Zdenka Detiček Opič

Zdenka Detiček Opič

Nekaj o meni

Pišem že od mladosti. Želja po pisanju me spremlja še danes. V svojem kraju sem prostovoljna kulturna delavka, članica KUD-a, vodim prireditve, sodelujem pri branjih poezije tudi izven svoje občine, občasno sodelujem na kakšnem natečaju. še vedno pišem pesmi in pravljice.

Tiskane objave

Doslej so izšle:

Zbirka pesmi z naslovom NASMEH IZ SPOMINA izšla leta 2009 - izdalo KUD Janko Živko Poljčane ob 90-letnici

Prva knjiga s tremi pravljicami, ki sem jih sama ilustrirala PRAVLJICE izšle leta 2010 - v samozaložbi

Druga knjiga s tremi pravljicami, prav tako ilustrirane PRAVLJICE izšle leta 2013 - v samozaložbi


Ali ste prepričani, da želite ignorirati uporabnika?
Uporabnika ne boste več ignorirali. Ste prepričani?