Forum

Razpis natečaja za sodelovanje pri zborniku "VEZI MED LJUDMI - ZWISCHENMENSCHLICHE BINDUNGEN" 2011
KULTURNO DRUŠTVO NEMŠKO GOVOREČIH ŽENA »MOSTOVI«

KULTURVEREIN DEUTSCHSPRACHIGER FRAUEN »BRÜCKEN«

Barvarska ul.5

2000 MARIBOR Maribor, 17.05.2011

RAZPIS NATEČAJA ZA SODELOVANJE PRI ZBORNIKU

»VEZI MED LJUDMI – ZWISCHENMENSCHLICHE BINDUNGEN« 2011Kulturno društvo nemško govorečih žena »Mostovi« v okviru izvajanja svojega društvenega programa razpisuje natečaj za sodelovanje pri zborniku »Vezi med ljudmi – Zwischenmenschliche Bindungen« 2011. K sodelovanju vabi tiste, ki želijo s svojimi literarnimi besedili prispevati k sporazumevanju in širjenju kulturnega sodelovanja v evropskem duhu v kontaktnem prostoru z nemškim jezikom. Namen razpisa je spodbujanje nastajanja izvirnih besedil v nemščini in prevajanje izvirnih slovenskih besedil v nemščino.Natečaja se lahko udeležijo člani društva in drugi zainteresirani iz Slovenije, simpatizerji društva, ki pišejo v slovenščini ali v nemščini, s svojimi izvirnimi neobjavljenimi besedili v prozi ali poeziji. Poslano besedilo lahko obsega do 200 verzov poezije ali do 8000 znakov s presledki pri prozi (Dokumentarnih besedilih in esejih) v elektronski obliki (MS Word ali Open Office) na naslov elektronske pošte društva ([email protected]) do 15. SEPTEMBRA 2011.Teme besedil sicer niso omejene, prednost pa bodo imeli prispevki na temo Štajerska in Maribor, njuna sedanjost ali preteklost ter življenjske izkušnje v tem delu naše domovine. Upoštevali pa ne bomo prispevkov, v katerih je izražena kakršna koli narodnostna, verska ali druga nestrpnost. Edini kriterij pri izboru besedil bo njihova kakovost.Strokovni sodelavci društva bodo poslana besedila pregledali in iz prejetih prispevkov izbrali po strokovni presoji tista besedila, ki bodo objavljena v dvojezičnem, slovensko-nemškem zborniku »Vezi med ljudmi – Zwischenmenschliche Bindungen« 2011.Zbornik bo izšel ob koncu leta 2011.Društvo bo krajše odlomke iz besedil uporabilo pri predstavitvah zbornika izključno na kulturnih prireditvah.

Predsednica društva:

Veronika Haring Elektr.naslov društva:

[email protected]

 

Komentiranje je zaprto!