Forum

RIMA - POT V NOVE PROSTORE

NAJ SE CIMA, SAMO DA JE RIMA

Slep je, kdor se s petjem ukvarja … je rekel naš Največji. In kako zelo prav je imel!

Tokrat nimam v mislih znanega dejstva, da od pisanja pesmi ne moreš (pre)živeti, temveč razmišljam o razpokah pesniške teorije znotraj nje same. Ena takih razpok je že lepo število let – rima.

Če pogledamo samo nekaj bolj ali manj sodobnih avtorjev, vidimo, da nekateri še ohranjajo rimo (Menart, Kovič, Jesih), nekateri jo vnašajo v svoje delo kot po naključju, tu in tam (Kuntner, Kačičeva), ali predvsem kot asonanco (Strniša), spet tretji pa so se povsem predali prostemu verzu (Stermecova, Vidmarjeva, Šalamun). Zdi pa se, da sodobni trendi rimo vendarle zavračajo (z njo vred pa tudi klasične pesniške oblike, kot so soneti, gazele, balade itd.) in močno preferirajo t. i. prosti verz ali prosti slog.

Sama sem začela pisati v 'klasičnem' slogu, torej z rimo in ritmom. Ko danes prebiram svoje predšolske, osnovnošolske in srednješolske pesmi, seveda vidim, da so bile rime dostikrat prisiljene, celo za lase privlečene. V nekem obdobju sem rimala tako prisiljeno, da se danes na glas smejem, kako sem prestavljala naglase besedam (del pesmice iz 2. r. osemletke):
Smo pospravili zimské
Dolgočasne obleké
In pa škornje gumijaste,
Poiskali pomladné.
:)

To je bila resnična skrajnost. Vmes in kasneje pa se pojavijo – prav tako prisiljene – rime tipa:
Sredi prave že pomladi
Pa v aprilu, glej ga spačka,
Sneg zapadel je do strehe,
Bela b'la je celo mačka.
:)

In kasneje takole:
Hvala k posluhu, moj avditorij.
Pridni bili ste, se dobro držali,
A če še malo bi dlje poslušali,
Potlej bi morali vsi v sanatorij.


In potem se mi leta in leta kasneje zgodi, da nekdo za prisiljeno označi takole rimo:
A lepa Larisa, moja preljubljena mati,
O njem je molčala, povešala svoje oči …
Le slika, s katere ni moč več podobe razbrati,
Ostala za njo mi je zdaj, ko pod zemljo leži.


Zakaj ta rima ni prisiljena? Res je to le izsek iz pesmi, vendar se vidi, da misel teče gladko, da ni prilagojena rimi, temveč je rima prilagojena pesmi. Še en plus takšne rime je, da se rimata samostalnik in glagol: mati – razbrati, oči – leži (slednja sicer le v zadnjem zlogu).


RIMA, KI JO JE POVOZILA ZIMA

O 'cenenih' rimah smo tu že govorili. Rime, dobljene na račun pogostih nedoločnikov (biti – storiti, znati – peljati itd.), se pogosto sprehajajo po robu med prisiljenostjo in neprisiljenostjo. Enozložne rime pa padejo čez ta rob (mi – ti, ne – me itd.). Isto velja za rime, ki se nahajajo v besedah, za katere čutimo, da sploh ne spadajo v pesem in so tam res samo zaradi rime (kot prejle moja mačka). Potem so tu še izrabljene rime (sanje – vanje, roža – koža, srce – željé – solzé – gorje, ljubezen – bolezen, noč – nekoč itd.).

