Forum

Te prebrisane vejice

Postavljanje vejic je ena od banalnejših, a nadvse pogostih jezikovnih zadreg, o katerih niti stroka še ni razčistila prav vseh pojmov.

Tu bom skušala čim krajše, a hkrati približno dovolj temeljito razložiti nekaj osnov stave vejice.

1. Vejico pišemo pred vezniki (ne pred vsemi).
Vezniki običajno povezujejo dva stavka.
Stavek je poved, ki vsebuje glagol (v osebni obliki (delam, delaš, sem delal, bom delal, bi delal, delaj!) ali v neosebni obliki (delati, delat (za glagoli premikanja uporabljamo namenilnik, brez končnice -i, npr. spat, teč), delajoči/-a/-o, delajoč, delaje, delan (deležnik na -n razumemo kot pridevnik: kakšen? - delan, čeprav je po izvoru glagolski deležnik).
Delajoč počepe, se je zelo utrudila. (tu veznika sploh ni)
Ker/ko/medtem ko je delala počepe, se je zelo utrudila. - Zelo se je utrudila, ker/saj/kajti/zakaj/zato ker je delala počepe.
(Vidimo, da je lahko dvostavčna poved obrnjena tako, da vejica ne pride pred veznik (ker, saj ...), ampak pred "se", torej pač pred drugi stavek.)
Vezniki lahko povezujejo tudi samo besede ali besedne zveze: Kupi kruh in mleko. Boš kavo ali čaj? Bila je lepa, vendar neumna.

 

Pred veliko večino veznikov, sploh pa pred podrednimi, vejico pišemo: ki, ko, ker, da, če (vejica skače :), kjer, kamor, koder, kdaj, kadar, kdor, kar, čigar, kdo, kje, kaj, zakaj, čemu, kako, čeprav, kljub temu da itd.
Priredni: saj, kajti, zakaj (ni isti kot zakaj iz prejšnjega seznama), namreč, in to, in sicer, tj., ne le - ampak (temveč) tudi, a, toda, vendar, ampak, zato, zatorej, niti - niti itd.
(Vse izmed naštetih besed sicer niso pravi vezniki, se pa v tej vlogi uporabljajo. ZAKAJ je npr. lahko vprašalnica (vprašalni prisl. zaimek): Zakaj si tako hitro odšel?, lahko je veznik predmetnega odvisnika (torej podredni): Vprašala sem ga, zakaj je tako hitro odšel., lahko pa je veznik pojasnjevalnega priredja (že rahlo starinski): Hitro je odšel, zakaj naslednji dan je moral zgodaj vstati. (= kajti, saj)

Laže si je zapomniti, pred katerimi vejice NE pišemo:

- pred vezalnimi vezniki IN, TER, PA
- pred ločnimi vezniki ALI, NITI, BODISI, NEPred temi vezniki stoji vejica le v dveh primerih:

a) če je v priredje vrinjen odvisnik, t. i. vrinjeni stavek, ali kakšen drug vrivek (pristavek, dostavek, pastavek, izpostavek itd.):
Rekel je, da pride, in odložil slušalko. (da pride = vrinjeni stavek)
Pridi sem, ti, in pospravi tole! (ti = pristavek)

"Vrivki" so od preostalega dela povedi vedno ločeni z vejicama na obeh straneh. Pogosto se pozablja ravno druga:
Moj prijatelj, ki živi v Portorožu me je povabil na obisk.
 

* Treba je ločiti med ločnim ALI in med podrednim ALI:
+ Pridi sem ali pa bo joj! (ali prideš sem ali pa bo joj - ločno priredje)
+ Vprašal me je, ali nocoj pridem. (koga ali kaj me je vprašal - ali nocoj pridem - predmetni odvisnik)

* Treba je ločiti med vezalnim PA in protivnim PA:
+ Vezalni PA se v knjižnem jeziku redkeje uporablja: Jem kruh pa sir. Kupi mleko pa kavo.

+ Če PA TUDI pomeni IN TUDI, vejice ne pišemo:
Priznal je krivdo pa tudi opravičil se je.
Večinoma gre pri PA TUDI ravno za vezalni pomen (vejice ni), protivni pa precej redkeje, npr.:
Lepa je bila, pa tudi muhasta. (= vendar tudi)

+ Protivni PA: Poklicali smo na to številko, pa se ni nihče javil. (PA lahko nadomestimo z drugimi protivnimi vezniki: a, toda, ampak, vendar.)

b) če prideta na kup priredni in podredni veznik: Deževalo je, in ker je bila pot še dolga, sem raje poklicala taksi.

