Forum

Konkurs za poeziju

Dom kulture Vučje, raspisuje šesti po redu konkurs poezije pod nazivom SLAPOVI VUČJANKE

Konkurs nije tematski.

Pesme dužine do 32 stiha slati u koverti, šifrovano a u posebnoj koverti dostaviti rešenje šifre.
Radovi se šalju isključivo poštom na adresu:

Dom kulture Vučje
16203 Vučje
Srbija
Sa  naznakom ZA KONKURS SLAPOVI VUČJANKE

Konkurs je otvoren od 18.02.2020. a krajnji rok za prijem radova je 20.03.2020. godine
Ocenjivanje radova je do 30.03. a objava rezultata 01.04.2020.

Promocija zbornika najboljih radova predviđena je za drugu polovinu aprila u Domu kulture.

Srećno.

 

Komentiranje je zaprto!