Forum

Razpis srednješolskega natečaja za najboljši haiku

 

Razpis srednješolskega natečaja za najboljši haiku

Trinajsti natečaj v slovenskem jeziku,

Dvanajsti natečaj v angleškem jeziku,

Peti natečaj v španskem jeziku,

Tretji natečaj v italijanskem in francoskem jeziku,

Drugi natečaj v nemškem jeziku

Spoštovane mentorice in mentorji!

Ob zaključku lanskega natečaja se je zgodilo, da nekateri niste dobili zbornikov, ker ste jih prepozno naročili. Poskušali smo natisniti dodatnih sto izvodov, a se je izkazalo, da bi bili ti izvodi predragi. Prosimo za razumevanje, verjetno nam ni potrebno razlagati, da moramo povsod varčevati. Kljub težkim ekonomskim razmeram nameravamo z natečajem nadaljevati. Seveda je natečaj lahko uspešen le ob vašem sodelovanju.

Letos je nekaj sprememb pri natečajih v tujih jezikih. Za vsak tuji jezik smo odprli poseben elektronski naslov, pripravili smo tudi poseben obrazec v katerega je potrebno vpisati haikuje v tujem jeziku in prevode v slovenščino. Obrazec je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.gimvic.org/dejavnosti/haiku/

Gimnazija Vič in Cankarjev dom razpisujeta srednješolski natečaj za najboljši haiku v slovenskem, angleškem, španskem, italijanskem, francoskem in nemškem jeziku.

Pogoji natečaja:

Dijaki lahko sodelujejo na vseh natečajih, vendar morajo biti haikuji za vsak natečaj originalni (nekdo, ki sodeluje na natečaju v slovenskem jeziku, ne more hkrati sodelovati s prevodi na natečaju v angleškem ali španskem jeziku ali obratno). Avtor je lahko le posameznik, haikujev, ki jih napišeta dva ali več avtorjev ne bomo upoštevali.

Posameznik lahko pošlje največ pet še neobjavljenih haikujev. Oblika pesmi trije verzi (po 5, 7, 5 zlogov) je priporočljiva, ni pa obvezna. Tematika je svobodna: trenutek, “slika”, podoba iz življenja srednješolcev, narave ali drugo ...

Izbrane haikuje naj šole, učitelji ali dijaki sami pošljejo v štirih enakih izvodih (na listih A4-formata) označenih s šifro, najkasneje do četrtka, 14. decembra 2012 na naslov:

Gimnazija Vič, Ljubljana, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana, s pripisom “za haiku natečaj-slov. (ali ang. ali špa. ali ita. ali fra. ali nem.)”.

Pri natečajih v tujih jezikih, poleg originalov, pošljite tudi prevod v slovenščino. V pošiljki naj bo tudi zaprta kuverta, v kateri naj bo peta kopija (tudi na listu A4) z naslednjimi podatki o avtorju: šifra, ime in priimek, datum rojstva, razred, ime in priimek mentorja/mentorice, e-naslov mentorja/mentorice, šola in naslov šole, e-naslov .

Peto kopijo pošljite tudi v elektronski obliki na naslove:

Za natečaj v slovenskem jeziku: [email protected]

Za natečaj v angleškem jeziku: [email protected]

Za natečaj v španskem jeziku: [email protected]

Za natečaj v francoskem jeziku: [email protected]

Za natečaj v italijanskem jeziku: [email protected]

Za natečaj v nemškem jeziku: [email protected]

V polje »Zadeva« vpišite svojo šifro, ime šole in ime mentorja (če pošiljate za več dijakov).

Če mentorji pošljete haikuje več dijakov, naj bodo na 5. kopiji poleg imen in priimkov nujno tudi haikuji posameznih dijakov, saj se na ta način izognemo morebitni zamenjavi.

Pošiljki ni potrebno prilagati kuverte z znamko in naslovom, saj bodo imena nagrajenih in datum zaključne prireditve objavljeni na spletni strani: http://www.gimvic.org/dejavnosti/haiku/
Zaključna prireditev, recital in podelitev priznanj ter nagrad bo potekala v Cankarjevem domu v okviru prireditve Transgeneracije 2012.

Udeleženci natečaja se odpovejo materialnim pravicam, to pomeni, da ne bodo dobili honorarja za objavo pesmi v zborniku. Seveda pa obdržijo vse avtorske in moralne pravice.

Strokovna žirija bo podelila več nagrad. V posebni zbirki bodo poleg nagrajenih objavljeni tudi vsi dobri haikuji vseh udeležencev natečaja.

Vabilo za zaključno prireditev, ki bo verjetno 8. aprila 2013, na kateri bomo razglasili najboljše, predstavili zbornik in podelili nagrade, bomo objavili do 12. marca 2013 na spletni strani: http://www.gimvic.org/dejavnosti/haiku/

Za tiste, ki bi radi zvedeli več o pisanju in zakonitostih haikuja, priporočamo 20.-21. številko revije Apokalipsa, kjer je poleg teoretičnih besedil tudi izbor japonskih, slovenskih in drugih svetovno znanih haiku pesnikov. Predvsem pa priporočamo številke revije "Slovenščina v šoli" 2/3 in 5/6 iz leta 2003, kjer sta članka o pisanju haikuja. Nekaj podatkov o haikuju in dosedanjih nagrajencih je tudi na spletni strani Gimnazije Vič: http://www.gimvic.org/dejavnosti/haiku/

Nekaj dodatnih navodil:

  • pesmi naj ne bodo daljše od 20 zlogov;

  • zapis naj bo enoten: če se prvi verz začne z malo začetnico, na koncu zadnjega verza praviloma ni ločila; če se prvi verz začne z veliko začetnico, naj bo na koncu pesmi ločilo;

  • popravite, če vam program vsako novo vrstico začne z veliko začetnico;

  • naslovi haikujev so odveč;

  • če šola ali posameznik sodeluje na natečajih v različnih jezikih, naj bodo haikuji za posamezen natečaj v posebni kuverti.

Z razpisom natečaja želimo spodbuditi pesniško ustvarjalnost srednješolske mladine in jim dati možnost medsebojnega spoznavanja in javnega predstavljanja.


Za kakršnekoli dodatne informacije o natečaju, pisanju haikujev (seveda so dobrodošli tudi vaši predlogi) lahko pišete na naslov:

[email protected]

V Ljubljani, 24. 10. 2012

Koordinator natečaja: Ravnateljica:

mag. Edin Saračević, mag. Alenka Krapež

 

Komentiranje je zaprto!