Dominik Lenarčič

Dominik Lenarčič

Nekaj o meni

Pišem pesmi in kratke zgodbe. Študiram bibliotekarstvo. Čitam eksistencialistične filozofe. Mogoče ti bo ena od mojih stvaritev celo všeč.


https://lenkovbralniblog.blogspot.com/


Tiskane objave

ENgLIST

Mentor: revija za literaturo in mentorstvo, letn. 41, št. 4

Novi zvon/Nebulae: revija za sodobno književnost

- letn. 9, št. 6 (https://novizvon.files.wordpress.com/2020/12/december20.pdf)

- letn. 10, št. 1 (https://novizvon.files.wordpress.com/2021/02/februar21.pdf)

Supernova: revija za spekulativno fikcijo, letn. 5, št. 8/9


Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?