Forum

Žetev pred setvijo 2019

Pozdravljeni dragi literati.

KUD MATIČEK

razpisuje tradicionalno literarno delavnico z naslovom

ŽETEV PRED SETVIJO

namenjeno avtorjem, starejšim od 15 let, ki bi radi svoje ustvarjanje poglobili, nadgradili, razširili besedni izraz, ali zgolj izvedeli, kaj o njihovih besedilih mislijo tisti, ki se s tem že dlje časa ukvarjajo.

Delavnica bo izvajana v soboto, dne  30. 11. 2019.

Obseg poslanih besedil

Proza in dramski teksti – do 5 strani (lahko tudi odlomki daljših tekstov, kratke zgodbe ali odlomek iz romana), poezija – do 5 pesmi. Pričakujemo besedila, ki še niso bila objavljena v knjižni obliki.

Mentorji

Delavnico, kjer bodo združeno obravnavana pesniška in prozna dela, vodi Ivan Dobnik, pesnik, pisatelj, kritik, esejist, prevajalec, urednik.

Prijava

Avtorji naj svoja dela pošljejo do petka, 15. novembra 2019, po elektronski pošti na e-naslov: [email protected], z zadevo: ŽETEV PRED SETVIJO 2019.

Pripišite čim več o sebi in omenite svoje ustvarjalne izkušnje, želje in potrebe.

Število prijav je omejeno, zato pozivamo k prijavi, da si zagotovite udeležbo.

Delavnica bo potekala na Spodnji Polskavi čez dan, s pričetkom v dopoldanskih urah, ko se bodo obravnavala predhodno poslana besedila. Organizirano bo kosilo. Popoldanske ure bodo namenjene individualni in skupinski izdelavi nalog, ki so bile zastavljene dopoldan. Sledi še pregled ustvarjenega in priprava za večerni nastop.

 

Udeležba na delavnicah je prostovoljna.

Kotizacija za udeležence znaša 20,00 EUR. Kotizacija se poravna do petka, 15. novembra 2019, na transakcijski račun KUD Matiček Spodnja Polskava, Sp. Polskava 270, 2331 Pragersko:

št. trr.: 0443 0000 0692 597, s sklicem: »žetev 2019«.

Vse ostale podrobnosti o delavnici dobite uspešno prijavljeni na svoj naslov.

Za KUD Matiček

koordinator Milan Novak

 

Komentiranje je zaprto!