* Če prideta na kup dva podredna veznika, pišemo vejico le pred prvim:
Rekel je, da če nimam časa, lahko pride pozneje. (ne pa: Rekel je, da, če ...)

 

2. Vejico pišemo pred vrinjenimi deli besedila oz. na obeh straneh vrinjenega dela, saj ta del običajno pride v "sredino".

Vrinjeni stavek:
Mojca je izbrala obleko, ki je visela na zadnjem obešalniku ,  in si začela česati lase.
Rado se zgodi, da "pozabimo" ravno na drugo vejico. S tem dobimo (lahko tudi hecni) nesmisel, kajti brez druge vejice ta poved pomeni:
Mojca je izbrala obleko.
Obleka je visela na zadnjem obešalniku in si začela česati lase. :)

Pristavek (je drugo poimenovanje iste predmetnosti):
Mojca je izbrala obleko, večerno toaleto, in si začela česati lase.

Izpostavek (je ponovljeni ali ponovitev napovedujoči del stavka, ki se nanaša na isto predmetnost):
Črna obleka ,  ta ji je najbolj pristajala.
Ni je mogla najti, črne obleke.

Pastavek:
a) zvalniški: Mojca ,  pridi hitro!
b) medmetni: Joj, kako lepa obleka!
c) členkovni: To obleko je imela najraje, da ,  vendar je bila za sprehod preveč elegantna.

Polstavek:
a) deležniški: Imela je omaro, polno oblek.
b) deležijski: Izbirajoč obleko, je pozabila na lonec na štedilniku.
c) pridevniški: Izbrala je obleko, črno in elegantno.
č) samostalniški: Izbrala je obleko, toaleto.


Ena od zelo pogostih "pozabljenih" vejic je za nagovorom ali pred zvalnikom:
Pozdravljen, Jure.
Bravo, Tomaž!
Dobrodošla, Sonja.
Hej, ti!

3. Vejice ne pišemo med stavčnimi členi. Zlasti pogosto se odveč ali povsem narobe pišejo vejice pred prislovnimi določili ali za njimi:
Narobe:
Zaradi bolezni in dolgotrajne odsotnosti od pouka, ni izdelala razreda. (prisl. določilo vzroka)
Kljub dolgoletnemu trudu, ni našel druge službe. (prisl. določilo načina oz. dopustnosti)
Po vrnitvi z dopusta, je dokončala pisanje romana. (prisl. določilo časa)
Prešernove verze je imela zapisane, na zadnji strani učbenika za slovenščino. (prisl. določilo kraja)
Čez nekaj tednov, je pozabila vse. (prisl. določilo časa)
Diagonalne strelice si, na poti za soncem, nadenejo oranžne sence. (prisl. določilo kraja, lahko tudi časa)

Večinoma neustrezno:
Rodil se je v Škofji Loki, 10. februarja 1991. (kje in kdaj se je rodil - oboje sta prislovni določili)
Naslednjega dne se, seveda, ni ničesar več spomnil. (seveda = členek; v takih primerih pišemo vejico (oz. obe vejici) le, če bi tudi v govoru naredili opazen premolk pred členkom in za njim)

4. Vejica pred kakor/kot
- je samo takrat, ko sledi osebna glagolska oblika.
Pravilno: Nizal je rime, kot bi cepil drva.
              Včasih je nizal več rim, kot jih bo poslej. (bo je osebna glag. oblika)
Narobe: Cepil je rime, kot drva. Rime je cepil, kot drva. Raje je cepil rime, kot drva. ...
             Raje je cepil rime, kot poslušal pameten nasvet. (poslušal NI osebna glag. oblika, temveč deležnik na -l)
 

Kerstin

V letošnjem letu pripravljam izid priročnika, ki bo zajemal prav take (in še številne druge, tu govorimo zgolj o vejici!) dileme, vprašanja, smernice. Javim, ko bo zunaj.
 

 

 

modricvet

Poslano:
24. 03. 2012 ob 10:14

Super, hvala za članek, Kerstin!

LP, mcv

Zastavica

Lea199

Poslano:
24. 03. 2012 ob 16:43

Še enkrat sem prevrala, kar seveda ne bo dovolj. 

