Dominik Lenarčič

Dominik Lenarčič

Nekaj o meni

Pišem pesmi in kratke zgodbe. Študiram bibliotekarstvo. Čitam eksistencialistične filozofe. Mogoče ti bo ena od mojih stvaritev celo všeč.


youtube.com/@dominik_lenarcic

facebook.com/dominik.lenarcic/

twitter.com/dominiklenarcic (@DominikLenarcic)

instagram.com/dominiklenarcic/ (@dominiklenarcic)


https://lenkovbralniblog.blogspot.com/


Tiskane objave

CLD Pisateljski izziv 2, 2021

CLD Pisateljski izziv 3, 2021

(https://cld.si/Izzivi.html)

Pisateljski izziv: Koronski ciklus izzivov za različne priložnosti (Celjsko literarno društvo, 2022)


ENgLIST:

Mentor:

- letn. 41, št. 4

- letn. 42, št. 4

- letn. 43, št. 4


NMN Literarni natečaj 2021 - Kalejdoskop (https://nmn.si/wp-content/uploads/2022/06/Literarni22.pdf)


Novi zvon/Nebulae:

- letn. 9, št. 6 (https://novizvon.files.wordpress.com/2020/12/december20.pdf)

- letn. 10, št. 1 (https://novizvon.files.wordpress.com/2021/02/februar21.pdf), št. 2 (https://novizvon.files.wordpress.com/2021/04/april21.pdf), št. 3 (https://novizvon.files.wordpress.com/2021/06/junij21_koncna.pdf), št. 4 (https://novizvon.files.wordpress.com/2021/10/oktober21.pdf), št. 5 (https://novizvon.files.wordpress.com/2021/12/december21-1.pdf)

- letn. 11, št. 2 (https://novizvon.files.wordpress.com/2022/04/april22-1.pdf), št. 5 (https://novizvon.files.wordpress.com/2022/12/5december22.pdf)

- letn. 12, št. 1 (https://novizvon.files.wordpress.com/2023/02/1-2-23.pdf)


Pesem si 21 (Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2021)

Pesem.si 22 (Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2022)

Pesem.si 23 (Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2023)


Pričevanja tujih svetov: Antologija moderne slovenske fantazijske književnosti (samozal. Bojan Ekselenski, 2022)


Sejalec:

- leto 2022, številka 43

- leto 2023, številka 44


Supernova:

- letn. 5, št. 8 (https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-C1I2TVU4?ty=2020)

- letn. 6, št. 10 (https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-G5PS8UTP?ty=2021), št. 11

- letn. 7, št. 12, št. 13


Usoda vseh se v meni razodeva: Literarni natečaj (Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, 2021)


Vpogled: revija za književnost in kulturo:

- letn. 18, št. 24


---


Nagrade in priznanja

Mentorjev Feferon 2022

Ob skodelici kave 2023 (Kategorija B - poezija, odrasli)

Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?