Forum

13. PESNIŠKA OLIMPIJADA- RAZPIS in roki

 

JSKD OI DRAVOGRAD IN KLUB KOROŠKIH ŠTUDENTOV

v sodelovanju

z Javnim zavodom Dravit in ZKD

RAZPISUJETA

13. PESNIŠKO OLIMPIJADO

Dravograd, 17. in 18. november 2012

RAZPISNI POGOJI:

  • srečanje je namenjeno študentom in dijakom s statusom (ob prihodu bodo izbrani kandidati priložili potrdilo o vpisu)

  • kandidati naj organizatorju po elektronski pošti pošljejo izpolnjene prijavnice in v vpogled priložijo deset (10) svojih pesmi

  • pesmi naj bodo napisane in shranjene v programu Word (vsaka na svoji strani) ter opremljene s priimkom in imenom

  • izbor snovi, tem in motivov pesniškega snovanja je docela v avtorjevi domeni

  • žirija bo najizrazitejšega avtorja nagradila, nagrajeni bodo tudi vsi udeleženci PESNIŠKE OLIMPIJADE s knjižnimi zbirkami

Prijave, ki ne bodo zadostile vsem pogojem, bodo izločene iz natečaja.

Organizator si v primeru večjega števila prijav pridržuje pravico do izbora udeležencev na osnovi strokovne ocene poslanega pesniškega dela. O izboru, programu in mentorjih delavnic bodo kandidati po elektronski pošti obveščeni najkasneje do ponedeljka, 29. oktobra 2012.

Za vse izbrane kandidate bodo organizirane štiri pesniške delavnice, literarni nastop, prehrana in prenočišče.

Simbolična kotizacija znaša 5 € ter se povrne s podelitvijo knjižne zbirke. Kotizacija se poravna na mestu dogodka.

Organizator si pridržuje pravico do kasnejše spremembe programa zaradi morebitnih tehničnih ali drugih tehtnih razlogov.

Prijavnico in izbor pesmi naj kandidati pošljejo najkasneje do ponedeljka, 22. oktobra 2012 na oba elektronska naslova: [email protected] in [email protected]

s pripisom »13. PESNIŠKA OLIMPIJADA«.

Vodja projekta Pesniška olimpijada Vodja JSKD OI DRAVOGRAD

Barbara Žvirc Robert Preglau
 

 

Prijavnico in izbor pesmi naj kandidati pošljejo najkasneje do

ponedeljka, 22. oktobra 2012, na oba prej omenjena elektronska naslova.

s pripisom »13. PESNIŠKA OLIMPIJADA«

Dodatne informacije na tel. štev.:

051 634 961 (Barbara) ali 041 248 254 (Robi)

…………………………………………………………………………………………………………………..

PRIJAVNICA ZA 13. PESNIŠKO OLIMPIJADO

 

Ime in priimek: _____________________________________________________________

 

Tel. številka: _______________________________________________________________

 

Naslov stalnega prebivališča: _________________________________________________

 

Naziv šole oz. fakultete in letnik: ______________________________________________

 

Leto rojstva: _______________________________________________________________

 

Podpis: _________________________________________________________________

 

 

 

Komentiranje je zaprto!