Forum

Sotočje vode, ljudi, besed - Literarni natečaj JSKD OI Tolmin in Občine Tolmin

Sotočje vode, ljudi, besed - Literarni natečaj JSKD OI Tolmin in Občine Tolmin

 

Radoživo priteče na plan. Poigrava se v svoji strugi, hiti proti morju. Lepa je, da navdušuje vse, ki jo srečujemo na njeni poti. Prijazna je, ko v sebi združuje vode rek in potokov svojega porečja. Z obeh bregov kliče k sebi. Na obeh bregovih smo ljudje. Tu je, da nas združuje v sožitje lepote divje narave. Tu je, da ob njej žuborijo besede in se zlivajo v eno kot njene vode.

Spoštovani!

14. 10. 2011 bomo prvič praznovali dan reke Soče. Vabimo vas, da ga požlahtnite s svojo besedo. Naj vas vodi reka, njene radožive vode in žuborenje besed ljudi ob njej. Literarno ustvarjanje naj ne bo zazrto v preteklost. Odraža naj današnji dan, razmišlja naj o prihodnjem. Zaželena so narečna besedila, saj je beseda ob reki in njenih potokih še vedno pristno domača. Naj ustvarjanje pokaže to bogastvo. Seveda pa lahko ustvarjate tudi v knjižnem jeziku.

 

·         Sodelujejo lahko avtorji, stari nad 15 let, ki pišejo poezijo, prozo, dramska besedila ali eseje.

·         Avtorji lahko sodelujejo s svojimi besedili, ki še niso bila objavljena.

·         Obseg poslanega gradiva naj ne presega 5 pesmi ali 3 tipkanih strani proze ali dramskega besedila.

·         Prispevki naj bodo natipkani, zaželena je tudi e-oblika. 

·         Vsak prispevek  mora biti označen z avtorjevimi osebnimi podatki.

·         Prispevkov ne vračamo, zato naj avtorji obdržijo zase kopije.

Izbrana dela bodo predstavljena v okviru praznovanja dneva reke Soče. Strokovna sodelavka je tudi tokrat Nevenka Janež.

 

Prispevke je potrebno poslati do 10. septembra 2011na naslov: JSKD OI Tolmin – literarni natečaj 2011

Trg M.Tita 8, 5220 Tolmin    - zaželeno na disketi ali zgoščenki ali po e-pošti na [email protected].


Uspešno pisanje in ne pozabite pravočasno oddati svojih prispevkov. Dodatne informacije: 05 380 11 70 in [email protected]

 

Komentiranje je zaprto!