Forum

humoreska ali kratka zgodba

Uredništvo za kulturo 3. programa Ra Slo - programa ARS razpisuje tradicionalna natečaja za najboljšo humoresko in za najboljšo kratko zgodbo. Zgodbe ne smejo presegati 5700 znakov s presledki. Humoreske so lahko dolge od 5 do 9 tisoč znakov s presledki (kakovost, poudarek na sodobnih temah). V vsaki kategoriji bodo podelili tri odkupne nagrade v bruto znesku, ki vključuje odkup avtorskih pravic za radijsko objavo. V kategoriji kratkih zgodb bodo podelili nagrade v vrednostii 400, 300 in 250 evrov, v kategoriji humoresk pa 500, 450, 400 evrov. Odkupili bodo tudi kakovostne nenagrajene zgodbe in humoreske. Izbrana besedila ne smejo biti objavljena v tisku ali elektronskih medijih. Nagrajenci bodo znani 13. avgusta, objavljeni na spletni strani 3. programa-programa Ars, na teletekstu in spletnih straneh RTV Slo. Avtorji, ki želijo sodelovati na natečaju, svoja besedila pošljejo v 4 natisnjenih izvodih, označenih s šifro, brez navedka imena avtorja. Besedila sprejemajo do 15. julija na naslov Uredništvo za kulturo 3. programa -programa ARS, Ra Slo, Tavčarjeva 17, 1550 Lj, s pripisom: Za natečaj.

 

Komentiranje je zaprto!