Forum

I / YOU, X. izvedba natečaja za mlade pesnike in dramatike (Italija)

razpis za X. izvedbo 2014 – neobjavljene pesmi in dramsko besedilo.

 

SPLOŠNA PRAVILA

 

      Natečaj je namenjen mladim do 30. leta starosti.

      Udeležba je brezplačna.

                                                                                            

Namenjen je mladim do 30. leta  in šolam.

Rok:  Sekcija I in II - 8. december 2013; šolske skupine - 7. januar 2014

Tema X. izvedbe 2014 je: I / YOU (Dialogue /Love / Friendship / Hate / Every type of Otherness even Humans and Environment… The suggestion may be dealt with absolutely free)

Kandidati lahko predložijo dela za eno ali obe spodaj navedeni sekciji:

I. SEKCIJA: NEOBJAVLJENA PESEM

Nagrade:

Ø  Prva, druga in tretja nagrada v znesku 500,00 € vsaka

Ø  Odličje Predsednika Republike Italije

Ø  Natečaj, ki sodi v sklop dejavnosti Združenja "Poesia e Solidarietà" (Poezija in solidarnost), je povezan s humanitarnimi projekti, zato je za zmagovalce obvezna namemba deleža nagrade (€200) osebno izbrani humanitarni dejavnosti.

Ø  Priporočilo za objavo in pokali za druge pesmi, vredne pohvale.

Ø  Plaketa Sergio Penco za najboljšo pesem mladega avtorja do 16. leta starosti.

Ø      Pesmi, ki bodo prejele nagrade ali priznanja žirije, bo sponzor natečaja, založnik Ibiskos Editrice Risolo (Empoli, Italija), objavil v dvojezični italijansko-angleški knjižni izdaji. Pesmi bodo tudi posnete na zgoščenko v izvirnem jeziku. Iztržek od prodaje knjige bo namenjen Fundaciji Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin za otroke, žrtve vojne www.fondazioneluchetta.org .

Najboljšim pesmim mladih avtorjev do 16. leta starosti so namenjena posebna priznanja in manjše nagrade.

II. SEKCIJA:  DRAMSKO BESEDILO (monolog ali dialog med 2 likoma)

Kandidati morajo predložiti dramsko besedilo, ki ne presega 5 avtorskih strani z 2.000 znaki. DALJŠIH BESEDIL NE BO MOGOČE UPOŠTEVATI.

Dramskim besedilom MORA biti obvezno priložen ODLIČEN PREVOD V ITALIJANSKI JEZIK. Besedil namreč NE bo mogoče ocenjevati v izvirniku, zato bodo ocenjena v prevedeni različici.

Nagrade

Ø  Prva, druga in tretja nagrada: personaliziran pokal ali plaketa

Ø  Priznanja žirije

Ø  Nagrajena in izbrana dela bodo z odrskim branjem predstavljena v pomembnem tržaškem gledališču med prireditvami, ki bodo spremljale podelitev nagrad.

Posebna pravila za šolske ustanove

Učitelji lahko predložijo enega ali več skupinskih izdelkov, ki naj bodo sad dela manjših skupin dijakov, vseh dijakov enega razreda ali dijakov več razredov.

Ta dela bodo ocenjena kot skupinski izdelki. Nagrajena bodo dela, v katerih je najučinkovitejše dokazana sposobnost spodbujanja dijakov k pisanju pesmi.

Najbolje uvrščena šola bo prejela nagrado v znesku 500 € z zavezo, da prejeti znesek nameni humanitarnemu projektu, izbranemu skupaj s sodelujočimi dijaki.

Najbolje uvrščene šole bodo prejele posebno priznanje.

NAGRAJEVANJU TER PODELJEVANJU PRIZNANJ ŠOLSKIM SKUPINAM, KI BODO PRIŠLE V TRST,  BO POSVEČEN EN CEL DAN. NA TAK NAČIN BODO VSI UČITELJI IMELI MOŽNOST, DA PREDSTAVIJO SVOJE PROJEKTE, UČENCI OZ. DIJAKI PA BODO LAHKO JAVNO PREBRALI SVOJE PESMI.

MED NAGRAJEVANJEM V DEVINSKEM GRADU BO UČITELJEM PODELJENO URADNO PRIZNANJE.

PRISPEVKE POŠLJITE NA:

 a)  po elektronski pošti na naslov [email protected], v word ali rtf formatu (drugačen format je lahko vzrok za izločitev iz natečaja).

Elektronsko sporočilo mora vsebovati ustrezno izpolnjeno spodaj priloženo prijavnico.

b) ali po navadni pošti na naslov Gabriella Valera Gruber, Via/Ulica Matteotti 21 I- 34138 Trieste/Trst – Italia/Italija. Anagrafske podatke avtorja je potrebno navesti v ustrezno izpolnjeni in podpisani spodaj priloženi prijavnici. Kot dokazilo o pravočasni oddaji velja datum poštnega žiga, vendar po začetku ocenjevalnih del žirije ne bo več mogoče sprejeti nobenega besedila.


Prijavnica (za pesniško in dramsko sekcijo)

 

Ime Priimek Datum rojstva

Ulica Številka Poštna številka

Mesto                        Pokrajina Telefon

Elektronska pošta

Državljanstvo Naslov dela

 

Izjave: Izjavljam, da je pesem… (naslov pesmi)……., s katero se prijavljam na mednarodni natečaj Devinski grad, moje izvirno delo, neobjavljeno in nenagrajeno. Dovoljujem morebitno objavo dela ali njegovo javno predstavitev.

Izjavljam, da sem/nisem (izbrati ustrezno opcijo) član Italijanske družbe avtorjev in založnikov SIAE ali drugega sorodnega organa za zaščito avtorskih pravic.

 

 

Barbara Rigler

samostojna strokovna svetovalka
za literarno dejavnost

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

T: 01/24-10-516

Štefanova  5

1000 Ljubljana

Slovenija


PRIJAVNICA:

 

Komentiranje je zaprto!