Forum

KONKURS ZA KRATKU PRIČU

Konkurs za nagradu „Miša Cvetanović“
Dom kulture Brestovac oglašava književni konkurs za nagradu „Miša Cvetanović“ 2017. godine. 

Na konkurs se mogu poslati :

- - neobjavljene priče, najviše dve istog autora, dužine do 10.000 slovnih mesta, pisane slovima veličine 12 u Vordu (Word), Tajms nju romanu (Times New Roman), ćiriličnim ili latiničnim pismom na srpskom jeziku; 
- - pravo učešća imaju punoletna lica; 
- - radove slati u tri primerka, pod šifrom, a razrešenje šifre ( ime, prezime, adresa i broj telefona) u manjoj koverti, na adresu Dom kulture Brestovac
( za nagradu „Miša Cvetanović“ )
16 253 Brestovaczaključno sa 20. septembrom 2017.godine;

- prispeli radovi (pripovetke) se ne vraćaju niti se učesnicima konkursa plaća autorsko pravo;
- odluku o tri najbolje priče, koje će biti nagrađene, doneće žiri u čijem sastavu su profesori srpskog jezika i književnosti mr Biljana Mičić (predsednik žirija), Milica Perić i Vladimir Mičić;
- autorima najboljih priča nagrade će biti uručene krajem oktobra u Domu kulture u Brestovcu

Novoustanovljenom književnom nagradom „Miša Cvetanović“ želimo da podsetimo na život i delo Miše Cvetanovića, pesnika i prozaiste, i afirmišemo rad talentovanih autora.

 

Komentiranje je zaprto!