Forum

Literarni natečaj »Sosed tvojega brega 2012«

Literarni natečaj »Sosed tvojega brega 2012«
Javni sklad RS ra kulturne dejavnosti in revija Mentor razpisujeta literarni natečaj za srečanje Sosed tvojega brega 2012. Natečaj je namenjen avtorjem, ki stalno ali začasno bivajo v Sloveniji, vendar njihov materni jezik, v katerem tudi pišejo, ni slovenščina. Avtorji naj do 15. februarja 2012 v izvirniku (torej ne v slovenščini) napisana dela pošljejo v dveh izvodih na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, revija Mentor, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Sosed tvojega brega 2012«.

Proza in dramski teksti naj obsegajo do 10 tipkanih strani (avtorji lahko pošljejo tudi odlomke daljših tekstov), poezija pa do 15 pesmi. Prevodi v slovenščino so zaželeni, niso pa nujni. Vsak prispevek mora biti označen s šifro, v posebni kuverti pa naj bodo naslednji podatki: ime in priimek avtorja, naslov, letnica rojstva, poklic, telefonska številka, naslov e-pošte. Vsi navedeni podatki bodo uporabljeni samo za namene tega razpisa.

Poslana besedila bo pregledala posebna žirija, sestavljena iz poznavalcev literature posameznih jezikov, ki bo med vsemi poslanimi prispevki izbrala avtorje najboljših besedil, ki se bodo aprila udeležili že 34. srečanja Sosed tvojega brega. Izbor literarnih besedil bo objavljen v reviji Paralele, pri čemer avtorji odstopijo svoja besedila za objavo brezplačno.

Državno srečanje Sosed tvojega brega 2012 bomo pripravili 14. in 15. aprila 2012 v Mariboru, program pa bo obsegal literarne in prevajalske delavnice, predavanja, literarno-glasbeni recital izbranih avtorjev ter predstavitev novih knjig sodelujočih avtorjev in gostov. Vsi na natečaju sodelujoči avtorji bodo junija 2012 še enkrat povabljeni v Maribor, in sicer  na literarni maraton manjšinskih avtorjev.

Dodatne informacije:
Dragica Breskvar, samostojna strokovna svetovalka za literarno dejavnost JSKD in odgovorna urednica revij Mentor in Paralele
[email protected]
041 281 956
 

Komentiranje je zaprto!