Priročnik mi bo, še kako prav prišel.

Hvala!

Lp, Lea

Zastavica

Ana Porenta

urednica

Poslano:
24. 03. 2012 ob 16:50

Imenitno, pregledno in uporabno. Hvala, Kerstin.

Veš kaj pa mene vedno bega, kje so tu  (niso) vejice.

V nedeljo, 25. aprila 2010, ob 19. uri, bo v dvorani društva Ahinoh velika pesniška prireditev.

Prosim, če se ti da, da poveš kako je prav (je med datumom in uro tudi vejica?).

Lp, Ana

Zastavica

Aleksandra Kocmut - Kerstin

Poslano:
24. 03. 2012 ob 17:41
Spremenjeno:
25. 03. 2012 ob 10:12

Lea, mogoče mi poveš, po kakšnem "ključu" postavljaš vejice, da te muči njihovo preobilje. Recimo tole: Priročnik mi bo, še kako prav prišel.
Tu vejice ni. Zakaj jo zapišeš? Se ti zdi, da v govoru premolkneš? Govorni premolk ni vedno merilo za vejico ali proti vejici (npr. Zdravo, mama! - izgovorimo običajno brez premolka, zdravomama, pa vseeno je vejica vmes). V konkretnem primeru pa pri pravilni dikciji premolka tako in tako ne napravimo.

Ana, vejici sta pred datumom in za njim, ker ga (lahko) razumemo kot pristavek. Niti tam nista nujni, sta pa večinoma uporabljeni. Za uro vejice ni.
Torej: V nedeljo, 25. aprila 2010, ob 19. uri bo v dvorani ...
Če obrnemo, sta vejici obvezni:
25. aprila, v nedeljo, ob 19. uri bo v dvorani ...

 

Zastavica

Lea199

Poslano:
24. 03. 2012 ob 20:18

Kerstin, res veliko dam na premolk. Tudi včeraj popoldne sem postavljala vejice po "posluhu". Zdelo se mi je, da "pašata" premolka. Prav tako je bilo z današnjim stavkom. Ne bom lagala, tudi z glasnim branjem imam probleme. 

Pred časom sem opazila, da postavljam vejice (ozroma z njimi delim pridevnike). Kaj vem (naprimer: zvoneč, prepihan, zavržen). Sedaj vsaj mislim, da tega ne počnem več.

Lahko bi ti zdrdrala nekaj pravil, ko pridem v praksi do problema nič ne znam.

Zato običajno pišem brez ločil, kar mi seveda ne koristi najbolj.

Hvala!

Lp, Lea

Zastavica

Milan Novak

Poslano:
31. 03. 2012 ob 20:42

Kerstin, dobro je to, nas je kar več takih s težavami. Upam, da ujamem, kdaj boš izdala pomoč za nas.

Kako je zdaj s tisto obarvano vejico, je pravilno?

Pozdrav,

Milan

Zastavica

Aleksandra Kocmut - Kerstin

Poslano:
01. 04. 2012 ob 21:51
Spremenjeno:
01. 04. 2012 ob 22:07

Ja, Milan, seveda je pravilna. Saj ji sledi "da" (pred kikokerdače ... :)).

Bom sporočila. Zadevo zaključujem, zdaj pa mi zadnje tedne nagaja računalnik ...

Lp vsem!

Zastavica

÷

÷

Poslano:
01. 04. 2012 ob 22:00
Spremenjeno:
02. 04. 2012 ob 22:42

super,

Kerstin,

hvala

in lp

Zastavica

Lea199

Poslano:
01. 04. 2012 ob 22:01

tudi sama sem za:)

lp, lea

Zastavica

Aleksandra Kocmut - Kerstin

Poslano:
18. 07. 2012 ob 01:02
Spremenjeno:
24. 09. 2012 ob 17:29

Dragi člani,

pa se je - z ritko naprej in nazadnje s carskim rezom :)) - vendarle rodil, tale moj Pravipis. http://www.modrijan.si/slv/Knjizni-program/Knjizni-program/Knjige/jezikoslovje/Pravipis

Če podrsate malo navzdol po strani, najdete multimedijsko predstavitev knjige, kar pomeni, da lahko nekaj strani "prelistate" in točno vidite, kako je stvar zastavljena. V barvni prilogi (ali "drugem delu" knjige) je precej pojasnil in namigov glede iskanja po e-slovarjih (iskanje z več iskalnimi maskami, iskanje besed s kvalifikatorji, frazemov itd., zahtevno iskanje ...).

