Forum

Prevod - Duško Babić : ORNI


Pripravljeni

S časom se bodočnost
ukleščuje v rušilno točko
kjer je zbita vsa preteklost
zdavnaj izparela
vse tisto ljubezensko
neizrekljivo in bolno
zaradi krikov in smeha
zaradi strahu in stoka
kjer teče in se izliva
ta židka masa medu
jeze, žalosti in ljudske pajčevine
zlobe
enega in vsega
v središče praznine
in se tako komprimirana točka
naglo razcveta
pod ogromnim pritiskom
v nov svet
popolnoma bleščeč in čist
z neštetimi mladimi bogovi in biki
pripravljenimi za novo oranje
po nebeških tišinah
nam nevernim
naproti

 

 

ORNI


Vremenom se budućnost
kliješti u razornu točku
gdje sabijena je sva prošlost
prohujala
svo ono ljubavno
neiskazivo i bolesno
od krikova i smijeha
od bauka i jauka
gdje teče i ulijeva se
ta žitka masa meda
jeda, jada i ljudske paučine
opačine
jednoga i svega
u središte praznine
te se tako komprimirana točka
rascvjeta naglo
pod ogromnim pritiskom
u novi svijet
potpuno blistav i čist
s bezbrojem mladih bogova i bikova
ornih za novo oranje
nebeskim tišinama
nama nevjernima
ususret.

 

Komentiranje je zaprto!