OPIS iger iz serije STIHnaVDIH za Noč lune

PRIJAZNA RIME V KROGU – sodelujoči sedijo v krogu – vsak pove dve vrstici: eno z rimo na prejšnjo vrstico in eno svojo – smisel: na koncu kroga se pesem zaključi in ima „rep in glavo“.

AKROSTIHI na naključno besedo s štirimi črkami, ki jo izbere publika. Igramo istočasno v poljubnih skupinah – 2 minuti.
Primer: beseda NISI, akrostih:
Na travniku rožice cvetijo
in ptički nad njimi letijo,
sonce v potoku se gleda
in luna je vse bolj bleda.

SKUPNA PESEM
Igramo v skupinah po štirje, najmanj dve skupini. Skupini tekmujeta druga za drugo. Najprej izžrebamo vrstni red. Publika določi naslov (ki je tudi prva vrstica pesmi). Za vsak verz ima posamezni igralec na voljo 30 sekund. Če se ne spomni nobenega, se prejšnji verz ponovi, igra gre naprej.
Geslo je prva vrstica pesmi,
nadaljuje prvi izžrebani,
za njim je drugi,
nato tretji.
Četrti običajno začne z novo kitico,
nadaljuje prvi itd.
Vsak tvori tri verze, razen četrtega, ki tvori dva.

Nastane dvanajstvrstična pesem. Pri tvorjenju so igralci pozorni tudi na razvrstitev končnih rim v posamezni kitici (AAAA, AA BB, ABAB, ABBA).

Ana Porenta

Komentiranje je zaprto!