Forum

KNJIŽEVNI KONKURS "Slapovi Vučjanke"

Dom kulture Vučje raspisuje konkurs pod nazivom Slapovi Vučjanke.
Rok za slanje radova je 30.3. a učesnici mogu poslati jedno pesmu do 32 stiha.

Radove poslati poštom, na adresu
Dom kulture Vučje, 16203 Vučje, Srbija sa naznakom za konkrus Slapovi Vučjanke

Konkurs nije tematski.

Pesme se šalju sa šifrom a rešenje šifre koje će sadržati i kratku biografiju, dostaviti u posebnoj koverti uz pesme.
Jedan autor može učestvovati samo sa jednom šifrom.
Od prispelih pesama biće sačinjen zbornik radova a najbolje tri po oceni žirija biće nagrađene prigodnim nagradama.

Srećno. 

Komentiranje je zaprto!