Mirjam Dular

Mirjam Dular

Nekaj o meni

Pišem (kratko) prozo (gl. sp.), razmišljanja (npr. https://medium.com/@mgalicic/vera-verodostojost-in-viri-ter-ljudska-izročila-9abc94aeb164) in verze (npr. https://www.dular.world/SI/blog/2019/06/23/sonet/)

Tu objavljam fotoverze. Vljudno prosim, če lahko ob branju vsake od mojih pesmi izberete zavihek "Komentarji", da se pokaže fotografija, ki je inherenten del fotoverza. Fotografije so moje. Izposojeni verzi so striktno pisani v kurzivi. (Pojasnilo izraza fotoverz je podano tu: https://www.dular.world/SI/verzi-s-sliko/.) 

Tiskane objave

Milina pogovora, kratka proza, Ljubljana, 2018, https://plus.cobiss.si/opac7/bib/296424704 ali https://www.dular.world/SI/oddelek-domace-strani/

Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?