Pogoji uporabe

1. Na portalu pesem.si lahko objavljajo svoje prispevke vsi registrirani uporabniki, ki soglašajo s pogoji uporabe.
2. Prispevki se objavljajo samodejno, brez intervencije urednika razen v primerih, ko ima uporabnik status Moderiran. Ne glede na to, si Zavod za razvijanje ustvarjalnosti pridržuje pravico po lastni oceni umakniti prispevek iz objave, ne da bi mu za to bilo potrebno navajati razloge.
3. Dnevno lahko vsak avtor objavi največ eno pesem in en aforizem.
4. Objavljati je dovoljeno v kateremkoli od svetovnih jezikov.
5. Objavljati je dovoljeno le lastne avtorske stvaritve. Vsak avtor je sam odgovoren za primere kršitve avtorskih pravic tretjih oseb.  Vsi odkriti primeri plagiatorstva bodo javno oznanjeni. Kršitve moralnih avtorskih pravic, med katere sodi tudi plagiatorstvo, se kaznuje po 147. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).
6. Uporabnik ob prijavi navede svoje ime, pred prvo objavo pa izpolni obrazec s svojimi podatki. Na obrazcu je navedeno, kateri podatki ne bodo javno objavljeni. Zaželeno je, da uporabnik v obrazec vnese svoje podatke o naslovu in, če je mogoče, telefonski številki. Uporabnik sam odgovarja za pravilnost vnešenih podatkov.
6.1. Vpis osebnih podatkov v uporabniški račun ni obvezen. Ne glede na to, sme skrbnik portala vsak račun, v katerem ni navedenih podatkov ali pa so podatki nepravilni, brez predhodnega opozorila ali posebnega razloga, zapreti oz. izbrisati. To možnost bo skrbnik izkoristil predvsem v primerih, ko bo obstajal sum, da je bil račun ustvarjen z namenom povzročanja škode ali izogibanja pravilom portala.
6.2 Ena fizična oseba sme imeti le en uporabniški račun. Dodatni alter egi so lahko izbrisani brez predhodnega opozorila. V primeru objektivnih razlogov lahko uredništvo posamezni osebi izjemoma odobri dodaten uporabniški račun, če je o tem predhodno obveščeno.
7. Zavod za razvijanje ustvarjalnosti bo s podatki ravnal v skladu z Izjavo o uporabi osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev.
8. Z oddajo svojega dela preko spletnega obrazca za objavo, daje avtor portalu pesem.si neekskluzivno pravico za objavo avtorskega dela na omenjenem portalu in v tiskanem zborniku Pesem si. Ta pravica je trajna in je avtor ne more odvzeti. Za to pravico avtor ne zahteva in ne bo zahteval avtorskega honorarja.
9. Uporabnik z avtorskimi deli, ki jih je objavil na portalu pesem.si, prosto razpolaga, kar pomeni, da jih sme objavljati tudi v drugih medijih po lastni želji in presoji.
10. Objavljene pesmi bodo številčno ocenjevali obiskovalci in ostali uporabniki portala s pomočjo priloženega spletnega ocenjevalnega obrazca. Uporabnik nima nobenih zadržkov do tovrstnega ocenjevanja in se zaveda, da je lahko njegovo delo tudi zelo nizko (ali visoko) ocenjeno.
11. Pravila ocenjevanja so sestavni del teh pogojev.
12. Uredništvo portala izmed objavljenih pesmi dnevno izbira in izpostavlja "Podčrtanke" - pesmi, ki po oceni uredništva odstopajo po kvaliteti.
13. Izbor "podčrtank" je v izključno v domeni uredništva. Kriteriji ocenjevanja uredništva so objavljeni tukaj.
14. Pesmi, ki so podčrtane ni več možno spreminjati ali brisati. Izjemoma je to možno ob posredovanju uredništva.
15. Vse storitve, ki jih portal pesem.si nudi uporabnikom so brezplačne in ponujene uporabniku takšne kot so in brez vsake garancije. Zavod za razvijanje ustvarjalnosti zavrača vsako odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe teh storitev.
16. Zavod za razvijanje ustvarjalnosti lahko, če se pojavi potreba, spremeni te pogoje brez predhodne najave. Novico o spremembi objavi med obvestili na tej spletni strani.

Gregor Grešak

daris đufarović

Poslano:
29. 04. 2020 ob 00:29

HHelloooooo lude mojiiii

Zastavica

Komentiranje je zaprto!