Pravila pri komentiranju pesmi

1. Namen komentiranja je podajanje utemeljenih kritik (pozitivnih ali negativnih), medsebojni pomoči, vzajemnemu mentoriranju in spodbujanju.
Pesmi so nam pogosto všeč, velikokrat pa se nam zdi, da bi bile lahko še boljše. Zakaj ne bi pesniku podali svoje utemeljene sugestije? Konec koncev jo lahko ignorira ali sprejme.

2. Namerne žalitve ali negativne kritik brez utemeljitve niso dovoljene. Če ti pesem ni všeč, lahko poveš zakaj ti ni všeč, če to veš. Če pa ne veš in gre zgolj za stvar okusa, obdrži mnenje raje zase.

3. Prepovedano je komentiranje ocen pesmi. Vsak ima svoj okus in že stari Rimljani so vedeli, da se o tem ne razpravlja. Vsak komentar, ki bo vseboval komentiranje ocen, bo zbrisan. Uredniški izbor (podčrtanke) so v domeni uredništva, zato člani njihovega izbora ne komentirajo.

4. Če je možno, komentiraj samo pesmi, o katerih imaš kaj povedati. Poskusi se vzdržati komentarjev v stilu "kako lepo", "odlična pesem" ... Vse to poveš že z oceno 5 in morda z uvrstitvijo pesmi v tvoj osebni izbor.

5. Če je le mogoče, se vzdrži "razlaganja" pesmi. Pesmi so najlepše, kadar jih začutiš, zakaj jih bi moral razumsko secirat?

6. Bodimo konstruktivni in prijazni.
 

Gregor Grešak

Komentiranje je zaprto!