Vendar izkušnje kažejo, da pri tovrstnih rimah niso le rime vzrok, da pesem ne izzveni prav; pogosto so pesmi, v katerih najdemo takšne rime, v samem jedru bolj klavrne, neizdelane (tudi ritmično) in neprepričljive. Celota daje vtis, da gre za bodisi začetnika bodisi nekoga, ki v resnici ne premore več pesniške žilice kot za 'klepanje rim', kar je prejkone uporabno (in še to pogojno) le na kakšnih zasebnih praznovanjih (»Danes smo se tukaj zbrali, da bi tvoj rojstni dan praznovali, s tabo sladko vince pili in se do jutra veselili« itd., marsikdaj v nedogled). Zelo 'ocufane' so večinoma tudi rime v popularni glasbi, zlasti v tisti najbolj poslušani (kar nekaj pove o splošnem čutu za umetnost) – domačih in 'turbo' popevkah.

In tako se pesniku torej zgodi, da nekdo enači njegovo deset-, dvajset- ali večletno delo, v katerem je zorel in rasel kot pesnik in kot človek ter zdavnaj prestopil okvire tovrstnih rim, s primeri, ki sem jih navedla. V tem je dvojna žalost: žalost pesnika, da je nekdo tako gluh za njegovo poezijo, in žalost nad tem, da ljudje ne ločijo slona od skodelice kave, če se izrazim s prispodobo.

Če pa so ti ljudje vrh vsega celo sami ustvarjalci oz. strokovnjaki literarnega področja, pa stvar preseže okvir žalosti in postane absurd. In dostikrat imam občutek, da se v našem pesniškem okolju dogaja prav to.


LOV NA ČAROVNICE

Prispevek skoraj v celoti sloni na mojih izkušnjah, zato naj nadaljujem z njimi. Kar nekaj strokovnjakov (in 'strokovnjakov') mi je v vseh teh letih mojega ustvarjanja predlagalo, naj se popolnoma otresem ritma in rime, ki da samo omejujeta izraz in svobodo ustvarjanja, ter da naj se raje poskusim v prostem verzu. To sem tudi storila. Večkrat. V svojem opusu imam konstruktivistične pesmi, imam čisti prosti verz, imam 'pripovedne' pesmi tipa Mateja Bora Šel je popotnik skozi atomski vek. Po vsakem takem izletu v prosti verz sem se slej ko prej vrnila k temu, za kar še vedno menim, da je osnova poezije: k rimi in k ritmu. Ne nujno klasičnima, vendar prisotnima. Dovolj, da potegneta črto med poezijo in prozo. Končno sem izoblikovala svoj lastni slog, ki je večinoma mešanica klasičnega in prostega verza. To ni ravno preprosta kombinacija, saj rima ob 'oglatem' ali 'preskakujočem' ritmu deluje prej moteče kot privlačno. Treba je torej pesem bodisi tako skromno in prikrito opremiti z rimami, da le-te ne izpostavljajo slabše ritmičnosti ali sploh neritmičnosti, bodisi ustvariti v pesmi nekak notranji ritem, v katerega sedejo rime kot češnje v biskvitno testo. Takšna pesem od avtorja zahteva, da se prepusti ne le vsebini pesmi, temveč tudi njenemu lastnemu ritmičnemu toku, ki še zlasti močno lahko oplemeniti – ali pa skazi – zaključek pesmi.

Žal je celo taka rima – npr. tri rime v pesmi s 15 verzi – za nekatere kot ogenj v strehi. Dandanašnje preganjanje rim se mi vse bolj dozdeva podobno lovu na čarovnice. Že leta in leta se sprašujem, zakaj se to dogaja. V preteklosti sem se še dala prepričati, da zato, ker je to 'zastarelo', ker so pisali v rimah 150 let in je čas za kaj novega … Ampak to, torej eliminacija rime, danes že dolgo ni več noviteta. Pravzaprav postaja že rutina. Dolgčas. 'Stara fora', s katero bi si avtorji radi zagotavljali 'sodobnost'. Večinoma jim (žal) še vedno uspeva. In tu se še enkrat vprašam: zakaj?


RIMA SEŽE DLJE OD RIMA

Ko imaš za sabo dovolj pesniške kilometrine in pesnjenja v različnih slogih, in če premoreš žilico ter te muza še ni zapustila, lahko napreduješ tudi na območju rim. Kaj vse se da z besedami početi, smo več kot odlično prikazali v delavnici Pišem verze pišem. In iz česa drugega so sestavljene rime kakor ravno iz – besed?

