Forum

Sosed tvojega brega 2014

REVIJA MENTOR

razpisuje natečaj in državno srečanje »SOSED TVOJEGA BREGA 2014« z naslovom

V PRISTANIŠČU BESED,

namenjeno avtorjem, ki – ne glede na državljanstvo – stalno ali začasno bivajo v Sloveniji, pišejo pa predvsem v svojem maternem jeziku (ne v slovenščini).

Obseg poslanih besedil

Proza in dramski teksti – do 10 strani (lahko tudi odlomki daljših tekstov), poezija – do 10 pesmi. Priloženi prevodi v slovenščino so zaželeni, niso pa nujni. Pričakujemo besedila, ki še niso bila objavljena v knjižni obliki.

 

Šifra

Vsak prispevek mora biti označen s šifro, v drugi e-priponki pa naj bodo naslednji podatki v prijavnici: ime in priimek avtorja, domači naslov, letnica rojstva, izobrazba oziroma poklic, telefonska številka, naslov e-pošte, jezik besedila (v priloženi prijavnici). Vsi navedeni podatki bodo uporabljeni samo za namene, ki jih obsega ta razpis.

 

Žirija

Poslana besedila bo pregledala žirija, sestavljena iz poznavalcev literature posameznih jezikov, ki bo med vsemi poslanimi prispevki izbrala avtorje najboljših besedil za državno srečanje (največ deset avtorjev). Izbor literarnih besedil bo objavljen v reviji Paralele. Avtorji odstopijo svoja besedila za objavo brezplačno.

 

Prijava

Avtorji naj svoja dela pošljejo do petka, 18. aprila 2014, v izvirniku (torej ne v slovenščini) po elektronski pošti na e-naslov: [email protected], z zadevo: Sosed tvojega brega 2014. Zaradi lažjega razvrščanja, posredovanja strokovnim selektorjem in kasneje pri pripravi zbornika, naprošamo vse sodelujoče, da se prijavljajo izključno preko elektronske pošte.

 

Državno srečanje Sosed tvojega brega 2014 bomo pripravili skupaj z izpostavo JSKD v Kopru v soboto, 31. maja 2014. Na programu bo predstavitev vseh prijavljenih avtorjev (jutranja branja po točkah koprskega mestnega jedra), literarna delavnica, literarno-glasbeni recital izbranih avtorjev, predstavitev novih knjig sodelujočih avtorjev in gostov. O izboru in povabilu na srečanje vas bomo še obvestili.

Barbara Rigler, odgovorna urednica revije Mentor

in samostojna svetovalka za literarno dejavnost

PRIJAVNICA

 

 

P R I J A V N I C A - »SOSED TVOJEGA BREGA 2014«

 

z naslovom V PRISTANIŠČU BESED

 

 

 

ŠIFRA:

Ime in priimek avtorja:

Letnica rojstva:

Izobrazba/poklic:

Domači naslov:

E-naslov:

Telefonska številka/gsm:

Jezik besedila:

Naslov(i) poslanega prispevka ali več prispevkov:

 

Število pesmi, proznih oz. dramskih strani:

Že sodeloval na JSKD srečanjih (katerega leta):

Izdane knjige v samozaložbi (naslov, letnica):

 

Kraj in datum prijave:

 

 

 

 

Komentiranje je zaprto!