Zemljevid dogodka:

Najdi.si

Za podrobnosti klikni zemljevid.

Ana Porenta (urednica)
vabi na

Jararaja: TRUBAR IN DRUGI TRUBADURJI SLOVENSKE KULTURE

ki bo 19. 02. 2019 ob 21:00
v kraju Metelkova 8, Ljubljana

V A B I M O
V A S
V
H O S T E L  C E L I C A ,   M E T E L K O V A  8 ,  L J U B L J A N A 

 

Torek, 19. februar 2018 ob 21.00
Glasbeno srečanje - Sozvočja sveta                                                                       

JARARAJA:     

TRUBAR IN DRUGI TRUBADURJI SLOVENSKE KULTURE

/glasbena predstava/

 

Gregor Budal, vokal in klarinet

Vasilij Centrih, vokal in violina

Janez Dovč, vokal in harmonika

Petra Trobec, vokal in kontrabas

Ana T. Kus – vizualije

Marko Bratuš - režija

 

UPESNJENO IN UGLASBENO ŽIVLJENJE POMEMBNIH USTVARJALCEV SLOVENSKE KULTURE.

 

Skupina Jararaja je štiričlanska zasedba v sestavi harmonike, klarineta, kontrabasa in violine, poleg obvladovanja svojih inštrumentov pa so vsi člani vešči tudi v petju. Skupino sestavljajo štirje prijatelji, ki so prijateljevanje prepesnili v svojo glasbeno govorico. Glasba Jararaje je še bolj neulovljiva, kakor njihovo razigrano ime, katerega ne moremo skrčiti na en sam pomen. Repertoar skupine je osredotočen na slovensko ljudsko glasbo, igrivo uglašeno s prostorom in časom svojega delovanja.  Godce druži veselje do godbe, vsak njihov nastop je dogodek, v katerem čas ne mineva, temveč traja.

 

Jararaja je po uspehu skladbe Trubar, ki je nastala ob 500-ti obletnici rojstva Primoža Trubarja, nadaljevala ustvarjanje skladb o za slovenstvo pomembnih mojstricah in mojstrih besede, tona, podobe in številke. Upesnili in uglasbili so življenja in delo tistih, ki so bili že upodobljeni na slovenskem tolarju in nekaj drugih. Poleg omenjenega avtorja prve knjige v slovenskem jeziku še: Janeza Vajkarda Valvasorja, Jurija Vego, Riharda Jakopiča in Ivano Kobilca, Jakoba Petelina Kranjca, Jožeta Plečnika, Franceta Prešerna, Ivana Cankarja, Valentina Vodnika, Ito Rina in Edvarda Kocbeka.

 

Nekateri od naštetih so občinstvu bolj, drugi manj znani, eni so več drugi manj zastopani v šolskem kurikulumu, o nekaterih krožijo takšne in drugačne zgodbe... Vse našteto in še kaj je Jararaja združila v hitrojezični rap pridigarja Trubarja, polimelodično miniaturko kvazičeškega Petelina, turistično-promocijski spot nepravega barona Vajkarda, prostozidarsko napitnico someščanov Mozarta in Vege, otožnega menišiča Vodnika tožba, sonet o prešernem Prešernu, recitativni obračun prostega sloga Kobilce z Jakopičem, Plečnikov song zamrznjene arhitekture, Cankarjev bluz, romantični šlager na temo Ite Rina in pesnitev o Kocbekovem fizisu – Sizifu. Ker je nemogoče zajeti vse, ki bi jih želeli, se predstava sklene s hvalnico preostalim ducatom in ducatom, ki so in bodo soustvarjali slovensko kulturo v njenem najširšem smislu.

 

Predstavo poleg duhovitih besedil in raznovrstne avtorske glasbe spremljajo video projekcije. Besede, glasba in podobe skušajo poglobiti odnos do ključnih osebnosti slovenske kulture in njihove ustvarjalnosti.

 

Komentiranje je zaprto!