Takole menim: rima – ko si enkrat dovolj izkušen (ali pa primarno dovolj nadarjen) – ne oži tvojega pesniškega prostora, temveč ga širi. Odpira poti v nove svetove, v nove metafore, v nove podobe in celo v nove sloge. Naj utemeljim z dvema primeroma.

Prvi je popevka Alanis Morissette z naslovom Ironic. Tam pravi takole:
It's like ten thousand spoons, when all you need is a knife.
It's meeting the man of your dreams – and then meeting his beautiful wife.


Tu se mi močno dozdeva, da je prva metafora nastala zaradi iskanja rime na wife. In meni se zdi fantastična. To je kakor deset tisoč žlic, ko potrebuješ nož. Perfektno. Tako je rima rodila novo prispodobo.

V mojem sonetu SRCE JE RES ŽIVALSKEGA IZVORA (sonet +) se je najprej zgodilo prav to – v čisto ležernem iskanju rime na vase, čase, prirase se mi je utrnilo – prase. Zaradi tega pa je šla vsa stvar še korak dlje: ta sonet ni postal še en bridki krik bolečine (kot se večinoma zgodi v moji poeziji), temveč se je razvil v posmehljiv, (samo)ironični sonet, skoraj že epigram-sonet. Postal je lahkotnejši, do neke mere celo duhovit. Povsem se je 'izrodil', da tako rečem, vendar v dobrem smislu. Hkrati se je zaradi tega v njem izoblikoval dober primer kontrasta.

Na našem portalu imamo avtorja, katerega poezija je še en dokaz za to, da rima lahko seže mnogo dlje kot prosti verz, to je Ace High s svojima zadnjima pesmima. Prosti verz ti da prostost, res je. Rima – dobra, kakovostna rima – pa ti ponudi izziv: boš splezal više? Boš pogledal čez na drugo stran, v drug svet?

Nazadnje naj spregovorim še o nečem. Včasih se zdi, da je prosti verz le izgovor za tiste, ki niso sposobni (ali nočejo) pisati kakovostnih rimanih pesmi. Menim, da to kdaj pa kdaj drži. Vendar je treba dodati, da tudi prosti verz ni tako preprost, kot je morda videti. Prosti verz je pravzaprav tako 'mlahav', da je treba zelo paziti, da se mu ne pustimo odvleči v nakladanje, nesmiselnost in razvlečenost. Obdržati klenost in vsaj delno sporočilnost na tako fleksibilni podlagi zahteva izdelano pesniško pero in seveda tudi talent.

Da zaključim: nisem proti prostemu verzu. Nasprotno, všeč mi je. Ni pa mi všeč, da je tako potenciran na račun 'neprostega' verza in da so pesmi marsikdaj tudi s stališča literarnih urednikov razpredalčkane strogo črno-belo: aha, pesem ima dve rimi, v koš z njo. Ravno mi vsi, ki smo v službi umetnosti, naj bi premogli širino in odprtost duha. Slednjih pa ne občutim, dokler mainstream slovenske poezije klapouši skozi pesniške tokove s tako ozko lečo sprejemljivosti.


Kerstin

 
 < 1 2

Srečko Luštrek

Poslano:
25. 05. 2011 ob 09:22

evo, amaterščik Brundo t5kole misli:
če pesem vrže bralca na rit, potem je malo pomembno, v kateri predalček spada. in primerljivost izgine – ni mogoče reči, katera je bolj vrgla na rit. v tem primeru tudi ni možno reči, kaj seže dlje ali globje.
zato se mi ta trditev, da je rima nekaj več (v sicer zelo poučnem in zanimivem zapisu Kerstin), ne zdi točna:

