Forum

14. PESNIŠKA OLIMPIJADA

JSKD OI DRAVOGRAD IN KLUB KOROŠKIH ŠTUDENTOV

v sodelovanju

z Javnim zavodom Dravit in ZKD

RAZPISUJETA

14. PESNIŠKO OLIMPIJADO

Dravograd, 16. in 17. november 2013

RAZPISNI POGOJI:

  • srečanje je namenjeno dijakom in študentom s statusom (ob prihodu bodo izbrani kandidati priložili potrdilo o vpisu)

  • kandidati naj organizatorju po elektronski pošti pošljejo izpolnjene prijavnice in v vpogled priložijo deset (10) svojih pesmi

  • pesmi naj bodo napisane in shranjene v programu Word (vsaka na svoji strani) ter opremljene z imenom in priimkom

  • izbor snovi, tem in motivov pesniškega snovanja je docela v avtorjevi domeni

Prijave, ki ne bodo zadostile vsem pogojem, bodo izločene iz natečaja.

Žirija bo najizrazitejšega avtorja nagradila z organizacijo lastnega literarnega večera in knjižno nagrado, s katero bodo nagrajeni tudi vsi udeleženci 14. Pesniške olimpijade.

Organizator si v primeru večjega števila prijav pridržuje pravico do izbora udeležencev na osnovi strokovne ocene poslanega pesniškega dela.

Za vse izbrane kandidate bodo organizirane pesniške delavnice, literarni nastop, prehrana in prenočišče.

Simbolična kotizacija znaša 5€ ter se povrne s podelitvijo knjižne nagrade. Kotizacija se poravna na mestu dogodka.

Organizator si pridržuje pravico do kasnejše spremembe programa zaradi morebitnih tehničnih ali drugih tehtnih razlogov.

Prijavnico in izbor pesmi naj kandidati pošljejo najkasneje do petka, 18. oktobra 2013, NA OBA elektronska naslova: [email protected] in [email protected], s pripisom »14. PESNIŠKA OLIMPIJADA«.

O izboru, programu in mentorjih delavnic bodo kandidati po elektronski pošti obveščeni najkasneje do ponedeljka, 28. oktobra 2013.


Vodja projekta Pesniška olimpijada                                                                              Vodja JSKD OI DRAVOGRAD

Barbara Žvirc                                                                                                                               Robert Preglau


PRIJAVNICA ZA PESNIŠKO OLIMPIJADO

Dravograd, 16. in 17. november 2013

Prijavnico in izbor pesmi naj kandidati pošljejo najkasneje do

petka, 18. oktobra 2013, na oba elektronska naslova:

[email protected] in [email protected],

s pripisom »14. PESNIŠKA OLIMPIJADA«

Dodatne informacije na tel. štev.:

051 634 961 (Barbara) ali 041 248 254 (Robi)

…………………………………………………………………………………………………………………..

PRIJAVNICA ZA 14. PESNIŠKO OLIMPIJADO


Ime in priimek: _____________________________________________________________


Tel. številka: _______________________________________________________________


Naslov stalnega prebivališča: _________________________________________________


Naziv šole oz. fakultete in letnik: ______________________________________________


Leto rojstva: _______________________________________________________________


Podpis: ___________________________________________________________________


 

Komentiranje je zaprto!