prozo (gl. sp.), razmišljanja (npr. https://medium.com/@mgalicic/vera-verodostojost-in-viri-ter-ljudska-izročila-9abc94aeb164) in verze (npr. https://www.dular.world/SI/blog/2019/06/23/sonet/)

Tu objavljam fotoverze. Vljudno prosim, če lahko ob branju vsake od mojih pesmi izberete zavihek "Komentarji", da se pokaže fotografija, ki je inherenten del fotoverza. (Pojasnilo izraza fotoverz je podano tu: https://www.dular.world/SI/verzi-s-sliko/.) Uporabljeni verzi - pogosto v drugih jezikih -, ki so citati, so striktno pisani v kurzivi; na internetu jih je zlahka najtiob morebitni tiskani izdaji fotoverzov pa bodo vsi pravilno in v celoti citirani.

Tiskane objave

Milina pogovora, kratka proza, Ljubljana, 2018, https://plus.cobiss.si/opac7/bib/296424704 ali https://www.dular.world/SI/oddelek-domace-strani/

Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?