Forum

pesniški natečaj DUŠA PROTI TELESU

Spoštovani,

na vas se obračamo v imenu projekta V odsevu, ki deluje v okviru
Društva študentov medicine Slovenije (DŠMS) in je bil ustanovljen z
namenom izobraževanja in osveščanja o duševnih motnjah ter njihovi
destigmatizaciji.

Ob letošnjem svetovnem dnevu osveščanja o samopoškodovanju smo se
odločili razpisati pesniški natečaj z naslovom DUŠA PROTI TELESU, s
katerim vabimo mlade, da ustvarijo umetniško delo, s katerim
ponazorijo, kako si predstavljajo kaj se dogaja v duši in mislih
nekoga, ki doživlja takšno osebno stisko, da ga ta pripelje do
odločitve samopoškodovanja. Ena izmed starostnih skupin, ki jo želimo
nagovoriti, so tudi srednješolci.

Samopoškodovanje je namerno škodovanje lastnemu telesu, ki ljudem, ki
to počnejo, predstavlja mehanizem, s katerim se spopadajo z negativnimi
čustvi in lajšajo svojo čustveno stisko. To jim nudi trenutno
olajšanje, ki pa mu v večini primerov sledi občutek sramu in še
dodatno poglabljanje čustvene stiske, ki lahko ponovno vodi do
samopoškodovalnega vedenja. Lahko bi rekli, da se duša, oziroma neka
duševna stiska, obrne proti telesu in začne še njemu škodovati - od
tod ime natečaja, “Duša proti telesu”.

Prosimo vas, da s svojimi dijaki delite razpis za naš pesniški
natečaj, ki ga prilagamo spodaj, in jih spodbudite k sodelovanju. V
njem so natančneje opisane tehnične usmeritve za ustvarjanje izdelka,
postopek oddaje in ostale pomembne informacije glede natečaja.
Najboljša dva izdelka bosta tudi nagrajena. Menimo, da lahko na ta
način pomembno prispevate k preventivi pojavnosti in osveščanju o tej
tematiki med mladimi.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo pomoč in skrb za zdravje
vaših dijakov.

Lep pozdrav,

člani projekta V odsevu

------------------------------

------------------------
Projekt V odsevu / In Reflection

DŠMS / SloMSIC Ljubljana

www.projekt-vodsevu.org [1]

www.dsms.net
www.slomsic.org

Korytkova 2
1000 Ljubljana
SI - Slovenia

Tel.: +386 69 604 269 (Nedeljka Nešković - vodja projekta)
 

Komentiranje je zaprto!