Forum

ŽETEV PRED SETVIJO

Pozdravljeni dragi literati.

KUD MATIČEK

razpisuje tradicionalno literarno delavnicoz naslovom

ŽETEV PRED SETVIJO

namenjeno avtorjem, starejšim od 15 let, ki bi radi svoje ustvarjanje poglobili, nadgradili, razširili besedni izraz, ali zgolj izvedeli, kaj o njihovih besedilih mislijo tisti, ki se s tem že dlje časa ukvarjajo.

Delavnica bo izvajana v soboto, dne  30. 11. 2019.

Obseg poslanih besedil

Proza in dramski teksti – do 5 strani (lahko tudi odlomki daljših tekstov, kratke zgodbe ali odlomek iz romana), poezija – do 5 pesmi. Pričakujemo besedila, ki še niso bila objavljena v knjižni obliki.

Mentorji

Delavnico, kjer bodo združeno obravnavana pesniška in prozna dela, vodi Ivan Dobnik, pesnik, pisatelj, kritik, esejist, prevajalec, urednik.

Prijava

Avtorji naj svoja dela pošljejo do petka, 15. novembra 2019, po elektronski pošti na e-naslov: [email protected], z zadevo: ŽETEV PRED SETVIJO 2019.

Pripišite čim več o sebi in omenite svoje ustvarjalne izkušnje, želje in potrebe.

Število prijav je omejeno, zato pozivamo k prijavi, da si zagotovite udeležbo.

Delavnica bo potekala na Spodnji Polskavi čez dan, s pričetkom v dopoldanskih urah, ko se bodo obravnavala predhodno poslana besedila. Organizirano bo kosilo. Popoldanske ure bodo namenjene individualni in skupinski izdelavi nalog, ki so bile zastavljene dopoldan. Sledi še pregled ustvarjenega in priprava za večerni nastop.

 

Udeležba na delavnicah je prostovoljna.

Kotizacija za udeležence znaša 20,00 EUR. Kotizacija se poravna do petka, 15. novembra 2019, na transakcijski račun KUD Matiček Spodnja Polskava, Sp. Polskava 270, 2331 Pragersko:

št. trr.: 0443 0000 0692 597, s sklicem: »žetev 2019«.

Vse ostale podrobnosti o delavnici dobite uspešno prijavljeni na svoj naslov.

 

K OBJAVI DELAVNICE PA ŠE NATEČAJ:

RAZPIS ZA IZDAJO ZBIRKE V KNJIŽNI OBLIKI

 V letu 2019 sodelujemo s Kulturnim centrom Maribor, ki bo trem izbranim avtorjem – udeležencem delavnice Žetev pred setvijo 2019, izdal izvirno, še neobjavljeno pesniško zbirko, ali zbirko kratkih zgodb, napisano v slovenščini, v knjižni obliki, zato vas toplo vabimo k sodelovanju na razpisu za delavnico ŽETEV PRED SETVIJO 2019.

Izbor avtorjev – udeležencev delavnice bodo naredili Dušan Hedl, Peter Dobaj in Milan Novak in sicer po načelu, da vsak po svoji presoji izbere za izdajo svoje tri predloge. V končni izbor se uvrstijo avtorji z največ predlogi.

Razpis ni anonimen, na razpis za objavo pesniške zbirke, ali zbirko kratkih zgodb, se avtorji prijavijo neposredno s prijavo na delavnico Žetev pred setvijo 2019. Če kdo od prijavljenih ne želi sodelovati v izboru za izdajo zbirke, naj to ob prijavi posebej poudari.

Izbor bo objavljen na predstavitvi avtorjev - zaključni prireditvi delavnice Žetev pred setvijo 2019, v soboto, 30. 11. 2019, ob 18. uri, v stavbi krajevne skupnosti Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 270, v prostoru KUD Matiček.

Izbrane pesniške zbirke, ali zbirke kratkih zgodb, bodo izšle v letu 2020 in bodo tudi predstavljene na naslednji delavnici v letu 2010. Za to izdajo avtor ne prejme avtorskega honorarja, obdrži pa vse pravice in prejme 5 izvodov knjige.

 

KUD Matiček

 

 

Komentiranje je zaprto!