Pravila ocenjevanja

1. Vse pesmi, objavljene na spletni strani pesem.si, sodelujejo v ocenjevanju za pesem tekočega in preteklega letnega časa.
2. Oceno uporabnik izrazi s premikom drsnika za ocenjevanje. Nad drsnikom je ocena izražena številčno in opisno.
3. Vsaka pesem se ocenjuje natanko 92 dni po objavi.
4. Najbolje ocenjena pesem, najboljša pesem letnega časa in najboljša kratka pesem letnega časa, bodo posebej označene in izpostavljene v rubriki Izbrane.
5. Posamezna pesem konkurira v ocenjevanju za pesem letnega časa v letnem času, ko je bila napisana IN v letnem času, v katerem se ocenjevanje zaključi.
6. Štiri pesmi letnih časov, štiri najbolje ocenjene pesmi in štiri kratke pesmi po izboru uredništva bodo objavljene v zborniku Pesem si, ki izide vsako leto pomladi (ko se krog letnega ocenjevanja zaključi).
7. Pesmi ocenjujejo vsi registrirani uporabniki portala in vsi obiskovalci spletne strani, kadar je ocenjevanje obiskovalcem omogočeno.
8. Vsaka oseba lahko posamezno pesem oceni večkrat, vendar je veljaven le en, in sicer zadnji vnos ocene.
9. Iz enega računalnika lahko oceno odda le en obiskovalec. Za ocenjevanje z javnih računalnikov in računalnikov, ki jih uporablja več oseb, priporočamo registracijo, saj lahko le na ta način zagotovite, da bo obveljala vaša ocena.
10. Skupna ocena pesmi se izračunava kot seštevek točk, ki jih z oddajo ocene prispeva posamezni uporabnik, glede na njegovo stopnjo.
12. Vsak uporabnik, ki bi zlorabljal ali skušal zlorabiti ocenjevalni sistem, bo brezpogojno izključen iz sistema.
13. Ta pravila ocenjevanja bomo občasno pregledali in spremenili glede na potrebe, ki jih bo narekoval razvoj portala pesem.si.

Gregor Grešak

Komentiranje je zaprto!