Na našem portalu imamo avtorja, katerega poezija je še en dokaz za to, da rima lahko seže mnogo dlje kot prosti verz, to je Ace High s svojima zadnjima pesmima. Prosti verz ti da prostost, res je. Rima – dobra, kakovostna rima – pa ti ponudi izziv: boš splezal više? Boš pogledal čez na drugo stran, v drug svet?

rima, stroge oblike, še bolj pa to dvoje skupaj, zagotovo predstavljata omejitve. če rečem drugače: mislim, da se da morje stvari bistveno bolje izraziti v prostem verzu. če dam za primer svoj Tank - si ga ne predstavljam rimanega ali pa v kakršnikoli drugi obliki, bila bi bedarija - kar pomeni točno to, da ima vsaka pesem (ki to je) v prostem verzu eno samo, najboljšo možno obliko, ki ustreza njeni sporočilnosti in vsebini.
se pravi: prosti verz ima obliko, ki se ji pesnik mora skušati približati
z neko strogostjo.
če pa je nekaj zapisano v prostem verzu, kar ni pesem, ampak je nabijanje in klamfanje, potem lahko verze, besede, mirne duše
premetavamo kakor v pralnem stroju … in dobili bomo isti nič.

ne vem, sicer nimam nič proti rimam in vnaprej določenim pesniškim oblikam, cenim vse, ki so temu kos, vseeno pa mislim, da velikokrat niso v prid spontanosti pisanja. meni se zdi večja draž pisati tako, da nimam pretirane vnaprejšnje predstave o tem, kaj bo nastalo.

lp

Zastavica

Y

Y

Poslano:
25. 05. 2011 ob 09:39

Za moje skromno dojemanje so rima, ritem, ponavljanje, povdarki itd. elementi strukture in nadstrukture (nad stavki), ki dajo lahko določen pomen, draž, atmosfero...
Je pa res, da ima vsak posameznik, ki bere, drugačen svojstven notranji način dojemanja in mu takšne note drugače zaigrajo. Brezveze je na splošno diskreditirati katerekoli elemente, ker je njihova vloga in dojemanje stvar časa in okolice.
Vzgojeni, načrtno študirani in trenirani pesniki/kritiki/bralci imajo bolj natanko določen skelet dojemanja (in s tem nastavljen na 'sodobnost').
Isto je kot s simboli, pa tudi besedami samimi: ni nekih standardov brez meja.
Standardi so drugače kul, če jih ni, kar boli. Sem moral najprej kupit pisoar, da mi vodovodar lahko napelje instalacijo v čist novi kopalnici. Ke ni standarda. Torej bo vse skupaj zgrajeno na osnovi točno določenega pisoarja.

Zadnje čase malo eksperimentiram z raznimi stvarmi v pesmih in moram rečt da kar ni standardno v ušesih bralcev, je dosti spregledano. Lahko napleteš nevemkakšne globoke niti, če je na površju po standardih čudno, se za tako vzame. Poznati bralce, šele potem pisati.
In če bralci ne marajo rime, jim z rimo ne boš ničesar povedal, naj bo še tako genialna.
Jaz ne jem vampov, naj bodo še tako dobri.

lp, gnu

Zastavica

Srečko Luštrek

Poslano:
25. 05. 2011 ob 10:03

ja, ko bi bilo lahko tako jasno, bi bilo tudi enostavneje. ampak kriteriji, standardi v poeziji, niso niti približno tako jasni, kakor pri vodovodarjih
ali pa v znanosti. mislim, da so v resnici besede prav uboge, kar pa jim na nek način tudi omogoča, da povejo (naj)več.

pisati in imeti v mislih, kako bodo bralci to dojemali? mislim, da ne, ker se potem pojavi vprašanje pristnosti, ki pa je spet pogoj, da nastane kaj dobrega.

