Kriteriji uredniškega izbora

Kriteriji ocenjevanja, s katerimi si pomagamo pri izbiranju pesmi uredniki na protalu www.pesem.si, so:

- ideja in sporočilo pesmi – svežina zaznavanja in izražanja, zanimivost, izvirnost, (pesniška) zrelost

- oblikovna izvedba, uporaba jezikovnih sredstev, tudi slovničnih zakonitosti (enotna uporaba / neuporaba ločil, sintaksa ...)

- pesniški jezik in slog – motivika, izvirne besedne zveze, metafore, metonimije, figure, rime, ritem, tempo ...

- skladnost vsebine z izbrano pesniško govorico – prepričljivost, motivika in zgradba pesmi (verzi, zaplet, vrhunec ...), zvrst (lirika, epika; sonet, prosti verz ...)

Dodatni kriterij, ki ga upoštevamo predvsem pri izboru pesmi letnih časov:
originalnost – pesem, ki je izpiljena in je povedana na nov način – za katerega je značilna svežina, ostrina, sporočilnost, inovativnost, pesem seže do možganov, srca in duha.

Kljub kriterijem tudi mi v uredništvu pesmi izbiramo precej različno.

Ana Porenta

Komentiranje je zaprto!