Knjiga je (ali pa še bo) naprodaj v Modrijanovi knjigarni v LJ, na spletu in tudi pri meni.

Vabljeni, da pokukate v Pravipis in enkrat za vselej pridete na zeleno vejico, predložite (pravilne) predloge, se rešite mučnega sklanjanja, ne trpite več ob trpniku, dešifrirate črte in črtice, se predate čaru dvojine in sladkosti preobilja, prisluhnete glasovom, pogledate v oči lažnim prijateljem, se soočite s prepovedanim, pretipate rebra e-slovarjem .... in se na koncu še preverite (rešitve so vključene).

Lep poletni pozdrav!

Kerstin

Zastavica

Aleksandra Kocmut - Kerstin

Poslano:
24. 09. 2012 ob 12:02
Spremenjeno:
22. 10. 2012 ob 14:51

Zastavica

Aleksandra Kocmut - Kerstin

Poslano:
15. 01. 2013 ob 20:45
Spremenjeno:
15. 01. 2013 ob 20:51

Pozdravček,

včeraj je izšla 2. izdaja Pravipisa, tako da je spet na voljo za nakup.

Je majčkeno dopolnjena, zato tu pošiljam dopolnila za vse, ki imate prvo izdajo:

Stičnost in nestičnost, str. 25

✔ Številke ali znaki za opombe so levostični, pišemo pa jih za ločili (izjema je
pomišljaj): Če iščete konkordance,* začnite tu. Opravljate terapijo snoezelen?*

Še popravek v skladu z najnovejšimi priporočili Lektorskega društva: desetodstotni popust: 10-% popust

Ločila pri navajanju, str. 30:
 

Praviloma pri navajanju zapišemo v oklepaju tudi vir. Če so v oklepaju le podatki o viru (avtor, letnica, kraj, založba, stran), za njimi pike ne pišemo. Če navedemo le avtorja in letnico, vejica med njima ni nujna:

»Vsak človek ima pravico do svojega pajka.« (Golob, 2012)

 

Piko v oklepaju pišemo, kadar gre za eliptično poved (Prav tam, Prim., Gl. tudi ipd.).

Navedka ne začenjamo in končujemo s tremi pikami. Namesto začetnega tripičja začnemo navedek z veliko začetnico v oglatem oklepaju, končamo pa s končnim ločilom zunaj navedka:

»[O]ba sva se občasno znašla v nevarnosti«. (Prav tam.)

 

Če navajamo le del povedi, je končno ločilo za narekovajem (lahko tudi za oklepajem z navedbo vira – v tem primeru pišemo prav tam ipd. z malo začetnico) ter je odvisno od glavnega stavka povedi:

Se strinjate, da imamo vsi »pravico do svojega pajka«? (Golob, Raclette, 2012)*

Povedal je, da sta »se občasno znašla v nevarnosti« (prav tam).**

 

 

 

* Pomembno je, da je način navajanja v posameznem besedilu enoten. V oklepaju npr. navedemo vedno le priimek in letnico ali pa vedno priimek, naslov dela, letnico, morda tudi številko strani ipd.

** Podrobneje o tem v Miran Hladnik, Praktični spisovnik, Ljubljana 2002, v posodobljeni obliki bo na voljo na: http://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija. Glej tudi: http://www.lektorsko-drustvo.si/vsi-jezikovni-pogovori/jezikovni-pogovori-2011/dileme-in-spoznanja.

 

 

Str. 31

 

Še en "zglajeni glagol":

NAROBE: zadovoljiti komu/čemu .............................. PRAV: zadovoljiti koga/kaj, zadostiti komu/čemu

 

 

Tako podobno, a tako različno, str. 74

 

 

preminil (deležnik glagola preminiti)

Naš prijatelj je žal pred kratkim preminil.

preminuli (pridevnik)*

Naš preminuli prijatelj nam bo ostal v lepem spominu.

* Raba pridevnika preminuli kot glagolskega deležnika je napačna: Naš prijatelj je pred kratkim preminul (→ preminil). V vojni je preminulo (→ preminilo) veliko ljudi.

Zastavica

Komentiranje je zaprto!