Forum

ANTOLOGIJA manjšinske in priseljenske književnosti - POZIV

Društvo slovenskih pisateljev objavlja javni poziv za zbiranje kandidatur za uvrstitev v antologijo sodobne manjšinske in priseljenske književnosti na Slovenskem.

Naslovniki poziva za oddajo literarnih prispevkov so v Sloveniji živeči avtorji, pripadniki manjšin in priseljenskih skupin, ki pišejo tudi ali samo v svojem maternem jeziku. Deset pesmi, približno 8 strani (ali 15.000 znakov) proze, dramatike, esejistike v izvirniku naj do 20.08.2013 pošljejo na naslov: [email protected]
Pesmi v tiskani obliki lahko pošljejo na naslov: Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, 100 Ljubljana, z obvezno oznako »Za antologijo«.

Če obstajajo slovenski prevodi, jih lahko priložijo, to pa ni pogoj za prijavo. Priložijo naj kratko osebno biografijo.

Sprejeti pisci svoja dela prepustijo za enkratno objavo v antologiji, v zameno bodo prejeli 5 avtorskih izvodov antologije.

Besedila za uvrstitev v antologijo bo izbrala strokovna uredniška skupina pod vodstvom doc. dr. Lidije Dimkovske. O uvrstitvi v antologijo bo Društvo slovenskih pisateljev vse sodelujoče obvestilo predvidoma v oktobru.

Antologija izide maja 2014, javnosti bo predstavljena pred poletjem in na festivalu Vilenica 2014.

 

Komentiranje je zaprto!