Forum

24. MEĐUNARODNI PESNIČKI KONKURS “GARAVI SOKAK”, INĐIJA 2013.

KNJIŽEVNI KLUB “MIROSLAV-MIKA ANTIĆ” IZ INĐIJE

 

RASPISUJE

 

24. MEĐUNARODNI PESNIČKI KONKURS “GARAVI SOKAK”, INĐIJA 2013.

 

USLOVI KONKURSA:

- Poslati najmanje tri pesme u tri primerka, dužine od 12 do 24 reda, teme slobodne.

- Pesme potpisati imenom i prezimenom, navesti tačnu adresu stanovanja, brojeve telefona i elektronsku adresu.

- Pesme mogu biti na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku, a ukoliko stvarate na drugim jezicima, uz orginal poslati prevod na jedan od navedenih jezika.

- Obavezna kraća biografija autora.

- Konkurs traje od 20. februara do 30. maja 2013. godine, a pesme slati na adresu: [email protected]

ili Zlatomir Borovnica, ulica Kneza Lazara 14/25 22320 Inđija, Srbija (za konkurs).

 

- PESME SLATI ISKLJUČIVO U  JEDNOM WORD DOKUMENTU I OBAVEZNO GA NAZVATI IMENOM I PREZIMENOM AUTORA, time nam u mnogome olakšavate rad na zborniku.

 

- Telefoni za kontakt: - fiksni: +381/22-551-347 — mobilni: +381/64-617-1354.

- Pravo učešća imaju svi autori stariji od 14 godina. Manifestacija će se održati polovinom septembra 2013. godine, kada će biti i promovisan zbornik koji će se štampati od prispelih i odabranih radova. Na manifestaciju ćemo pozvati  do 70 autora zastupljenih u zborniku. Tačan datum i vreme održavanja manifestacije ćemo Vam blagovremeno javiti. Radovi poslati na konkurs se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.

 

 

Sa poštovanjem,

 

U Inđiji, 20.02.2013. godine

 


Zlatomir Borovnica, predsedniк

 

Korponai Ivan

Poslano:
14. 03. 2013 ob 08:20

Dobro jutro JUR

Zastavica

Komentiranje je zaprto!