lp

Zastavica

Y

Y

Poslano:
25. 05. 2011 ob 11:21

mah, pesem je komunikacija med piscem in bralcem, sicer v eno smer, čeprav se na zvezi marsikaj dogaja. Če rata, rata, če ne, pač ne.
Pesem je trnek, ki ga pesnik bralcu vrže s primerno vabo v dušo, ulova pa si nikakor ne delita. Pri pisanju meče pesnik trnek v svojo dušo, to pa je samo generalka. Če imata v sebi različne vrste rib, recimo morske in sladkovodne, ne bo uspelo.
Kolikor sem se izobrazil (priznam skromno tule malo na forumu) tiči moderna pesem bolj v ribniku bralca. Danes se bralec ne pusti vodit za roko, zato po mojem tudi pesnik ne teži k temu, bolj gre za norenje po hribu gor pa dol, morda pa se v razgibani pokrajini pojavi nepričakovan nebesni pojav. Boljše pesmi lahko močneje usmerjajo, šibkejše pa se zanašajo na hmm.. odprtost? lepe besede?
Dostikrat se mi je zgodilo, da sem čisto za foro naklamfal neko neumnost, prilimal na portal, in glej čudo se prime, se še malo popili in stvor zraste v pesem. Saj to je fajn, to je počel že Pollock privezan na svojo deus-ex-makino v obrnjeni vlogi.
Če pa imaš nek pretkan načrt, neko hecno ali žalostno stvar za povedat, in se ti zdi da bi jo podelil, je pa težko to servirat bralcu, ker ne bo hotel jest. Morda boš spletel tako, da mu ne potegne kaj si mislil in je tema. Morda si bo naslikal po svoje, kar v tem primeru ni dobrodošlo in se lahko stvar sliši banalno.
Bi rekel, da je izražanje v obliki matematičnih formul bistveno lažje kot pesnenje. Ker natanko veš, kako se bo razumelo in kaj pomeni. Pa daleč od tega, da bi stvari povedane z matematiko bile nezanimive! Itak je že Dirac rekel (sem ga že citiral tule na forumu), da lahko bodisi jasno poveš nekaj povsem novega, ali na nenavaden način poveš nekaj znanega, ne pa oboje hkrati, če parafraziram.
Mah, samo moje frustracije s pisanjem, kaj čem. Edino Goethe je bil tak kampeljc, da je bil hkrati odličen pesnik in genialen matematik.

Dopoldanska nervoza. Moram delat :)

lp, gnu

Zastavica

Aleksandra Kocmut - Kerstin

Poslano:
25. 05. 2011 ob 16:49

Torej, najprej naj še enkrat (!) poudarim svoje mnenje, ki sem ga na tem portalu že večkrat zapisala:
Pesmi v formi (rima, ritem itd.) niso de facto boljše od pesmi v prostem verzu.
Pesmi v prostem verzu niso de facto boljše od pesmi v klasičnih (ali posodobljenih) oblikah.
Pri obeh načinih najdem(o) vrhunsko poezijo in pofl.
Nobene realne podlage ne vidim, da bi eno ali drugo zvrst kot tako favorizirala.
Moj zgornji članek na to temo je nastal, kot piše v poglavju Lov na čarovnice in v zaključku, zaradi tega, ker mainstream že lep čas favorizira prosti verz na račun klasičnih oblik, in ne zato, ker bi jaz favorizirala pesmi v formi.

Iz tega sledi, da se večinoma strinjam z vsem, kar ste zapisali tukaj (gnu, Brundo, Perorez, Dusann ...).
Pod črto: Zakaj samo eno? Zakaj ne oboje? Jaz sem za luno.
In za sonce. ;P

Konkretno. Ace High. Njegova poezija se mi v splošnem ne zdi presežna; je žanrsko naravnana, včasih meji na ali se sprevrže v straniščno poezijo (to NI žaljivka, tudi sama imam kar nekaj "straniščnic"). Taka, grafitna/straniščna oz. kakor jo že imenujemo poezija pogosto kljub aktualnosti, satiričnosti in humorju v rimah podleže klišejem, prisiljenim rimam itd. V tem okviru in s tega stališča je Ace High šel high(er). ;)

