Forum

Hrana je vrt za uživanje

Vabimo vas,

da sodelujete na natečaju za izdelavo motivacijskih razglednic,
ki so namenjene spodbujanju samooskrbe s pridelavo hrane, sodelovanju na vrtovih, širjenju znanja o pridelavi zelenjave in sadja in pripravi shrankov.

Natečaj je odprt od 16.1.2012. Upoštevali bomo dela, ki prispejo na naslov društva do vključno torka 21. februarja 2012.


 

 
Mule, društvo za celostno bivanje razpisuje likovno-literarni natečaj z naslovom:

 


1. Mule, društvo za celostno bivanje v okviru projekta »Hrana je vrt za uživanje« (F.I.G.E. Food is garden edible) razpisuje javni anonimni likovno-literarni natečaj za izdelavo motivacijskih razglednic na temo: »Hrana je vrt za uživanje«.

2. Sodelovanje na natečaju je brezplačno in prostovoljno. S sodelovanjem na natečaju sodelujete v projektu F.I.G.E., ki je mednarodni projekt v okviru Vseživljenjskega učenja Grundtvig.

3. Natečaj je razpisan za izdelavo motivacijskih razglednic. Razglednica mora izražati namen in poslanstvo projekta (asociirati na spodbujanje k pridelavi hrane, širjenju znanja, sodelovanju na vrtovih, pripravi shrankov).

4. Zmagovalna in izbrana dela bodo objavljena tudi na spletni strani društva www.mule.si in projekta F.I.G.E. ( http://figelearning.wordpress.com/). Nagrajena in izbrana dela bo zadržal organizator, ki si pridržuje pravico do njihove uporabe, z obvezno navedbo avtorja. Predvidevamo potujočo razstavo po Sloveniji in tudi v partnerskih državah Nemčiji, Veliki Britaniji in Irski.

5. Izdelki naj bodo izdelani na papirju formata razglednice (16,5 x 11,5 cm) v poljubnih tehnikah. Izdelki so lahko narejeni tudi z računalniškimi orodji - dostavljeni na CD v PDF ali JPG formatu. Na natečaju izdelate samo sprednjo stran razglednice. Lahko je samo likovna ali literarna ali kombinacija besedila in slike. Upoštevajte, da bomo izbrane predloge tiskali.

6. Vsak udeleženec lahko sodeluje na natečaju z največ tremi (3) deli. Dovoljena so izključno še neobjavljena dela.

7. Dela morajo biti dostavljena v primerni varni embalaži, ki naj bo opremljena z oznako: »Javni natečaj: »Hrana je vrt za uživanje«. K vsakemu izdelku priložite zaprto kuverto, označeno s šifro, ki naj bo napisana tudi na hrbtni strani izdelka. V kuverti naj bodo podatki: ime in priimek avtorja, naslov, telefon in e-pošta avtorja dela ter status (upokojenec, brezposelni, zaposleni...).

8. Sodelujoči morajo dela poslati po pošti na naslov: Mule, društvo za celostno bivanje, Iška 51, 1292 Ig. Upoštevali bomo dela, ki bodo prispela na naslov do vključno torka 21. februarja 2012.

9. Društvo bo zagotovilo največjo možno skrb za prejeta dela in z njimi ravnalo skrajno pazljivo, ne bo pa prevzelo odgovornosti za morebitne poškodbe.

10. Na natečaju ne morejo sodelovati člani društva Mule, osebe, ki niso polnoletne, študentje in druge osebe, ki so vključene v katerikoli sistem rednega izobraževanja, osebe, ki niso državljani Slovenije.

11. Dela bo ocenjevala strokovna komisija, ki bo upoštevala tehnično dovršenost, uporabnost, namen, poslanstvo in originalnost razglednice ter estetska merila. Del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem, komisija ne bo ocenjevala. Odločitev komisije je dokončna in nepreklicna.

12. Nagrajena bodo 3 (tri) posamezna dela, ki pa ne morejo biti od istega avtorja.
Nagrade so naslednje:

1., 2. in 3. nagrada: udeležba na eni od delavnic, ki jih organizirajo partnerske države (Irska, Velika Britanija, Nemčija) v času projekta do junija 2013. Organizacija nagrajencem krije stroške prevoza, bivanja in prehrane, in so po 107. členu ZDoh oproščeni dohodnine.

13. Nagrade bodo podeljene na odprtju razstave najboljših predlogov v marcu 2012. Nagrajeni avtor se odpoveduje kakršnim koli drugim dodatnim nadomestilom (finančnim zahtevkom) iz tega naslova.

14. Sodelujoče bomo o rezultatih razpisa obvestili po navadni pošti ali e-pošti, rezultati pa bodo objavljeni tudi na spletni strani društva. Vsak avtor je lahko dobitnik samo ene nagrade.

15. Sodelovanje na natečaju zahteva brezpogojno sprejemanje razpisnih pogojev. Nagrajenci ob prevzemu nagrade podpišejo pogodbo o sodelovanju na delavnici v tujini z izbrano partnersko državo pod pogoji, ki veljajo za projekte Vseživljenjskega učenja – Grundtvig – Učna partnerstva 2011, ker je projekt financiran iz virov EU za vseživljenjsko učenje - Grundtvig. Komisija si pridržuje pravico, da določi, na katero delavnico lahko posamezen nagrajenec potuje in kako. Vsekakor pa bomo poskusili izbor uskladiti z željami nagrajencev.

16. Vračanje del: osebni prevzem izdelkov ali proti vračilu stroškov pakiranja in poštnine po pošti v roku, ki bo določen kasneje in objavljen na spletni strani društva.

17. Društvo si pridržuje pravico do morebitnih sprememb natečaja in jih bo objavilo na spletni strani pred rokom oddaje.

18. Dodatne informacije dobite po telefonu 051 314-515 – Nataša Bučar Draksler, elektronski pošti [email protected] in na spletni strani http://www.mule.si/.

19. Koledar:
1. sprejem natečajnih izdelkov do vključno 21. februarja 2012-01-11
2. pregled in izbor: do 1. marec 2012
3. razglasitev rezultatov na spletni strani in po elektronski pošti: 5. marec 2012
4. 1. razstava natečajnih izdelkov po izboru komisije in podelitev nagrad: marec 2012, Ig
5. Potujoča razstava po Sloveniji in partnerskih državah od marca 2012 do julija 2013


Iška, 15.1.2012


Projekt je sofinanciran iz dotacije EU Programa za vseživljenjsko učenje Grundtvig Učna partnerstva.
Za vsebino natečajnega gradiva je izključno odgovoren organizator. Evropska komisija ni odgovorna za morebitno uporabo informacije.

   
 

Komentiranje je zaprto!