Forum

JSKD - literati seniorji 2013

 

REVIJA MENTOR

razpisuje
 

LITERARNI NATEČAJ ZA
SREČANJE SENIORSKIH PISCEV 2013

Razpis je namenjen starejšim avtorjem (leta niso »predpisana«), ki pišejo v slovenskem jeziku.

 

Avtorji lahko sodelujejo s svojimi še neobjavljenimi pesniškimi, proznimi in dramskimi besedili. Obseg poslanih prispevkov naj ne presega: 10 pesmi ali ene avtorske pole (to je 16 strani oziroma 30.000 znakov) proze ali drame. Prispevki naj bodo natisnjeni enostransko, če jih boste poslali po navadni pošti.

Vsak prispevek naj bo označen z avtorjevim imenom, priložiti pa je treba še kratko biografijo (ta naj se nanaša predvsem na ukvarjanje s pisanjem ter z dosedanjimi objavami), letnico rojstva, točen domači naslov, e-naslov ter telefonsko številko.

Prispela besedila bodo prebrali strokovni spremljevalci, ki bodo na regijskih srečanjih vodili pogovor o poslanih besedilih in literarnem ustvarjanju nasploh.

Regijskih srečanj bo šest, pripravili jih bomo:

11. junija 2013 na Jesenicah za Gorenjsko

6. septembra 2013 v Mariboru za SV Slovenijo,
20. septembra 2013 v
Litiji za osrednjo Slovenijo

24. septembra 2013 v Žalcu za Celjsko in Koroško,
28. septembra 2013 v
Ilirski Bistrici za Primorsko,
3. oktobra 2013 v
Metliki za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje.

Gostiteljice srečanj bodo območne izpostave JSKD v teh krajih.

Izbrani avtorji z regijskih srečanj bodo povabljeni na državno srečanje starejših avtorjev in avtoric, ki ga bo JSKD pripravil skupaj s svojo izpostavo v Ljutomeru, in sicer: 9. in 10. novembra 2013 v Mali Nedelji.

Izbor najboljših besedil bo objavljen v posebnem zborniku V zavetju besede 7. Objav ne honoriramo. Prispevkov ne vračamo, zato naj avtorji obdržijo zase kopije. Organizatorji krijejo stroške strokovnega dela srečanja in prehrane, pri državnem srečanju tudi bivanja.

Prispevke zbiramo do ponedeljka, 6. maja 2013, zaželeno na e-naslovu: [email protected].si, lahko tudi po navadni pošti na naslovu: Revija Mentor, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Literati seniorji 2013«. Prijavnico za srečanje (ki jo dodate k svojim besedilom), najdete tudi na spletni strani JSKD.

Barbara Rigler, odgovorna urednica revije Mentor

in samostojna svetovalka za literarno dejavnost

 

Komentiranje je zaprto!