Vidim, da je potrebno še eno pojasnilo mojega zapisa:
Na našem portalu imamo avtorja, katerega poezija je še en dokaz za to, da rima lahko seže mnogo dlje kot prosti verz, to je Ace High s svojima zadnjima pesmima.
Govorila sem seveda prav v okviru te vrste poezije, ki jo je vnašal na portal Ace High. Tovrstne (družbeno kritične, marsikdaj sicer s "šank filozofijo" zabeljene, a vendar lahko duhovite) pesmi se občasno pojavljajo na portalu tudi v prostem verzu, kjer pa se marsikdaj nagibajo k pamfletom in se (ne znajo?) ne izognejo raznim demagoškim ali populističnim frazam. V takih pesmih ne najdemo smešno-krutih metafor, za katere sem dokaj prepričana, da jih je v naslednji pesmi spodbudilo prav iskanje rim:

CVET IMPOTELIGENCE avtor Ace high

Tole bi bilo treba odrepati. Tisti, ki ste prišli na Navje na prvi lanski tematski večer, ko smo se posvetili pesmim v formi, ste me slišali - potrudila sem se, repati pa seveda ne znam. :))

No, pa kak primer: Iskanje rime na "znesek" je (verjetno) rodilo tile izvirni metafori (v krepkem):
prodaj hitro dušo, za minimalni znesek.
Imaš se za oazo, a si le kurčev pesek,
neznansko si ponosen na svoj strankarski obesek.
Odpri oči, da videl boš, da si samo privesek,
Imel si se za lovko, pa si manj kot mali sesek.


Je pa takih primerov prav v tej pesmi še nekaj.

Lp,
Kerstin

Zastavica

MAKI

Poslano:
25. 05. 2011 ob 17:21

Moj skromni dodatek zelo prepričljivi razlagi A.K.Kerstin.

Tudi sam zelo veliko berem, domače (Slo) in tuje pesnike.
Trideset let sem delal za kruh, in vedno imel knjigo v torbi...
Spoštujem vse dobre pesnike, kako v prostem tako tudi v klasičnem (rima) slogu. Tudi na našem portalu je kar nekaj dobrih pesnikov na obeh bregovih.
Tukaj je treba povedati - če sem pravilno gledal - da je veliko pesnic/pesnikov, ki pišejo zelo različne pesmi in jih je težko opredeliti in odrinit na eno stran. Še nekaj je zelo zanimljivo: velika večina tistih, ki več forsirajo rimo (mislim tudi nase), pišejo tudi prosti verz. Po drugi strani pa, kar nekaj je takšnih, ki kritizirajo to "staromodno" početje, ne lotijo pa se sami. Torej, če te nekaj ne zanima, ne moreš trditi, da ni vredno. Lahko si dober žeriser za kavbojske filme, za mjuzikl totalen nič. Ni težko - vsak je toliko pameten - vzeti v primerjavo dva različna pesnika/pesnice, in videti kdo dobija koliko pik od kolegov. Včasih mi se zgodi - priznam - da neki pesmi širokogrudo dam 50 pik, potem me je sram, ker ni presegla 200 pik od vseh. Zelo sem ponosen, ko mi kolegi navržejo 700, 800 pik, pa tudi, če ni podčrtanka. Zato se ne sekiram, če nekdo misli da je to "kar neki". Hvala bogu, da nisem v koži urednic.

Veliko navdiha, s rimo ali brez!

