Zakaj je naslov pesmi obvezen?

Po eni strani čisto vmesno vprašanje, ki pa ima po drugi popolnoma jasen odgovor.
Vprašanje je vmesno zato, ker so pesmi kot ptice: mnoge kar priletijo in ne poznamo njihovega imena. Zapišemo jih in nobene potrebe ne čutimo po tem, da bi jih poimenovali ...
Popolnoma jasen odgovor pa je: smo na spletu, ki je nastal na osnovi hipertekstovnih povezav (to je tisto, ko klikneš na besedico, pa te odnese drugam). Da bi torej obstajala povezava, mora obstajati besedilo. Ker imamo sezname pesmi: najnovejše, najbolje ocenjene ... mora pesmi na teh seznamih nekaj označevati, nekaj, na kar boš kliknil, da te bo odneslo na pesem ...
Ko sem to stvar programiral, sem o tem razmišljal ... o ja, pa sem! Naj dovolim pesmi brez naslova in jih poimenujem nekaj takega kot Nenaslovljena, Brez naslova ..., a sem si mislil: zakaj bi jaz pametoval, potem pa bi se vsi pritoževali - naj se vsak znajde sam.
Naslovi pesmi pa imajo tukaj še dodatno funkcijo: predstavljajo neke vrste povzetke, na osnovi katerih se ljudje odločajo, kam bodo kliknili ...
Če svojim pesmim resnično ne želite dajati naslovov, obstaja kar nekaj možnosti:


  1. Izumite svoj generični naslov: nenaslovljena, brez naslova, to ni naslov ... ker ste pesniki, imate gotovo še kup boljših idej.
  2. Svoje pesmi poimenujete z zaporednimi (ali pa naključnimi) številkami 1, 2, 3 ali pesem 1, pesem 2 ...
  3. Pesmi poimeujete po prvi vrstici. To je po navadi tudi standard za kazala v antologijah (knjigah, v katerih so zbrane pesmi različnih avtorjev).[*]Pesmi poimenujete z nealfanumeričnimi znaki, kot so pike, grablje, zvezdice ipd.[*]
Moja priporočila so: izberite standardno rešitev, ki je preizkušena že v predinternetnem obdobju, torej prve vrstice.
Če se vam to pri res kratkih pesnitvah (npr. haikuji) zdi smešno oz. neprimerno, jih poimenujte s številkami: Haiku 1, Haiku 2 ...
Izogibajte se nealfanumeričnim znakom, predvsem pikam, ki jih marsikdo, ki ima slabši vid, ne bo niti našel, da bi jih lahko kliknil ...
Še zadnji vidik tega vprašanja, ki sem ga omenil že v uvodu pa je: naslovi pesmi so tisto, na osnovi česar se bo večina bracev odločila, kam klikniti in kam ne.
Nikakor ne bi želel, da bi zaradi tega prilagajali naslove tako, da bi privabljali klike (kar se na drugih področjih interneta žal vse prepogosto dogaja), vsekakor pa boste pomagali k preglednosti, če boste nenaslovljene pesmi poimenovali raje s prvo vrstico ali vsaj oznako (kot npr. Haiku), kot pa z nealfanumeričnimi znaki.

Gregor Grešak

Komentiranje je zaprto!