Dominik Lenarčič

Dominik Lenarčič

Nekaj o meni

Pišem pesmi in kratke zgodbe. Študiram bibliotekarstvo. Čitam eksistencialistične filozofe. Mogoče ti bo ena od mojih stvaritev celo všeč.


https://www.facebook.com/dominik.lenarcic/

https://twitter.com/dominiklenarcic (@DominikLenarcic)

https://www.instagram.com/dominiklenarcic/ (@dominiklenarcic)


https://lenkovbralniblog.blogspot.com/


Tiskane objave

CLD Pisateljski izziv 2, 2021

CLD Pisateljski izziv 3, 2021

(https://cld.si/Izzivi.html)


ENgLIST:

Mentor:

- letn. 41, št. 4

- letn. 42, št. 4


Novi zvon/Nebulae:

- letn. 9, št. 6 (https://novizvon.files.wordpress.com/2020/12/december20.pdf)

- letn. 10, št. 1 (https://novizvon.files.wordpress.com/2021/02/februar21.pdf), št. 2 (https://novizvon.files.wordpress.com/2021/04/april21.pdf), št. 3 (https://novizvon.files.wordpress.com/2021/06/junij21_koncna.pdf), št. 4 (https://novizvon.files.wordpress.com/2021/10/oktober21.pdf), št. 5 (https://novizvon.files.wordpress.com/2021/12/december21-1.pdf)

- letn. 11, št. 2 (https://novizvon.files.wordpress.com/2022/04/april22-1.pdf)


Pesem si 21, 2021


Supernova:

- letn. 5, št. 8 (https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-C1I2TVU4?ty=2020)

- letn. 6, št. 10 (https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-G5PS8UTP?ty=2021), št. 11

- letn. 7, št. 12


Usoda vseh se v meni razodeva: literarni natečaj: zbornik, 2021


Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?