Forum

KUD Apokalipsa razpisuje 21. MEDNARODNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI HAIKU


KUD Apokalipsa razpisuje

21. MEDNARODNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI HAIKU

 

Pošljite največ šest (6) haikujev v slovenskem jeziku, ki ne smejo biti objavljeni v revijah ali knjigah, ne smejo biti poslani na kateri drugi natečaj, niti objavljeni na internetnih straneh pesniških portalov.

 

Avtorji iz tujine naj pošljejo haikuje v angleškem jeziku, avtorji iz bivših republik SFRJ lahko tudi v njihovih jezikih oz. v angleškem prevodu.

 

Haikuji morajo biti originalno delo avtorja.

Tematika je poljubna, oblika je lahko prosta (praviloma v okviru 17 zlogov).

 

Prispele haikuje bo izbirala komisija v sestavi: mag. Edin Saračević, Silva Trstenjak in Alenka Zorman.

 

Haikuje pošljite v štirih izvodih, označenih s šifro, najkasneje do 16. marca 2019 na naslov:

 

KUD APOKALIPSA

Ul. Lili Novy 25,

1000 LJUBLJANA

s pripisom »Za haiku natečaj«.

 

Pošiljka naj vsebuje tudi zapečateno, s šifro označeno kuverto s podatki o avtorju: ime in priimek*, poštni naslov*, elektronski naslov*, telefon*, poklic, starost (*obvezno).

 

V primeru pošiljke na elektronski naslov [email protected] pa pošljite dve ločeni priponki označeni z šifro – v eni naj bodo haikuji, v drugi osebni podatki, kot so navedeni v prejšnjem odstavku.

 

Rezultati natečaja bodo objavljeni jeseni v reviji Apokalipsa.

 

Komentiranje je zaprto!