Maki

Zastavica

Zalka Grabnar

Poslano:
25. 05. 2011 ob 21:45

Moje stališče, ko razmišljam o svojem lastnem pesnenju, je zavzeto po nekakšni lastni analizi mojih pesmi postavljenih v čas nastanka. Sem sem zašla, ko se mi je še pojavila kakšna rima, prej je bilo rimanih in ritmiziranih pesmi kar veliko, zdaj pa rime skoraj več ne pripeljem v pesem.
Zakaj se mi rima več ne zgodi, sem se spraševala že večkrat. In odgovor se zdi zelo enostaven, najti ga je bilo pa mogoče bolj težko. Govorim pa samo zase, ker je tudi naslovni post napisan z zelo osebnega (kar precej čustvenega) stališča.
Moje videnje življenja ne poje v rimi, tudi enakomernega ritma nima. Svet, ki me obdaja je kaotičen, zelo nespeven in ga iskreno ne morem postaviti v rimo in stopico. Ne sklada se s tem, kar živim.
Ritem se mi stalno spreminja, misel mi presekajo, kaotika, anarhija, demolirana čustva in čutenje, vse se zdi brez reda (čeprav vemo, da je tudi kaos red s svojimi zakonitosmi.) Ampak svoj občutek ne morem opevati na način, ki ga na čutim. To je pa bistvo vsakega pisanja, to, kar je že Dušan omenjal, ne pretvarjaj se! Ne poskušaj ugajati drugim pa je sploh bistvo. In zakaj prepričevati, če je potrebno samo sprejeti dejstvo?
Za ceno objave?

Lp,
Zalka

Zastavica

DUSANN

Poslano:
26. 05. 2011 ob 00:26

Se strinjam z Zalko. Ona koristi obliko, ki ji odgovarja, da izrazi sebe. Pravtako počne to recimo Maki v rimi ali, kdo drug na riman način. Nekateri imamo radi mnogokrat bolj zgodbe. Mnogokrat me moti pri "resnih " kritikih, ki diktirajo kakšna mora biti pesem (večpomenska, ezoterična, moraš slediti modnim tokovom). Ampak hudiča teh tokov je več in komaj eden prevladuje, je že tu njegovo nasprotje. Ko je bilo abstraktno slikarstvo na vrhuncu se je pojavila zopet predmetnost. Se mi zdi, da je treba poslušati predvsem sebe in način , ki te zapolnjuje pa četudi je navidezno staromoden. Pesem je dobra ali pa ni, naj bo rimana ali v prostem verzu, kritiki pa naj bljujejo svoje. Prebral sem naš zbornik in se mi zdi kvaliteten in poln stilov in različnih izraznih možnosti. Vsaka pesem se me po svoje dotakne. "Kritiki" pa kar naj imajo svoje omejitve v glavi, jaz se jih bom poizkušal izogibati.

Zastavica

Aleksandra Kocmut - Kerstin

Poslano:
26. 05. 2011 ob 00:35

Zalka, izhajala sem iz svojih izkušenj (kar sem tudi napisala), ne iz čustev. Če jih zdaj vpletem - ja, "rada" imam formo in prosti verz. Ker imam rada poezijo, (skoraj) vseh zvrsti in žanrov.
Sicer pa se strinjam s tabo. Kdor piše v tistem, kar najbolj čuti, kar mu najbolj leži, in tam gradi dalje, je na "pravi poti". Seveda pa ni nič napačnega v (bolj ali manj dolgotrajnem) preskušanju različnih variant tako zvrsti kot žanrov, vsebine, jezika in še česa.

Mimogrede, bolj za hec - se pravi, da je tvoje življenje zdaj bolj kaotično (včasih pa je bilo bolj "ritmično in rimano")?
Zanimivo.
Sama se še nisem vprašala, zakaj pesnim večinoma v prostem verzu; odkar mi je bilo, in spet, in spet svetovano, naj opustim formo (to je bilo pred poldrugim desetletjem in več), sem očitno to sprejela, ne kot "mus", ampak tudi kot način svojega izraza, in se le včasih vrnem k formi. Prav spodbude s tega portala, tako s strani (so)uredništva kot s strani članov, so mi omogočile, da se občasno vračam v formo - po dolgih letih premora - z drugačnim, zrelejšim pogledom, večjo odprtostjo za variacije, ne nazadnje tudi s širšim besednim zakladom.

Lp,
Kerstin

Zastavica

Peter Rezman Perorez

Poslano:
26. 05. 2011 ob 05:35

No, mislim, da smo se zahvaljujoč tej debati, o (preživeti) rimi zelo približali bistvu, kaj je in kaj ni poezija. (Zame.)
Modra celo bolj ambiciozno: kaj je danes smisel umetnosti...?

Skozi to debato se izrisuje tudi odgovor na vprašanje, zakaj se mi besedila za popevke, polke ter valčke
/ kar nekaj sem jih zložil in dobivam zanje veliko boljše honorarje za avtorske pravice, kot za poezijo in/ali prozo /
ne zdijo niti slučajno blizu umetnosti;
ter da zastrižem z ušesi in z rezervo sprejemam rap kot umetnost, pa še to boj zaradi forme, kot vsebin oziroma ga sprejemam iz polja urbane angažirane umetnost, kamor gredo tudi grafiti - skratka: življenje ni zloženo v škatlice kot arhiva Stanleya Kubricka in opremljeno z nalepkami kje je kaj in kako se kaj uporablja.
Umetnost pa, ki ni del življenja, je kvečjemu bolj poza in proračunski strošek. Menim jaz. Danes zjutraj...

No, saj ne rečem, da kakšen haiku v resnici ni čista solza, ki kane tudi iz ljubezni in fatalne zaljubljenosti,
toda človek, ki svojo (na primer) ločitev popiše skozi sonet, gotovo težko živi konfuzijo partnerskih odnosov v današnjem svetu... :)) In je tako takšen sonet sam po sebi dokaz, da se je moral ločiti...

Daleč čez "ljubezen" pa naša poezija itak ne seže... :D
... in le zakaj bi?

Zastavica

Srečko Luštrek

Poslano:
26. 05. 2011 ob 08:57

Ja, Kerstin , pesem oz. rap, je zanimiv, zelo posrečen, sam pa ga sicer ne bi dal za zgled, do kam gre lahko poezija, ravno zato, ker je nekje vmes med pesmijo in glasbenim tekstom.
mimgrede, v Sarajevskih književnih susretih je objavljen Kovačičev tekst Delam kot zamorc :)
kot se najbrž spomniš, sem parkrat nabil link radijskih oddaj s pesmimi v strogi formi, ki so se me dotaknile. mal sem že pozabil, ampak mislim, da so bile vmes tudi zahtevne teme.

ja, ne mislim, da so stroge forme preživete, verjetno bi bilo možno napisat tudi spodoben ločitveni sonet, sam pa se ga ne bi niti slučajno lotil, tudi če bi obvladal . :)
ja, kako bi izgledala literarna veda, če se s temi rečmi nihče ne bi ubadal?
mi je bila pa zanimiva trditev v tejle oddaji:

http://tvslo.si/#ava2.106155500;;

kjer je bilo rečeno, da je poezija v formi , v primerjavi z jeziki, ki imajo daljšo in bogatejšo tradicijo, v slovenščini še dokaj neizčrpana. (madona, spet sem nabil link, ampak, odkar se sramujem branja, rajši poslušam.)

ne vem, ko tuhtam o razlikah med svobodnimi in strogimi oblikami, večkrat pomislim, da so prve podobne divjini, naravi, slednje pa urejenim, umetnim parkovnim vrtovom. skratka – mislim, da ima prosti verz neprimerno več izraznih možnosti za prepletanje raznovrstnih idej, za vključevanje česarkoli iz besedišča itb. blabla, kar vse lahko vodi v povsem nove pojmovne, pomenske svetove … in potem se meje jezika premikajo – s tem pa tudi meje dojemanja (našega) sveta.
na tem mestu bi bilo hecno navesti kakšne - kao megalomanske, avtorefleksivne misli katerega od pesnikov, ki izjavljajo, da pri poeziji ne gre za nič manj kot za ubesedovanje božjega glasu.

ja, in potem pesnik ulovi čudnovato ribo (v morju, ki presega njegovo dušo), ki je še nihče ni videl.
sam se z njo pogovarja, nekateri pa jo vidijo kot žabo, ki se oglaša:

REGA REGA KVAK pesnik je bedak.

lp

Zastavica

 < 1 2

Komentiranje je zaprto!